minarik fer srDr. Charvát na jednání Rady JC dne 27. 2. 2015, vytkl Legislativní komisi, že nevzala na vědomí moji snahu o výrazné omezení použití bičíku. Legislativní komise se bránila názorem, že toto téma si vyžaduje hlubší analýzu a chce se jím zabývat déle. Potud citace ze zprávy Dr. Charváta.

Rád bych zde vysvětlil, že mi nejde o „výrazné omezení používání bičíku“. Povolených sedm pobídek je zcela v pořádku, jde mi o systém sankcí, které jsou u nás udělovány za nedodržení tohoto pravidla. Tomuto tématu jsem věnoval v posledních dvou letech hodně času, dával jsem mu hodně prostoru v mých článcích uveřejňovaných na stránkách JC. Moje snaha však nepřekonala překážku připomínající Taxis v kombinaci s Irskou lavicí...

Trochu se vrátím na začátek mé snahy, přiblížit úroveň českého turfu evropským standardům. Protože sleduji výkony mého syna na drahách v Německu a Francii, zaznamenal jsem výrazný rozdíl v používání bičíků žokeji vyspělých evropských dostihových států a u nás. V těchto státech dochází k minimálnímu překračování těchto pravidel, na rozdíl od nás, kde je zvýšený počet pobídek prakticky tolerován, jak některými trenéry, majiteli a bohužel i dostihovými komisaři. Pokud již je udělena sankce za nadužití bičíku, jedná se doslova o směšné tresty v porovnání s tím, jak je tento prohřešek posuzován například v Německu. V těchto státech došlo k výraznému poklesu návštěvnosti dostihů po roce 2000, z důvodu sílícího tlaku ochránců zvířat, kteří v médiích upozorňovali na týrání koní v dostizích, především nevhodným a nadměrným používáním bičíků. Došlo dokonce i na trestní oznámení na konkrétní jezdce, pro týrání koní. Důkazy o tom, jak jsou u nás sankce za nadměrné používání bičíků bezzubé, doporučuji čtenářům vyhledat si některé dostihové dny minulého roku, nejlépe dvou následujících dostihových dnů a udělení sankcí konkrétnímu jezdci v těchto dnech. Například v sobotu na jednom závodišti dostane jezdec sankci 500 Kč a druhý den, v neděli, na jiném závodišti, za tentýž prohřešek 200 Kč...

Doufal jsem, že se mi během zimní přestávky podaří získat oficiální podklady o udělovaných sankcích v Anglii, Francii a Německu. Na základě těchto materiálů jsem chtěl vypracovat návrh účinnějších sankcí a s ním předstoupit před legislativní komisi a pokusit se docílit změn, které by posunuly náš sport na vyšší úroveň. Jako soukromá osoba nemohu žádat JC o poskytnutí oficiálních zpráv, proto jsem v říjnu loňského roku požádal prezidenta JC Dr. Jiřího Charváta, aby pověřil sekretáře JC ing. Krejčí, aby o tyto podklady příslušná Direktoria požádala. Když jsem po dvou měsících vznesl dotaz, zda jsou tyto materiály pro mne k dispozici, paní sekretářka mi odvětila, že má jiné priority. Začátkem ledna jsem svůj dotaz zopakoval, nabídla mi náš a slovenský Dostihový řád…. 12. ledna se měla sejít legislativní komise, kam jsem měl být dle slov paní sekretářky pozván, ale čas na získání podkladů se krátil. Na zasedání komise jsem nakonec pozván nebyl, podklady nemám dodnes. Od ledna mi navíc, (na příkaz paní sekretářky) přestal docházet Dostihový věstník. Ten mi po celá léta JC poskytoval za mé letité aktivity pro dostihový sport. V únoru jsem paní sekretářku navštívil osobně v domnění, že již materiály má. Nabídla mi opět Dostihový řád slovenský, maďarský a německý. Na můj dotaz, proč nemá zprávu z Anglie a Francie mi odvětila, že já nejsem ten, kdo ji bude úkolovat. Byl jsem velice zklamán a upozornil jsem ji na skutečnost, že dostihovému sportu nabízím své, více než padesátileté, zkušenosti v oboru. Na to mi bylo doslova řečeno: „tady se teď na léta nehraje, znám lidi, kteří za padesát let dostihovému sportu uškodili“ tuto citaci odmítla konkretizovat….

Proti této překážce již nehodlám bojovat. Něco se ve mně zlomilo a rozhodl jsem se ukončit tuto moji aktivitu. Doufám, že moji štafetu převezme někdo mladší a odolnější. Jako dostihový divák, budu nadále tomuto sportu, kterému jsem nejen já, ale celá naše rodina zasvětila život, držet všechny palce.

Ferdinand Minařík st.


Dovolím si připomenout mé mimosportovní aktivity pro české dostihy.

Více než 10 let jsem působil v pořádkové komisi, 2 roky u dostihového soudu, v Radě JC jsem zastupoval asociaci trenérů a jezdců jako její zakládající člen a dlouholetý prezident. Mnoho let jsem vykonával i funkci inspektora dostihových drah. Byl jsem u začátků prvních televizních přenosů Československé televize, které jsem komentoval spolu s populárním Miodragem Merthou. Později to byly přenosy České televize s Markem Svačinou. Poslední dva roky jsem se zaměřil zejména na hodnocení jezdeckých výkonů při dostizích ve Velké Chuchli na stránkách www.dostihy.cz

V Praze 12. 3. 2015


foto Martin Cáp    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking