dostihy zanr4Český turf prochází v posledních letech výraznou proměnou. Tou není jen zmenšující se domácí provoz a klesající základna, ale především přesun nemalé části aktivit v ČR trénovaných koní na zahraniční dráhy. Za hranicemi naší republiky se už dnes realizuje podstatná část startů koní trénovaných v České republice, zatímco počty startů na našich drahách setrvale klesají. 

 
Nechme však promluvit čísla. Na začátku tohoto tisíciletí v sezóně 2000 bylo podle dat Jockey clubu ČR na našich drahách realizováno celkem 5698 startů koní registrovaných v České republice. V průběhu první dekády se suma startů českých koní u nás držela nad hranicí 5000, v roce 2012 klesla na 4777 a od té doby setrvale klesá až na loňských 3809 startů. Pokles se zcela jistě nezastaví ani letos, když k dnešnímu dni registrujeme zatím jen 2744 startů českých koní na tuzemských drahách a do konce sezóny zbývá již jen 12 dostihových dnů.   

G1 suma startu

Naopak startů českých koní v zahraničí za tu dobu výrazně přibylo - z 210 v roce 2000 až na 1350 v loňské sezóně. Odráží se v nich nejen rostoucí úroveň části čtyřnohé populace, ale i zájem o dostihy s vyšší dotací než jaká je k mání na tuzemských drahách. A v neposlední řadě i zájem zahraničních majitelů o služby českých trenérů, kteří pak starty svých svěřenců logicky směřují především do majitelovy domoviny. 
Nicméně zdá se však, že i zde již český turf narazil na své limity, protože loňský rok přinesl pokles z doposud nejúspěšnějšího roku 2017, kdy bylo v cizině realizováno 1438 startů a z dosavadního průběhu letošní sezóny, během níž čeští koně absolvovali v cizině 895 startů, se dá usuzovat, že i letos bude pokles pokračovat.

G2 suma startu cizina

Přesun koní na zahraniční dráhy sice částečně vyvažuje vysoký úbytek startů na domácích drahách, ale jen částečně. Pohled na třetí graf ukazuje, že i celkový počet startů našich koní zahrnujících starty domácí i zahraniční klesá. Pokles to není zatím až tak dramatický, minimálně v porovnání s poklesem na domácích drahách, ale už loni se přiblížil hranici 5000 startů a s velkou pravděpodobností letos klesne pod ní. K dnešnímu dni čeští koně absolvovali 3612 startů.

G3 suma startu souhrn  
Na závěr se ještě podívejme jak velký podíl mají zahraniční starty na sumě startů českých koní. Jistě nebude pro nikoho překvapením, že tento podíl roste, ale překvapením může být, že už přesahuje čtvrtinový podíl - každý čtvrtý start českého koně se už odehraje na drahách mimo Českou republiku.

G4 podil zahr startu

Zda je to dobře nebo špatně, na to mohou existovat různé pohledy. Pozitivní rozhodně je nejen konkurenceschopnost části koní měřená úspěchy na velkých francouzských drahách či v italských překážkách, ale také schopnost trenérů a stájí s méně konkurenceschopnými koňmi hledat příležitosti například na francouzských provincích či třeba v severských zemích. Akční rádius našich stájí se na poslední dvě dekády radikálně rozšířil a ač k němu nepochybně přispěl vstup naší země do EU a s tím i odstranění řady překážek, je i dokladem schopností našich lidí vyhledávat příležitosti a nebát se hledat nové destinace. Pohled na domácí provoz sice moc optimismu nevzbuzuje, možná si však v záplavě zpráv o rušení mítinků málo uvědomujeme, že vedle žokejů a stájového personálu se ve světě neztrácejí ani čeští trenéři, mající své základny v České republice. A to je pro budoucnost českého turfu jistě povzbudivá zpráva.

Miloslav Vlček
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net