vp 2015 cilPořádková komise na úterním zasedání udělala tečku za pozitivními dopingovými nálezy Nikase z Velké pardubické a Čariraye z Křišťálového poháru. Oba koně diskvalifikovala, trenéru Popelkovi Pořádková komise rozhodla neudělit žádnou sankci. Vítězem Velké pardubické se tak stává Ribelino stáje Lokotrans, Křišťálový pohár připadne Adiutantovi stáje LorenzoWinfieldSyndicate.


Jak uvádí v Rozhodnutí PK, podle tvrzení trenéra Popelky: "Nikas nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím kofein nebo theobromin, se tyto zakázané látky podle jeho názoru do těla koně dostaly prostřednictvím doplňkového krmiva pro dostihové koně v zátěži Th Dostih zátěž 2015+++ od výrobce Troubecká hospodářská a. s., které koním ve své stáji začal podávat v období zhruba dvou týdnů před inkriminovaným dostihem. Na podporu svého tvrzení trenér Popelka Pořádkové komisi předložil Odborný posudek zbožíznalkyně Ing. Jany Kalinové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, sekce zemědělských vstupů – oddělení krmiv (čj. UKZUZ 126333/2015). Z předloženého posudku vyplývá, že ačkoli v deklarovaném surovinovém složení vzorku tohoto krmiva předaného k analýze (zapečetěný vzorek předán k analýze 20. listopadu 2015 za přítomnosti zástupce výrobce) nebyla uvedena žádná surovina, u které by se dal obsah theobrominu a kofeinu předpokládat, analyzovaný vzorek tyto látky obsahoval (u theobrominu dokonce v množství přesahujícím jeho maximální přípustný obsah stanovený v Nařízení Komise (EU) č. 574/2011, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech). V závěru tohoto posudku proto jeho zpracovatelka konstatuje, že posuzovaný vzorek krmiva nevyhovuje deklarovanému složení uvedenému výrobcem tohoto krmiva, čímž mohl být odběratel tohoto krmiva uveden v omyl."  Pořádková komise konstatovala, "že nedošlo k úmyslnému podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně."

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net