doping vzorekNa základě opakovaných prohlášení nového prezidenta Jockey Clubu pana JUDr. Ing. Charváta by se mohl nezasvěcený čitatel domnívat, že v oblasti bývalého (a dle něho ve všem špatného) vedení Jockey Clubu panovala v oblasti dopingových zkoušek "poušť". 


Chtěl bych tedy podotknout, že bývalá Rada Jockey Clubu, které jsem byl členem, věnovala problematice dopingu zásadní pozornost, ustanovila antidopingovou komisi, vyhledala pro ni opravdu kvalitní odborníky, nechala vypracovat odpovídající metodické materiály. Dopingové zkoušky byly nedílnou součástí dostihového provozu, o jejich četnosti v jednotlivých rocích nakonec vypovídá následující tabulka:

Rok počet vzorků z toho neanalyzováno negativní pozitivní moč krev
2004 59 59 0 41 18
2005 71 70 1 42 29
2006 66 65 1 47 19
2007 51 2 49 0 32 19
2008 64 63 1 22 42
2009 65 65 0 28 37
2010 57 1 55 1 29 28
2011 67 66 1 21 67
2012 49 49 0 25 24
2013 37 37 0 20 17
2014 35
2015 75


Nepočítaje "revoluční" roky, tedy pan prezident rozhodně nezdvojnásobil počet antidopingových kontrol, pouze aktivoval návrat k původním parametrům.

Miloslav Halík


     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking