pardubice zanrDnes zveřejnila Sekce závodišť společnosti Turf & Sport, v níž působí všechna aktivní dostihová závodiště u nás, tiskovou zprávu, informující o žádosti závodišť o změnu pravidel pro výpočet penalit v překážkových dostizích.


Tisková zpráva:


Jménem pořadatelů dostihů v České republice, sdružených v Sekci dostihových závodišť spolku Turf & Sport jsme zaslali Radě Jockey Clubu České republiky návrh na změnu pravidel pro výpočet penalit v překážkových dostizích. Cílem návrhu je, aby pro výpočet penality v konkrétním překážkovém dostihu byl započítáván zisk koně pouze z výsledků dostihů v dostihu stejné nebo vyšší kategorie.


Důvody


1. Přijetí našeho návrhu odstraní častou situaci, že kůň dosud úspěšný pouze v nižší kategorii nese při přechodu do vyšší kategorie váhu srovnatelnou nebo vyšší než koně, kteří v dostihu vyšší kategorie se již umístili nebo i zvítězili;

2. Stávající stav omezuje možnosti nasazování koní a jejich přechod do vyšších kategorií;

3. Stávající stav objektivně snižuje počty jedinců, pro které je reálné se úspěšně zúčastnit konkrétního dostihu IV. III. nebo II. kategorie, snižuje tedy počet startujících a zhoršuje ekonomiku vypsaných dostihů;


Realizace našeho návrhu


Navrhujeme proto doplnit text propozic překážkových dostihů následujícím způsobem:

II. kat. za každých xxxx Kč celkového zisku od 1.7.2013 v překážkových dostizích II. a vyšší kategorie + xx kg.

III. kat. za každých xxxx Kč celkového zisku od 1.7.2013 v překážkových dostizích III. a vyšší kategorie + xx kg.

IV. kat. za každých xxxx Kč celkového zisku od 1.7. 2013 v překážkových dostizích IV. a vyšší kategorie + xx kg.


Předpokládáme, že na zisky koní dosažené v zahraničních dostizích by bylo pohlíženo jako na zisky v dostizích první kategorie. Navržené opatření je minimálním zásahem do již zveřejněných propozic, šlo by zveřejnit i komplexně pro všechny překážkové dostihy, jeho přijetí by zcela jistě příznivě hodnotila většina majitelů a trenérů.


Za Sekci dostihových závodišť spolku Turf & Sport:
Zdeněk Karlach, Slušovice
Petr Drahoš, TMM s.r.o.
Michael Skalický, Pardubice
Jan Palyza, Lysá nad Labem
Ivan Janatka, Most, Karlovy Vary
Jaroslava Trachtová, Benešov
Karel Kučera, Netolice
Josef Vymazal, Brno
Pavlína Sůrová, Kolesa
Marcela Hradilová, Světlá Hora

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking