Zasedání Rady Jockey Clubu ČR, které proběhlo 6. června, schválilo návrh prezidenta Jockey Clubu Jiřího Charváta, aby byly v příštím roce vypláceny majitelské prémie v dostizích pro dvouleté a tříleté koně podle stejných kritérií jako v letošní sezóně. Návrh byl předložen na základě loňského výsledku hospodaření Jockey Clubu, které skončilo ziskem 540 tisíc korun, s přihlédnutím k průběžným výsledkům hospodaření v letošním roce.


Majitelské prémie jako stěžejní forma podpory domácího chovu byly zavedeny v roce 1999, kdy v nich bylo vyplaceno 1,573.050 Kč. Poté pravidelně stoupaly až na 7,06 miliónu korun v roce 2009, kdy majitelské prémie tvořily 12,5% všech prostředků vyplacených majitelům koní za úspěšné starty jejich koní v českých dostizích z celkové sumy 56,42 miliónu korun dotací. Ještě v roce 2013 bylo na prémiích vyplaceno 5,6 miliónu korun, po personálních změnách ve vedení českého turfu a následných sporech s pořadateli o to, kdo je má finančně zajišťovat, majitelské prémie klesly v roce 2014 na 2,74 miliónu, respektive 1,84 miliónu v roce 2015. V loňském roce bylo na dotacích vyplaceno 44,84 miliónu korun, poprvé od roku 1998 však na majitelské prémie nešly žádné prostředky. V letošní sezóně se majitelské prémie, byť v okleštěné podobě oproti předchozímu stavu, do českého turfu vrátily. K dnešnímu dni tvoří výše majitelských prémií 309.500 Kč, což je 2,7% z celkové částky výher a prémií, o které se zatím letos v českém turfu závodilo. (miv) 
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net