Jockey Club České republiky zveřejnil propozice na letošní sezónu. Na rozdíl od dosavadní praxe zveřejnil Radou JCČR schválené propozice na celou letošní sezónu, pouze s výjimkou dostihového dne ve Světlé Hoře, které budou z důvodu změny pořadatele schváleny později. Propozice najdete ve Věstníku ČT č. 4.


Propozice na nadcházející sezónu přinášejí řadu změn, o kterých jsme Vás již informovali. K těm nejdůležitějším patří přesun Jarní ceny klisen (a též její předzkoušky Memoriálu Rudolfa Deyla) z Chuchle na mostecké závodiště. Stěhuje se, ale nikoliv místně, nýbrž pouze termínové, také první z vrcholů sezóny dvouletých Simsonova cena, tradičně konaná v den Českého derby. Její konání bylo z konce června posunuto na 12. července, kdy bude hlavním dostihem nového chuchelského mítinku uprostřed července, konaného v pátek 12.7.  (miv)








    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net