Dvouletá Moraya (Morandi), které se 6. srpna podařilo zvítězit v prvním jedničkovém dostihu pro dvouleté Ceně Masise, rozhodnutím Pořádkové komise o své vítězství přišla. Příčinou byl pozitivní nález antidopingové kontroly, která v jejím odběru nalezla zakázanou látku kapsaicin.

 
Podle zjištění Pořádkové komise, opírající se o vyjádření trenérky klisny Martiny Havelkové, se zakázaná látka dostala do organismu koně při ustájení na karlovarském závodišti, kde byl box dříve ošetřen látkou proti okusu obsahující zakázanou látku. Proto PK konstatovala, že "podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby kromě běžné, převážně optické, kontroly boxu, pátral například po historii způsobu přípravy boxu. Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavců 5 a 7 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku), které stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že učinil veškerá přiměřená opatření, aby zabránil vystavení koní, kteří jsou v jeho péči, zakázaným látkám v rozporu s pravidly příslušné dostihové autority, rozhodla trenérce Havelkové neudělit žádnou sankci, zůstává jí však povinnost k náhradě nákladů spojených s odběrem, dopravou a analýzou vzorku stanovená v ustanovení § 299 DŘ. Otázkou případného porušení povinností stanovených DŘ ze strany pořadatele se Pořádková komise bude zabývat v samostatném řízení."

Navzdory diskvalifikaci klisny Moraya trenérka Havelková o vítězství nepřišla. Jako druhá totiž proběhla cílem jiná její svěřenkyně Serena Chope (Kheleyf), která byla Pořádkovou komisí prohlášena za vítězku. (miv)
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net