paragrafJak uvádí zápis z posledního zasedání Rady Jockey Clubu ČR, rozhodli členové Rady 10 hlasy z 13 přítomných odvolat se proti rozhodnutí Pořádkové komise v kauze rozdílné deklarované a nesené hmotnosti při dostihovém dnu 15. srpna ve Slušovicích.


"Sankce uložené Pořádkovou komisí v rámci tohoto rozhodnutí neodpovídají závažnosti spáchaných přestupků, které mají zásadní dopad na dostihový provoz," uvádí zápis z jednání Rady JC. "Rada JC ČR si váží práce Pořádkové komise, která v této věci zasedala po několik hodin nejméně třikrát, přijaté tresty však považuje za nízké a rozhodla se proti rozhodnutí odvolat k Dostihovému soudu a to jak co se týká výše trestu, tak i zjištění skutkového stavu," píše se na stránkách Jockey Clubu. Pro osvěžení paměti - Pořádková komise změnila sankci Janu Demelemu z 2.000,- Kč za špatné nasedlání koně, které mu uložila Dostihová komise, na 15.000,- Kč plus udělila sankci podmíněného odnětí licence a žokeji Šafářovi změnila sankci za nižší zjištěnou hmotnost po dostihu z 2.000,- Kč na odnětí licence na období 14 dnů. Nově též uložila sankci ž. Murzabayevovi sankci 5.000,- Kč.

Dočká se JC vyšších trestů při odvolání k Dostihovému soudu? Podle mého názoru, pokud bude Dostihový soud postupovat dle Dostihového řádu, by se jich dočkat neměl, naopak by Dostihový soud měl rozhodnutí Pořádkové komise zrušit. Proč? Protože Pořádkové komisi jednání a především změny sankcí udělených dostihovou komisí v této věci nepříslušely.

Pořádková komise je, stejně jako Dostihová komise, prvoinstančním orgánem. Zatímco Dostihová komise řeší přestupky při dostihovém dni, při kterém působí, Pořádková komise řeší protesty podané mimo konání dostihového dne (např. pozitivní nález antidopingové kontroly), či případy, kdy dle §459 považuje Dostihová komise sankce, které může uložit, za nedostatečné a předá řízení o přestupku Pořádkové komisi. V praxi též DK předává PK zjištěné přestupky, na jejichž řešení neměla v rámci dostihového dne dostatek prostoru či si vyžadují zjišťování dalších okolností, které nešlo v rámci dostihového dne uskutečnit. V takovém případě pokračuje PK v práci DK, což se ale v našem případě nestalo. Pořádkové komisi ale v žádném případě nepřísluší měnit rozhodnutí jiného prvoinstančního orgánu jakým je Dostihové komise, jak se stalo v jejím rozhodnutí 06/2015, věnovaném slušovické kauze.

Proti rozhodnutí dostihové komise nebo Pořádkové komise je možno se odvolat k Dostihovému soudu. Platí to i pro Jockey Club - jak uvádí § 470 - Jockey Club ČR se může písemně odvolat proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí k Dostihovému soudu. Jockey Club se ale ve slušovické kauze neodvolal k Dostihovému soudu, nýbrž podal podnět k PK "pro podezření ze záměrného uvádění nepravdivých informací a úmyslného porušení Dostihového řádu o vážení jezdců, k nimž mělo dojít v rámci dostihového dne 5. srpna 2015 na závodišti ve Slušovicích," tedy přestupku, který již řešila Dostihová komise. Miloslav Vlček
autor byl v rámci zaměstnaneckého poměru v JCČR odpovědný za Dostihový řád a jeho změny, připravoval podklady pro jednání Pořádkové komise a Dostihového soudu, později byl několik let členem Pořádkové komise a dostihových komisí  
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking