Simsonova cena 2018Během května a června, prvních dvou měsíců, v nichž jsou vypisovány dostihy pro dvouleté, jsme na našich drahách viděli celkem 25 startů koní nejmladšího ročníku. Pomineme-li rok 2013, kdy část červnových dostihů pro dvouleté smetla povodeň, nenajdeme v polistopadové době žádnou sezónu, v níž by během těchto dvou měsíců absolvovali dvouletí u nás tak málo startů.


Ještě v loňském roce bylo takových startů 35, v roce 2015 dokonce 48. Až neuvěřitelně z dnešního pohledu vypadají data ze sezóny 1994, v niž ve stejném období dvouletí vyběhli celkem 143x, což je téměř šestinásobek letošního stavu.

graf dvouleti 1

Počet startů samozřejmě úzce souvisí s příležitostí, jakou dvouletci ke startu mají - tedy s počtem dostihů. I ten podstatně klesl. V roce 1994 bylo v květnu a červnu pro dvouletky uspořádáno dokonce 21 dostihů, pak sice počet klesl, ale až do poloviny první dekády tohoto století se stále držel na dvouciferných hodnotách. 

graf dvouleti 2

Následující graf, ukazující průměrný počet startujících v dostizích dvouletých v květnu a červnu však naznačuje, že důvodem propadu celkového počtu startů není malá příležitost. Počet dostihů pro dvouleté sice klesá, reaguje však na sníženou poptávku po těchto dostizích vyjádřenou počtem startujících koní v jednotlivých dostizích. Jak ukazuje graf, byl průměrný počet startujících v těchto dostizích řadu let takřka konstatní, v posledních letech však kontinuálně klesá. Výjimkou je rok 2016, kdy však byly uspořádány pouze 4 dostihy pro dvouleté. Jinak data ukazují, že ke zvýšení počtu dostihů dvouletých v květnu a červnu není důvod - dostihy by nebyly příliš obsazené.

graf dvouleti 3

Proč potom ale registrujeme kontinuální pokles zájmu o starty dvouletků před prázdninami? Je to tím, že dvouletí začínají později? I na tuto otázku jsme hledali odpověď ve statistikách a ta odpověď zní - ano. Ale není to tak jednoznačné. Podívejte se na další graf.

graf dvouleti 4

Ten ukazuje, jak velký podíl tvořily starty dvouletků v květnu a červnu na celkovém počtu startů dvouletých za celou sezónu. Z grafu je patrné, že oproti letům 1997 - 2009 tento podíl klesl, v posledních třech sezónách ale nabral opačný směr a data z loňské sezóny nejsou příliš vzdálena průměru ze jmenovaného období 1997 - 2009. Ač je nutno brát v úvahu, že data z posledních sezón nemají vzhledem k nižšímu počtu dostihů i startujících koní takovou vypovídací schopnost jako data předešlá, nezdá se, že by docházelo k dramatickému posunu v kariérách dvouletých koní směrem z pozdějšímu debutu. Stejně jako v celé populaci i u dvouletků roste podíl importovaných koní, kteří v průměru v úvodní části kariéry bývají o něco vyspělejší než domácí odchovanci, a tak bychom měli být svědky spíše opačného trendu. 

Vysvětlení se zdá jednoduché - počet dvouletých zkrátka obecně klesá, tak jako se v posledních letech zmenšuje celý český turf - klesá počet dostihů, startujících koní, chovných klisen ale i majitelů a dostihových stájí. Nicméně pokud si opět vezmeme na pomoc statistické údaje, dojdeme k číslům, která se tomuto trendu vymykají. Bohužel ale nikoliv tak, že by šla proti němu, ale naopak - jsou podstatně silnější než obecný trend.

Porovnáme-li loňskou sezónu se stavem před 10 lety, tedy v roce 2008, tak zjistíme, že počet všech startujících koní v rovinových dostizích u nás od té doby sice klesl "jen" o 26,3%, ale počet startujících dvouletků klesl o plných 50%! Ano, na polovinu. V roce 2008 u nás startovalo celkem 206 dvouletých koní, loni už jen 103.       

graf dvouleti 5 
Podíl dvouletků na počtu startujících koní v rovinových dostizích tak kontinuálně klesá. Na začátku tisíciletí tvořili dvouletí v průměru 22 - 23% všech startujících koní u nás, v loňském roce již jen 15,1%. Důvodem rozhodně není orientace na zahraniční starty. Ač tento trend je v našem turfu velmi patrný, dvouletých koní se ze všech věkových kategorií dotýká nejméně. Svůj vliv ale zřejmě má stav domácího chovu. Počet připuštěných klisen se sice v posledních letech stabilizoval a občas i roste, tento růst však nedokázal nahradit ani polovinu z propadu v počtu připouštěných klisen, k němuž došlo v roce 2013. Zcela jistě se na snížení počtu dvouletých podílí zájem majitelů o hotové koně, nemám ale dojem, že by v tomto ohledu docházelo mezi majiteli v posledních letech k nějakým výrazným změnám preferencí oproti letům předešlým. Asi by ale byla lepší zpráva než závěr, který se nabízí - tj. že klesající počet dvouletků je předstihovým ukazatelem vývoje našeho turfu. Že zkrátka nižší zájem o dvouleté signalizuje klesající zájem majitelů o nové posily svých stájí a postupně se projeví i v dalších věkových kategoriích a přinese další pokles počtu startujících koní. Doufejme, že tomu tak nebude.

Miloslav Vlček    

       Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking