jockeyclubJockey Club ČR se v důsledku neuspokojivého stavu jezdecké základny rozhodl připravit projekt s názvem Nábor dětí pro výkon povolání dostihového jezdce, jehož cílem je "nastartování procesu obnovy jezdecké základny v českém dostihovém provozu." Jak uvádí JCČR na svých internetových stránkách, uchází se s tímto projektem jako nezisková organizace na Ministerstvu zemědělství ČR o dotaci na rok 2018. 


Konkrétní činnost v rámci projektu popisuje JC: "Pověřený pracovník Jockey Clubu ČR bude kontaktovat vybrané základní školy (v regionu hlavního města Prahy a Středočeského kraje) a ve spolupráci s učitelským sborem vytipuje vhodné uchazeče pro výkon povolání dostihového jezdce. Mezi hlavní fyzické parametry pro tento výběr budou patřit přiměřená výška a hmotnost. Vybraní žáci budou v doprovodu rodičů pozváni k návštěvě dostihového dne na závodišti v Praze – Velké Chuchli. Zde se zúčastní přednášky, v jejímž rámci budou seznámeni s teoretickými základy potřebnými pro výkon jezdeckého povolání a obdrží informační brožuru. Součástí této přednášky bude i představení institucí poskytujících vzdělání v tomto oboru. Následovat bude praktická část, kde získané teoretické znalosti budou doplněny ukázkou v praktickém přístupu ke koním. To vše v atraktivních kulisách probíhajícího dostihového dne."
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net