Kohler IvoMilí občasní přátelé,
nedá mi nereagovat na tiskové prohlášení Jockey clubu ČR z 11.3.2014. Rád bych napsal, že začnu od začátku tiskového prohlášení JC. Ale ač nerad a za to se omlouvám, začnu od konce.

Věta z tiskového prohlášeníSkutečně si všichni zúčastnění uvědomují, že svou náhlou změnou postoje ohrožují existenci mnohých z Vás?“ mě přišla zásadní k tomu, abych k ní vyslovil nesouhlas, hlavně k části „ohrožující existenci mnohých z Vás“. Mělo by tam být snad mnohých z Nás, ne? Ale třeba je dobře, že členové rady JC se ohroženi necítí.

Věta „Pořadatelé by si měli uvědomit, že se tak - třeba nevědomky - stavějí i proti majitelům dostihových koní a stájím“ mě také přiměla napsat svůj osobní názor na věc.

Připomínám pro nás neznalé účel a poslání JC:
- Jockey Club je samostatným právním subjektem, vzniklým na základě zákona č. 83/1990 Sb.
- Je oprávněn brát na sebe závazky a požadovat plnění závazků od třetích osob. 
- Jockey Club je nejvyšší autoritou turfu v České republice. Jeho posláním je koordinovat, řídit a všestranně podporovat dostihový provoz a chov anglického plnokrevníka v intencích svých členských složek v rozsahu uděleného oprávnění Ministerstva zemědělství České republiky, platného Dostihového řádu, šlechtitelského programu, řádu chovu plnokrevníka a vůle svých členů. 
- Jockey Club reprezentuje český turf. Jeho jménem jedná se všemi veřejnými a soukromými subjekty ve věcech, týkajících se dostihového provozu a chovu plnokrevníka v rozsahu svého oprávnění. Zastupuje český turf v zahraničí. 
- K zajištění svého poslání v oblasti dostihového provozu i chovu je oprávněn vydávat Dostihový řád, Chovatelský řád a příslušná nařízení a prováděcí předpisy ku prospěchu dostihů a chovu plnokrevníka v rozsahu stanovené pravomoci po závazném schválení Rady Jockey Clubu.

Zase se nabízí konec poslední věty: „K zajištění svého poslaní....ku prospěchu dostihů a chovu plnokrevníka.“

Možná náhlá změna postoje nastala novým složením rady JC, nevím, ale odpusťte mi připomínku.

Ve smlouvě na dotace “majitelských prémiích” není ani náznakem zmínka opřerozdělování na český chov a jeho podporu. Peníze jsou určené doslovně: na "Náklady přímo spojené s pořádáním výkonnostních zkoušek Anglického plnokrevníka." V překladu to znamená, že já být pořadatel, tak je využiji na pořádání dostihů a s tím spojených nákladů. Vlastnit závodiště není jen mít peníze na ceny do dostihů. To, že doposud to bylo pořadateli vráceno ve formě majitelských prémií, byla jen jejich dobrá vůle anebo předešlé vedení JC to mělo lépe marketingově zvládnuté. Odpusťte mi prosím toto slovo, které se tak stalo populární. Ale byla to jen dohoda, která myslela na všechny stejně a pořadatelé dostihů ji akceptovali. Myslím a chápu pořadatele, že cituji: „Stále trvají na svém.“ Nechtějí nic víc, ani ale nic míň, než co jim patří.

Proto si myslím, že se pořadatelé nestavějí proti majitelům dostihových koní a stájím. Naopak mě to v dnešní době, myslím, uklidňuje a nabývám jistotu o ekonomickém udržení více závodišť.

Byla by škoda brát peníze pořadatelů za účelem majitelských prémií. Pořadatel ať rozhodne, jak přidělené peníze využije. Je to to jediné, co drží při životě český turf při životě - zájem pořadatelů dělat dostihy. To, že máme více závodišť, by se mělo podporovat a ne házet myšlenkové klacky pod nohy. Jen z klasických dostihů a derby se český turf neudrží a s tím potažmo končí Český chov.

Myslím si, že majitelské prémie, které byly kritizovány a i napadány pro nesystematičnost, jsou a doufám povedou k zamyšlení, ale svádět jejich osud napořadatele je jako se schovávat za to co bylo, když ještě v nedávné době byloprezentováno jejich špatné rozdělování.

Každá vláda má hájení 100 dní. Proto jsem si dovolil napsat poznámku k mediálnímu embargu na danou problematiku. Na stránkách JC ČR bylo napsáno, že se nebudou vyjadřovat k vzniklé situaci a vzápětí tiskové prohlášení JC ČR, které mě sice uklidňuje, že vše najdu v zápise a vše bude garantováno a i intenzivně nastavováno. Vždy je samozřejmě lehké kritizovat a křičet, ale to nečiním.

Jen mě trochu zlobí vyjádření rady JC ČR, že projeví dobrou vůli k případnému převzetí této povinnosti od roku 2015. Zaměňuje-li někdo dobrou vůli s posláním koordinovat a všestranně podporovat dostihový provoz, tak stojí za to zmínit „slavnou“ větu: kdo nejde s námi, jde proti nám. Nezmiňoval bych z pozice orgánu JC, čí vůle je dobrá nebo špatná. Věřím, že svádět vydání či nevydání propozic na to či ono je zbytečné. Jedno je jisté - propozice nejsou a ne vinou pořadatelů. Není to tak dlouho, co se asociace trenérů a jezdců znepokojivě vyjadřovala nad chybějícími propozicemi v únoru. Nyní je klid a žádné kritické otevřené dopisy nejsou. Asi trenéři již nepotřebují běhat a majitelé nemusí platit faktury za trénink koní. To je celkem pozitivní na věci. Vše je jen na umění se dohodnout a jít za společným cílem.

Jen věta: "Skutečně si všichni zúčastnění uvědomují, že svou náhlou změnou postoje ohrožují existenci mnohých z Vás", mě přiměla napsat pár vět o zamyšlení nad sebou. Pořadatelům přeji, ať nemusí zavírat brány závodišť. Pak bychom neměli kam vstupovat a společně se potkávat.

Samozřejmě mne tato konkrétní situace znepokojila a bylo by jistě kontraproduktivní, pokud by se podobné excesy měly opakovat i v budoucnu.

Tato slova prosím chápejte jako mé osobní stanovisko.

Ivo Köhler
majitel koní

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net