poharyŘíká se, že každé vítězství potěší, nicméně nejen pro koně platí, že čím vyšší kategorie vítězného dostihu, tím lépe a dostihy I. kategorie jsou z tohoto pohledu jakýmsi dostihovým Olympem. Kdo z našich trenérů stojí na jeho vrcholu?


Abychom našli odpověď na tuto otázku, sestavili jsme žebříček nejúspěšnějších domácích trenérů podle počtu vítězství v rovinových dostizích I. kategorie. Naši statistiku trochu komplikuje skutečnost, že se kategorizace dostihů docela často mění a dostihů I. kategorie spíše ubývá. Například od roku 2011 už statut první kategorie nemá Cena Masise a na druhou kategorii byla změněna o rok později i Lázeňská míle, na krátkou dobu testo statut pozbyly také dvě předzkoušky jarních klasických dostihů, Memoriál Rudolfa Deyla a Memoriál prof. Michala. Na druhou stranu ale byly ve sledovaném období vypsány nové jedničkové dostihy, například na závodištích v Praze a Mostě, a také několik větších zkoušek bylo odběhnuto pod hlavičkou aukční společnosti BBAG.

V tabulce se zabýváme i počtem úspěchů trenérů v dostizích Graded a Listed a ty rovněž procházejí změnami v označení. Například tradiční srovnávací testy tříletých se staršími, Velká cena Prahy a Velká cena českého turfu, měly označení Graded, ale od sezóny 2011 jsou již jen první kategorií. V našem desetiletí jsou tak proto trochu zvýhodněni trenéři, kteří působili v českém turfu po celé poslední desetiletí.


Nejúspěšnější trenéři podle počtu vítězství v dostizích I. kategorie a vyšší od roku 2005

Pořadí  Trenér Počet vítězství  z toho Graded a Listed
1. František Holčák 76 39
2. Zdeno Koplík 64 17
3. Ing. Václav Luka ml. 44 20
4. Arslangirej Šavujev 36 13
5. Josef Váňa 31 10
6. Greg Wroblewski 29 6
7.-8. MVDr. Čestmír Olehla 27 6
  Tomáš Šatra 27 9
9. Pavel Tůma 13 5
10. Jaroslav Votava 12 5Určitě nepřekvapí informace, že za posledních deset let získal v rovinovém odvětví nejvíce velkých triumfů kouzelník z Velkých Karlovic František Holčák. Pěknou sbírku vítězství má ale na svém kontě i Zdeno Koplík a třetí místo v „našem šampionátu“ získal o několik let mladší Ing. Václav Luka. Uznání si zaslouží Greg Wroblewski, který v českém turfu působí trvale pouze pět let, a také nejmladší trenér naší sestavy Pavel Tůma, znevýhodněný oproti většině svých kolegům podstatně kratší trenérskou kariérou.

O úspěších Františka Holčáka bylo napsáno již mnoho slov, ostatně celkové číslo jím vyhraných rovinových jedničkových a vyšších dostihů je fantastických 205! A pokud k této cifře přidáme i překážkové dostihy, pak trenér Holčák přichystal vítěze celkem 245 významných dostihů…  Vedle  něho dokázali na vrcholové úrovni skloubit trénink rovinových a překážkových koní jen MVDr. Čestmír Olehla a Josef Váňa. Výjimečnou úspěšnost Františka Holčáka dokumentuje ještě jedna skutečnost, která se nepodařila žádnému z jeho kolegů zmíněných v  tabulce. Více než polovina z jeho triumfů totiž patřila do kategorie Graded a Listed.

Holcak s Posadem
Vítězství v Saint Legeru 2013 znamenalo pro Františka Holčáka 202. vítězství v dostihu první a vyšší kategorie

František Holčák patří ke starší generaci trenérů, ale spolu s ním se na medailový stupeň v naší tabulce dostali zástupci střední generace.  Zdeno Koplík za posledních deset dokázal připravit vítěze 64 významných dostihů a to je rovněž úctyhodné číslo. Trenérskou licenci vlastní 18 let a za tu dobu je zapsán jako trenér vítěze u 75 jedničkových dostihů. Bošovický trenér Václav Luka toho také již hodně dokázal. Je trenérem deset sezón a za tu dobu jeho svěřenci zvítězili ve 44 jedničkových zkouškách.

Z dalších trenérů umístěných v první desítce si zaslouží podrobnější zmínku Greg Wroblewski, který v Česku žije od sezóny 2009 a dokázal připravit své svěřence ke 29 vítězstvím na rovinách a ke 20ti v překážkovém odvětví. Nejstarším trenérem je Tomáš Šatra, který trénuje už od roku 1970 a stále zaznamenává se svými svěřenci výborné výsledky. Loni připravil vítěze pěti jedničkových dostihů. Naopak nejmladším trenérem celé sestavy je Pavel Tůma, který poprvé začal trénovat v roce 2007 a v prvních třech sezónách měl jen málo koní. Přesto již má na svém kontě 13 vítězství ve významných rovinových zkouškách a dvě na překážkách. (mze) 

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking