krejci seathestarsRok 2018 se pomalu chýlí ke svému konci a v rámci rozhovorů ohlížejících se za uplynulou sezónou přinášíme další - s generálním sekretářem Jockey Clubu České republiky Ing. Martinou Krejčí, Ph. D. Ohlédnutí však tvoří jen jeho malou část následujícího rozhovoru, jeho větší část vás seznámí s plány a změnami, které Jockey Club pro příští rok chystá a které mohou ovlivnit i vaše účinkování v dostihovém sportu.


Jak z pozice generálního sekretáře hodnotíte uplynulou sezónu?
Z provozního pohledu mne těší, že se více a lépe spolupracuje s většinou subjektů v našem turfu, velmi dobrá je nyní spolupráce s pořadateli. Konkrétně na ně jsme se od roku 2015, kdy kvůli nevyjasněným věcem sezóna začala později, soustředili, často s nimi jednáme, jak v souvislosti s tvorbou termínové listiny, tak například řešíme otázky supervize, dostihových zpráv, sázek atd. To funguje. Naopak trochu cítím rezervy v komunikaci s trenéry a jezdci, což bych ráda v příštím roce napravila. Chci s nimi více jednat, naslouchat jejich potřebám a snažit se jim pomoci.

Co si pod takovou pomocí máme představit?
V jarních měsících chystáme ve spolupráci s Asociací českých trenérů a jezdců přednáškový informační blok pro trenéry, tak aby byli informováni o všech změnách na rok 2019.
Chystáme zlepšit naše internetové stránky, které by se pro trenéry a jezdce více zpřehlednily. Chtěla bych vytvořit jedno místo, kde najdou vše od propozic po medikační deníky, termínovník poplatků a další důležité provozní věci. Chystáme změny i kvůli dopingu, je řada nových věcí, které musíme doplnit i do Dostihového řádu podle pravidel stanovených v Mezinárodní dohodě o chovu, dostizích a sázkách.
Moc se mi líbil seminář trenéra Marka Johnstona, který v roce 2016 upořádal Dr. Marián Šurda v Bratislavě. Podobný seminář bych ráda pro trenéry uspořádala také v České republice.

Chystají se ještě další podstatné změny Dostihového řádu?
Ano. V příštím roce bychom rádi např. vytvořili legislativní podmínky pro fungování syndikátů, a upravili Dostihový řád, v němž zatím podmínky pro syndikáty nejsou implementovány. Věřím, že syndikáty by mohly pomoci rozšířit majitelskou základnu v českém turfu. Snahou Jockey Clubu by mělo být zpřístupnění vlastnictví dostihového koně i méně majetným lidem. Je rozdíl, jestliže měsíčně za dostihového koně platíte např. 1 000,- Kč nebo 12 000,- Kč. 

Ale syndikáty už u nás přece fungují.
Nefungují moc, fungují všude v zahraničí, ale u nás ne. Myslím tím pravé syndikáty sdružující např. více než 10 osob, takové u nás prakticky nejsou. Nemáme pro to vytvořená pravidla. 

Není jich mnoho, to máte pravdu, ale fungují a Dostihový řád na majitelská sdružení pamatuje.
Ale strašně vágně – detailně neřeší, kdo za ty osoby jedná, jak budou rozdělené výhry, kdo bude chodit do paddocku - pořadatelé se nás ptají, koho musí pustit do paddocku, protože všichni se dovnitř nevejdou. Líbí se mi, jak to mají vyřešené Němci nebo Francouzi, na jejich stránkách najdete všechny podrobnosti, veškeré penzum informací, které se syndikátů týká a samozřejmě nejen syndikátů. Něco podobného bychom rádi připravili i na naše stránky včetně podrobného návodu na vytvoření syndikátu a vzorových dokumentů.

Vraťme se ještě k sezóně 2018. Co se z Vašeho pohledu povedlo nejméně, co Vás osobně trápilo?
Po pravdě řečeno, nic konkrétního mě nenapadá. Trápí mne spíše nedostatek času, kvůli kterému jsem nucena řadu věcí přesouvat. A také, ale to není záležitost jen letošního roku - chybí mi informační systém pro účastníky dostihového provozu. Z mého pohledu my jako Jockey Club méně informujeme a vysvětlujeme. Dovedla bych si představit, že budeme psát více článků, více veřejnost informovat - vím, že je tohle naše bolavé místo. Nestačí jen zveřejnit rozhodnutí, ale je nutné poskytnout k nim i vysvětlení.
Jsme kritizování, a to oprávněně, za nedostatky v oblasti marketingu. Musíme se zlepšit na poli psaní článků, tiskových zpráv a, jak jsem uvedla výše, reakcí na různá rozhodnutí Jockey Clubu. Vytvořit si nějakou kuchařku, co, kdy a kde zveřejňovat a zvolit osobu za to zodpovědnou.

V polovině roku ale JCČR na takovou pozici angažoval na půl úvazku Petra Malíka.
Petr Malík byl angažován hlavně na problematiku sázek, byť má na starosti i práci s novináři, kteří se nevěnují primárně jen dostihům. O ty se stará a to si myslím, že funguje, navíc připravuje a vede tiskové konference. Dále nám pomáhá v oblasti marketingu a propagace. Ale jak jsem uvedla, primárně se stará o sázky, napsal sázkovou strategii Jockey Clubu a zajišťuje jednání jak s Tipsportem, tak i se Sazkou, se kterou se jedná o vytvoření společného poolu pro totalizátor ve spolupráci s francouzskou PMU.

Co si pod oním poolem a posunem můžeme reálně představit?
Sázková kancelář PMU prostřednictvím svých dceřiných společností nebo partnerů přijímá sázky na francouzské dostihy již téměř v celé Evropě. Dlouhodobě má zájem také o možnost sázení na francouzské dostihy v České republice. Po jednáních v roce 2018 by mohla být partnerem v ČR společnost Sazka, ale celá záležitost má ještě několik právních problémů, které se snažíme řešit. Pokud by se dalo v České republice sázet na francouzské dostihy, mohlo by dojít ke zlepšení naší pozice při vyjednávání o počtu PMU dostihových dní v České republice, podobně jako je tomu v jiných zemích. Navíc by se sázení na dostihy mohlo stát populárnější. 

Zeptám se na sázky PMU na české dostihy přijímané ve Francii, o které podle Vašeho vyjádření na stránkách JC český turf přišel. Je to definitivní rozhodnutí francouzské strany?
V souvislosti s příjmem sázek společností PMU na české dostihy v tuto chvíli nemohu uvést nic jiného, než co jsme již zveřejnili. Snad jen, že na semináři o marketingu v Maroku, kde byli přítomni naši zástupci i lidé z PMU, nám bylo potvrzeno, že PMU si dalo lhůtu na vyhodnocení nové strategie v délce cca 6 měsíců a poté řeknou, co a jak bude dál. A také, že nás potom mohou kontaktovat, a může se stát, že budou chtít  jeden dva mítinky v druhé polovině naší sezóny. Pozici máme dobrou, PMU bylo překvapeno výší obratu, jakých bylo u nás dosaženo v Mostě a Karlových Varech.

Když jsme u financování dostihového provozu, rád bych se zeptal, v jaké fázi je hledání nového generálního sponzora? Po odchodu firmy Mercedes Benz bylo v jednom ze zápisů z Rady JC ČR zveřejněno rozhodnutí, že Jockey Club provede výběrové řízení na agenturu, která bude pro něj sponzora shánět.
Zatím jsme nedělali výběrové řízení, oslovili jsme znovu pana Antonína Pospíchala z BP Action, která zprostředkovala Mercedes, jestli by znovu nevstoupili do hry, ale zatím nemáme výsledek. Pokoušeli jsme se letos jednat s několika dalšími agenturami, ale je čím dál těžší peníze sehnat. Ne že by to ty agentury neuměly, ale je pro ně těžké sponzory přesvědčit, proč podporovat zrovna dostihový sport.

Když jsme si domlouvali schůzku a hledali vhodný termín, uvedla jste, že Vás čeká jednání s Tipsportem. Znamená to, že by se Tipsport mohl podílet na financování dostihového provozu?
S Tipsportem jsme měli v roce 2018 uzavřenou smlouvu, na jejímž základě jsme jim poskytovali za úplatu formy startujících koní a v České televizi v posledních třech přímých přenosech financovaných Jockey Clubem se objevovaly jejich sázkové kurzy společně s informací, že zdrojem je Tipsport. V tomto duchu bychom měli pokračovat i v roce 2019. Až před začátkem sezóny 2019 bude zřejmé, jak dohoda bude vypadat.

Takže český turf získává od Tipsportu finance za prodej informací, když zřejmě není síla získat z nezávislé sázkovky po změně zákona finance do dostihů například podílem z obratu?
Jasně stanovený podíl ze sázkového obratu do dostihů nedává žádná sázková kancelář, tak současná legislativa bohužel není nastavena. To nás mrzí, ale chceme se pokusit tuto situaci změnit, nejedná se ovšem o řešení za měsíce, spíše za roky. Už v roce 2018  jsme jednali s Tipsportem o dalších možnostech spolupráce, podařilo se uzavřít smlouvu, jak bylo uvedeno výše. O podobě dohody na rok 2019 se v těchto týdnech jedná.  

Mohu se zeptat, jak vysoké prostředky tím český turf získává?
Nezlobte se, ale konkrétní částky bych, s ohledem na smluvní vztahy se společností Tipsport, neuváděla.

Vrátím se k úpravě webových stránek Jockey Clubu, o které jste se na začátku zmínila. V čem budou spočívat?
Máme dvoje webové stránky. Dostihyjc.cz zůstanou prozatím beze změny, budou jen trochu upravené, aby se v nich lépe orientovali jednotliví účastníci - bude majitelská sekce, jezdecká, trenérská atd. Uvažujeme i jejich o zpoplatnění, spousta lidí mi říká, že už jsme to měli udělat dávno, protože jsme jedinou řídící organizací v Evropě, která nabízí takto široké spektrum informací bezplatně.
Stránky dostihy.cz se upraví v tom duchu, aby byly lépe přístupné pro laickou veřejnost, bude tam vše podstatné, pokud někdo s dostihy začíná nebo chce začít. Ale nejen to - vedle toho, kdy a kde se konají dostihy, které by mohli navštívit, zde najdou i informace o okolí, ubytování, akcích v okolí apod. Také by se z nich měli dozvědět nejzákladnější informace o dostihových koních, jak žijí, jak se o ně lidé starají, čím je krmí, apod.

Na stránkách JC jsem se též dočetl, že připravujete změny v podmínkách kategorizace závodišť. Na co konkrétně se pořadatelé budou muset připravit?
Nechci zdůrazňovat ani jednu konkrétní věc, ta kritéria pro uznání a zařazení závodiště jsou souborem řady podmínek zajišťujících zázemí pro koně, jezdce a dalších věcí a nepřipravujeme žádnou radikální změnu, které by se pořadatelé měli obávat. Kritéria pro kategorizaci byla schválena v roce 2011, tedy před 7 lety, a řada věcí se přežila. Takže spíše než o změny půjde jen o jejich revizi.     

Jaké výsledky má projekt Nábor dětí pro výkon povolání dostihového jezdce, na který Jockey Club získal grant?
Byla s ním strašná spousta práce. Je to projekt za 195 tisíc, z nichž 70 % hradí Ministerstvo zemědělství ČR, zbytek Jockey Club. Písemně bylo kontaktováno přes 200 škol, 50 z nich, které projevily zájem, bylo osobně navštíveno. Poté bylo uspořádáno 7 jednodenních akcí, kdy děti přijely sem k nám, absolvovaly teoretickou přednášku ve škole, pak šly do stáje, kde jim byly ukázány základy práce s koňmi, mohly se svézt na koni, vyzkoušely si i trenažéry, které je bavily asi nejvíc, a nakonec se přesunuly na závodiště, kde se zúčastnily dostihového dne. Hodnotit výsledky budeme moci až později při nástupu nových zájemců na Střední školu dostihového sportu a jezdectví, ale Ing. Froňková už informovala Radu JC ČR o několika zájemkyních, které měnily vybraný obor ve prospěch Chuchle.
Na příští rok jsme o grant na podporu hledání nových zájemců nežádali. V roce 2019 bychom rádi získali od MZe příspěvek na Chovatelský den. Snaha o hledání nových jezdců však pokračuje. Kontaktovala jsem paní Kamilu Bartošovou ohledně Pony ligy a domlouvaly jsme návrhy spolupráce, kterou by Jockey Club podpořil Pony ligu jako další cestu k hledání nových dětí pro náš sport. Do budoucna bych ráda aby Jockey Club vytvořil systém pony dostihů, podobný tomu jaký má British Horseracing Authority.

Rada JC ČR schválila chovatelské prémie, v zápisu je uvedeno, že se jejich objem předpokládá ve výši 1,2 miliónu korun, ale zároveň je v jiné části zápisu uvedeno, že v posledních čtyřech letech vykazuje Jockey Club zisk ve výši 0,5 miliónů korun ročně. Jak tedy budou prémie financovány?
Budou hrazeny Jockey Clubem. Počítá se, že kdyby byly chovatelské prémie vyplaceny v plné plánované výši, skončí hospodaření schodkem cca 400 tisíc korun.  

Chovatelské prémie jsou schváleny, jak to bude s majitelskými?
Majitelské prémie budou schvalovány později, ale předpoklad je, že by v rovinových dostizích zůstaly ve stejném režimu jako letos. I ty, pokud budou schváleny, bude financovat Jockey Club.

Na poslední Radě JC ČR byla schválena změna v Ceníku služeb v dostihovém provozu, konkrétně v poplatku za první registraci koně do dostihového provozu, známějšího spíše jako “importní poplatek”, byť se netýká jen importovaných koní. Snížení sazby z 25.000 na 17.000 Kč a zároveň zrušení možnosti registrovat koně za 5.000 Kč jen pro starty v zahraničí vysvětlujete na Vašich stránkách i snahou přesměrovat část koní, kteří dosud běhali jen v zahraničí, i na české dráhy. Je tedy snahou JC změnit trend v poklesu počtu startujících koní u nás a růstu počtu koní startujících jen v zahraničí?
Ano. My se musíme snažit vytvářet podmínky hlavně pro český dostihový sport, pro domácí prostředí, a jeho fungování se vším všudy - to znamená podmínky pro organizování dostihů, trénování koní, a nikoliv podporovat trend vytváření levnějších tréninkových středisek pro koně zahraničních majitelů startujících výhradně v cizině.

Na závěr bych ráda popřála všem vašim čtenářům do nového roku hodně zdraví, štěstí a ať je dostihový sport nikdy nepřestane bavit. 

Miloslav Vlček     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net