Do českého turfu se vracejí majitelské prémie, které byly dříve hlavním pilířem podpory domácího chovu. Podle zápisu z posledního zasedání Rady Jockey Clubu ČR by na ně mělo být letos vyhrazeno 1,45 miliónu korun. Na majitelské prémie budou mít nárok jen dvouletí a tříletí koně, v dostizích pro dvouleté budou vypláceny v dostizích II. a vyšší kategorie, tříletí mohou získat majitelské prémie i při úspěších v dostizích o kategorii nižší.


Podle Zápisu z jednání Rady je 500.000 Kč z prostředků Jockey Clubu určeno pro dostihy dvouletých koní, tříletí by měli získat 950.000 Kč, z nichž 400 tisíc získají z Fondu Podpora ČSCHPMDK a 450 tisíc z Jockey Clubu ČR. V dostizích I. a vyšší kategorie budou majitelské prémie činit 40.000 Kč, v dostizích II. kategorie 25.000 Kč a v dostizích III. kategorie 20.000 Kč, přičemž nejlepší získá 50% částky, druhý nejúspěšnější 30% a třetí 20%. 

Majitelské prémie jako způsob podpory domácího chovu byly zavedeny v roce 1999, kdy v nich bylo vyplaceno 1,573.050 Kč. Poté pravidelně stoupaly až na 7,06 miliónu korun v roce 2009, kdy majitelské prémie tvořily 12,5% všech prostředků vyplacených majitelům koní za úspěšné starty jejich koní v českých dostizích z celkové sumy 56,42 miliónu korun dotací. Ještě v roce 2013 bylo na prémiích vyplaceno 5,6 miliónu korun, po personálních změnách ve vedení českého turfu a následných sporech s pořadateli o to, kdo je má finančně zajišťovat, majitelské prémie klesly v roce 2014 na 2,74 miliónu, respektive 1,84 miliónu v roce 2015. V loňském roce bylo na dotacích vyplaceno 44,84 miliónu korun, poprvé od roku 1998 však na majitelské prémie nešly žádné prostředky. (miv)

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking