vanourek jan2Osmdesáti let se dnes dožívá jedna z klíčových postav novodobé historie českého a československého turfu Ing. Jan Vaňourek, první sekretář polistopadového Jockey Clubu, tehdy ještě Unie československého turfu, kterou pomáhal zakládat.


Rodák ze Zábřehu na Moravě pracoval po absolvování Vysoké školy zemědělské v Brně v Hřebčíně Tlumačov, později byl zootechnikem v Hřebčíně Napajedla. Počátkem 80. let přešel na Generální ředitelství tehdejších Plemenářských podniků, kde stál v čele sekce věnované chovu koní.

Klíčová pro současný turf byla jeho funkce sekretáře Unie československého turfu (v roce 1993 přejmenované na Jockey Club ČR), kterou po listopadu pomáhal zakládat a která postupně převzala dřívější pravomoce Státního závodiště. Měl a má lví podíl na nastavení administrativně organizačních pravidel, jimiž se náš turf dodnes řídí a jejich harmonizaci s mezinárodními standardy od vydání nového Dostihového řádu až po uznání naší Plemenné knihy, které během svého působení v čele sekretariátu Jockey Clubu inicioval. Především díky jeho činnosti byl Jockey Club v roce 1993 přijat za řádného člena IFHA, mezinárodní federace dostihových autorit.

Ženatý Jan Vaňourek je otcem dvou synů, Aleš i Jan dříve působili jako trenéři, Jan dnes působí jako předseda Dostihových komisí. 

Jan Vaňourek dnes tráví zasloužený odpočinek na rodinném statku v Kosově, který jeho předci vlastnili již od roku 1635. Hodně zdraví a mnoho dalších spokojených let přeje oslavenci i naše redakce!

Související článek:
Paměť národa - Ing. Jan Vaňourek

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net