Cheeky chaloupka vitezoveDostihová sezóna 2014 v Česku je již minulostí a tak jsme požádali pořadatele dostihů i samotné účastníky dostihů nejen o její zhodnocení, ale také o nastínění výhledu sezóny příští. Anketu vzhledem k obsáhlosti dělíme do více částí a dnes vám předkládáme první díl. Ten přináší odpovědi majitelů dostihových stájí, trenérů a jezdců. Oslovené osobnosti odpovídaly na tyto dvě otázky:
1/ Jaká byla podle vás právě uplynulá dostihová sezóna 2014?
2/ Jak hodnotíte sezónu 2014 ve vaší stáji/ vaši jezdeckou?

Majitelům a trenérům byla určena ještě tato otázka:
3/ Plánujete v nejbližší době nějaké změny ve vaší stáji týkající se počtu koní, generační výměny, personální změny a podobně? 


Ing. Pavlína Baštová, trenérka:
1/
Dostihovou sezonu 2014 v České republice lze celkově hodnotit jako průměrnou. Díky prvotní absenci propozic dostihů se majitelům a trenérům jejich práce při sportovní přípravě svěřenců značně zkomplikovala. Po jejich vydání se dá říci, že vše již běželo v standardně. Je současně potřeba poukázat na to, že kvality povrchů dostihových závodišť doznaly mnohých zlepšení. Tam je vidět zcela evidentně snaha správců, aby koně běhali pokud možno po korektním povrchu. To samé se ale nedá říci o zázemí, kde koně po dobu dostihů ustájujeme a připravujeme. Tam jsou u mnohých pořadatelů velké nedostatky. Ostatně ani servis poskytovaný nejvyšší dostihovou autoritou není na takové výši, s jakým se setkáváme v zahraničí.
Jako úsměvnou záležitost bych ještě popsala předávání čestných cen majitelům, trenérům a jezdcům u některých pořadatelů dostihů. Kdysi bývalo nepsaným zvykem majiteli, trenérovi a jezdci vítězného koně předat nějakou čestnou cenu, nejčastěji pohárek. Tento zvyk se poslední dobou nahrazuje předáním lahve vína, nebo nějakého žaludečního likéru. Vím, že zorganizování dostihového dne a získání sponzorů na výplatu výher je velmi složitý úkol. Není ale tak celá práce mírně znehodnocena předáním lahve alkoholu? Alkohol se vypije, láhev se vhodí do kontejneru na tříděný odpad a tím vzpomínky na vítězný okamžik skončily. Pohárek, byť sebemenší – je zcela jistě krásnou vzpomínkou a ne bolehlavem, jako je tomu u alkoholu. Již historicky se mimo jiné obvykle bojovalo o vítězný pohár a ne o flašku.

2/ Letošní sezonu v naší stáji hodnotím velmi dobře. Jedná se o jednu z nejlepších sezon od roku 2002. V počátku jsem se potýkala s generační obměnou svěřenců a se zraněními starších koní z minulosti. V průběhu sezony se mnohé vyřešilo. Radost nám dokázaly udělat jak koně starších ročníků, tak ale i ta mladá nastupující generace. Na dráze se ukazují i naši první odchovanci a nutno říci, dělají nám radost. Vzhledem k tomu, že téměř všichni mají překážkový původ, nikam s nimi nespěcháme. Není u nás pravidlem, že dvouletek musí na dráhu. Pokud k tomu není stoprocentně připraven, tak nemusí. Snažíme se dávat koním vše, co potřebují a hlavně čas a v mnoha případech se nám to velmi vyplácí a mnohokrát se to osvědčilo jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

3/
Naše stáj se po poměrně úspěšné sezoně připravuje na zimní období, které zde v Krušných horách bývá často velmi tvrdé. Ještě než napadne sníh provádíme nezbytné stavební úpravy, na které během sezony nebylo moc času. Dokončujeme výstavbu a opravy pastevních areálů a budov střediska. Provádíme údržbu tréninkové dráhy, plánujeme vybudování nových a další překážek pro další kombinace tréninku.
Ve stáji čekáme po novém roce dva přírůstky, máme březí dvě chovné klisny. O jiných přírůstcích zatím informace nemám, to hlavně záleží na majitelích, co si koupí. I personální obsazení zůstává v tzv. původní známé sestavě.
Sezona nám před nedávnem skončila, byla bezesporu úspěšná a již se těšíme na další. Proto nejen sami sobě, ale i všem ostatním koňákům přeji úspěšný vstup do Nového roku 2015, hodně zdraví a mnoho krásných zážitků strávených ve společnosti příjemných lidí a koní.

Helena Blažková, trenérka:
1/ Myslím si, že se dostihová sezóna vydařila. Vše se odběhalo, jak mělo, čeští koně uspěli v zahraničí a z mého pohledu jsme se zase o krok přiblížili cizině.

2/
Sezónu hodnotím kladně, samozřejmě mohlo by to být i lepší, ale myslím si, že vítězství Lysyana a Prince Orpena v jedničkových dostizích, umístění z klasik a jiných velkých dostihů nás těší. Také se povedly výsledky v zahraničí, druhé místo Nyani Tomby v Bratislavské míli  a jeho vítězství a umístění v Ebreichsdorfu, nebo třetí místo Castellona v rakouských Trial Stakes.

3/
Nějací mladí koně do stáje přišli a nějací koně zase odešli, je to podobné jako každý rok. Mladými posilami stáje jsou ročka z Polska z klisny Magmy a z baden-badenské aukce syn plemeníka Lorda Shanakilla. Stájové obsazení zůstává stejné, nic se zatím nemění. Tým lidí odvedl v sezóně perfektní práci a není tedy důvod nic měnit.

Martina Havelková, jezdkyně:
1/ Uplynulá sezóna byla stejná jako sezóny předešlé. Nepoznala jsem žádnou změnu k lepšímu, ale ani k horšímu. Běhalo se dle vypsaných termínů. Žádná nepředvídatelná živelná pohroma se nestala, která by narušila chod sezóny 2014. Dráhy byly vždy dobře připravené, což je pozitivní a jsem za to ráda. Jen by bylo užitečné v příštích letech, aby byla možnost čelního záběru kamery v cílové rovině, který by určil různé prohřešky ve finiši a předešlo by se tak různým dohadům. 

2/
Pro mě sezóna 2014 byla dobrá, ale plná zvratů, až do samého konce. Vyhrála jsem tři jedničkové dostihy. Byla druhá v derby i Oaks. Odjezdila jsem dost dostihů, takže se mi podařilo jich i více vyhrát  než v sezóně předešlé. Mohla jsem jezdit dobré koně a vyhrát větší dostihy. Být v dobré stáji. Zlomit si klíční kost. Být bez práce… Přes všechno toto a i přes prohry mě sezóna bavila. Těší mě nejen všechna vítězství, jak z Koles i z Brna, ale i některá pěkná umístění. Mám radost také z prvenství v Nikon Ladies Cupu. Jsem ráda za důvěru majitelů a trenérů v sezoně 2014, kterou jsem dostala a děkuji za ni.

Jiří Chaloupka, trenér a jezdec:
1/ Situace na jaře nevypadala příliš dobře, ale nakonec sezóna proběhla, jak byla naplánována, tak jí hodnotím kladně. 

2/
Letos naše stáj získala 5 vítězství, což je víc než loni a to mě potěšilo, ale pořád je co zlepšovat a musím stále sbírat trenérské zkušenosti. Co se týče mého jezdeckého pohledu, jsem maximálně spokojen a určitě to byla jedna z nejlepších sezón.

3/
Změny u nás nastaly, barvy CK Martin Tour opustili Lord Silvano a Smajlík. Marun opustí pouze naši stáj a přesune se do skokového tréninku. Pro příští sezónu mám tedy šest koní v přípravě, ale pan Martin mi nabídl, že si mohu vzít do stáje i koně od jiných majitelů, tak uvidím, zda bude mít někdo zájem. Stále u nás pracuje jako jezdec a ošetřovatel Martin Pišl.

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, majitel stáje BORS Břeclav:
1/Dostihová sezona 2014 především „nějak „ celá proběhla a patří za to poděkování všem zainteresovaným.

2/
Správně bych měl hodnocení posunout až za poslední prosincový start ve Francií, ale již nyní mohu jako majitel konstatovat,že jsme absolvovali velmi úspěšnou sezónu .Ona kriteria hodnocení mohou být různá, stejně tak jako úhel pohledu na ně. Nám se podařilo dosáhnout všech pro letošní rok vysněných cílů, vzhledem k potenciálu koní, kteří byli pro letošní dostihovou sezonu k dispozici. V některých parametrech a statistických číslech jsme bezesporu absolvovali jednu z nejúspěšnějších sezón v historií dostihové stáje vůbec.
Za celou sezonu patří můj dík trenéru Jiřímu Kouskovi spolu s celým kolektivem okolo dostihové stáje, stejně tak hodnotím letošní spolupráci s trenérem Josefem Piruchem. Obdobné hodnocení bez ohledu na výsledek letošního posledního francouzského startu vystavím i trenéru Jean – Michel Lefebvremu.

3/
Situace ve stáji je nyní stabilizovaná, poprvé se setkáváme s generační výměnou koní, která je normálním průvodním jevem v každé dostihové stáji. Naše špičkové klisny Princess of Gracie a Greek Wedding odcházejí do chovu, roli plemeníka bude plnit Rocky of Gracie, který je licentován jak pro anglický, tak český teplokrevný chov.
Ve stáji jsou novými přírůstky dva dvouletí a dva ročci pořízení na francouzských dražbách, tři odstávčata napajedelského chovu, z nichž dva jsou potomky Rocky of Gracie. Do francouzského tréninku v lednu odejde Oratory Davis.

Hana Poledníková, majitelka stáje Meridian:
1/ Dostihová sezóna 2014 v České republice zaznamenala pár příjemných i nepříjemných překvapení (z našeho pohledu). Nelíbí se nám vypisování dostihů a podmínky, za kterých mohou koně s vyšším handicapem startovat v českých dostizích. Problém vidíme také v práci handicapera. Rezervu vidíme ve vypisování dostihů na regionálních závodištích - uvítali bychom větší počet dostihů pro dvouleté koně, pro koně s nižším handicapem atd. V podstatě je těch připomínek spousta, ale není to na otázky v „anketě“. Pochválit bych chtěla práci Ing. Plachého, který je opravdu přínosem pro Jockey Club!

2/
Sezóna v naší stáji byla v roce 2014 celkem úspěšná. Největších úspěchů jsme sice dosáhli v zahraničí, ale určitě jsme českému turfu nedělali ostudu. Na českých drahách jsme se zúčastnili také nejdůležitějších dostihů rovinových i překážkových s menšími či většími úspěchy.

3/
Změny už jsme provedli, zvýšili jsme počet dostihových koní pro sezónu 2015 a úspěšně rozvíjíme český chov tak, aby i naši odchovanci brázdili dostihové dráhy v Česku i zahraničí.

Pavel Tůma, trenér:
1/ Když bylo loni v Napajedlech vyměněno vedení ČSCHPMDK, všichni přítomní viděli budoucnost českého turfu v růžových barvách. Faktem je, že ne všichni členové nového prezidia se angažovali tak, jak se očekávalo a nakonec jsme byli rádi, že sezona vůbec začala. Samozřejmě, všechno je o penězích, které na jednu stranu chybí, na druhou ale majitelé investují mnohdy obrovské částky do drahých nákupů na zahraničních dražbách. Právě takoví lidé by měli podat dostihovému sportu pomocnou ruku.
Další palčivou otázkou jsou propozice a systém penalit, postrádajicí jakoukoliv logiku. Kupříkladu společné penality v dostizích přes proutěné překážky a steeplechase považuji za absolutní nesmysl. Celý tento aparát volá po kompletní revizi a inovaci. Je velmi příjemné, že nové vedení Jockey Clubu je k těmto návrhům „vox populi“ přístupné, stejně tak jako k ostatním připomínkám, týkajících se Dostihového řádu. Mimochodem, jehož zveřejnění na webu Jockey  Clubu je taktéž chvályhodné.
Ovšem zpět k uplynulé sezoně. V určitých rysech byla stejná, jako loni. Derby opět vyhrála stáj Monte Negro, Velkou pardubickou Orphee des Blins. Pevně doufám, že rodina Holčákova a stáj Pegas nemají na tyto dostihy monopol. Stále více u nás trénovaných koní vyjíždí na západ a přesto, že tyto cesty jsou finančně i logisticky náročné, nebývají zde tito koně jen do počtu, což hodnotím pozitivně a doufám, že tento trend bude pokračovat i nadále.

2/
Co se týče počtu vítězství, letos jsme na stejném čísle jako loni, takže v tomto směru zůstáváme v „normě“. Od některých koní jsme však čekali více. Zklamáním byla především dvojice A Gentleman a Feraclos. První jmenovaný se hned v úvodním startu v Karlových Varech zranil a toto jej provázelo celým zbytkem sezony, Feraclos, kterého se nám doposud nepodařilo zklidnit tak, jak bychom si představovali, si pak přivodil zranění při svém posledním startu v Bratislavě. A smůlu si vybrali také nadějní sourozenci Natalie a Nostalgik, které trápí stejný problém, potíže s hlezenním kloubem.
Oproti loňskému roku jsme absolvovali více zahraničních startů a dokonce u v nejvyšší kategorii, v tomto směru tedy byla uplynulá sezona průkopnická, ovšem, několikrát jsme se nevyvarovali chyb v managementu a stále se máme co učit. Já osobně bych ve výjezdech na západ rád pokračoval i v příštím roce, ale i když za námi stojí velký majitel, stále jsme malá stáj a pro tento účel prozatím nemáme dost kvalitních koní. A zahraničním startům není nakloněn ani Dr. Charvát. Na jednu stranu ho chápu, vozit koně například do Francie je nákladné a pro majitele je atraktivnější vyhrát doma, než dovézt čtvrté místo z ciziny.

3/
Tak určitě :-) Několik koní po sezoně odešlo a vystřídaly je nové posily. Belmont s A Gentlemanem odjeli zpět do Zbraslavic, Charakimu se podařilo najít nové majitele v nedaleké vesnici. Aktuálně máme ve stáji pět ročků, což je v naší historii rekordní číslo. Nejsledovanějším bude bezesporu polobratr Trip to Rhodose, prozatím nepojmenovaný hřebec po Sunday Break (JPN), zajímavě se jeví také druhý import, v Baden-Badenu zakoupená klisnička Skara (IRE) po Clodovil. Dále tu máme prvního potomka naší někdejší svěřenkyně Malony, hřebečka Marree (Azamour) a další dceru výborné Nostalgie, tmavou hnědku Nancy (Kapgarde). Jednoho ročka zakoupila také rodina Žďárských, je jím hřebec Michalangelo (Silver Whistle) z chovu doktora Kubíčka. Ze starších koní k nám od trenéra Šatry přišel hřebec Duke of Beaumont ze stáje paní Charvátové, kterého čeká skoková kariéra a na rekonvalescenci dorazili také Okrinek s Manifestationem.
Samozřejmě, že se zvyšujícím se stavem koní je třeba navýšit také počty zaměstnanců, takže v současné době a po dohodě s Dr. Charvátem vybíráme potenciálního stájového jezdce. Díky změně vedení máme šanci vystoupit z řad amatérů a dostat se na profesionální vlnu, což se se silným majitelem za zády samozřejmě dělá lépe. Momentálně se snažíme vybudovat lepší zázemí pro koně, v přípravě je například nová cvalovka ze štěpků a plánujeme také menší tréninkovou dráhu se startovacími boxy. Konečně nemusím dělat kompromisy a můžu svým koním dopřát vše, co s majitelem uznáme za vhodné. (mze)    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net