Nejnovější vydání Věstníku českého turfu obsahuje též zápis z jednání Pořádkové komise, která projednávala případ červnových dostihů ve Slušovicích. Během něho byli utraceni tři koně, kvůli čemuž i kvůli dlouhé přítomnosti mrtvých těl na závodišti se dostihovému sportu dostalo hodně negativní publicity.


Jednání Pořádkové komise vyvolal podnět prezidenta Jockey Clubu ČR Ing. Josefa Bečváře. Ten žádal PK o "přešetření organizačního zajištění uspořádání dostihového dne 27. června 2020 ve Slušovicích, zejména zda ze strany pořadatelského subjektu byly splněny všechny povinnosti, které mu ukládá Dostihový řád a související legislativa, a to především v souvislosti s utracením tří dostihových koní v průběhu tohoto dostihového dne a nakládáním s jejich těly bezprostředně po něm." Pořádková komise pak při svém jednání neshledala naplnění žádné skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409, respektive § 415 Dostihového řádu.

K tomtu závěru dospěla po na základě výpovědí svědků a doložených dokladů - výpovědi zástupce pořadatele Mgr. Zdeňka Karlacha, protokolu o kontrole, kterou 27. června provedla MVDr. Zuzana Pekárková z Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj i protokolu o kontrole biologické bezpečnosti, kterou dne 29. června 2020 na závodišti ve Slušovicích provedli veterinární lékaři MVDr. Hugo Merta a MVDr. Alena Sojková z Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj.

Související článek: Okolnosti sobotního incidentu ve Slušovicích bude řešit Pořádková komise. Jockey Club se oficiálně distancuje od výroků pořadatele, uvedl dnes v tiskovém prohlášení prezident JC Bečvář

Jak PK konstatuje, byla dráha na základě informací z Dostihové zprávy připravena v rámci počasí dobře a Dostihová komise též ve všech případech fatálních zranění prošetřila okolnosti zadržení a neshledala cizí zavinění. V předloženém protokolu o kontrole svodu koní ze dne 27. června vystaveném MVDr. Zuzanou Pekárkovou, který se podrobně jednotlivými zraněními zabýval, se mj. konstatuje, že "že ke zraněním došlo bez cizího zavinění, příčina těchto zranění byla multifaktoriální, a proto, dle jejího názoru, nelze za tuto skutečnost vyvozovat něčí odpovědnost."  

V souvislosti s odvozem kadáverů utracených koní konstatuje protokol o biologické bezpečnosti, že "požadavek na odvoz kadáverů utracených koní asanačnímu podniku v Otrokovicích provozovanému firmou Mat, spol. s r. o. nahlásil dne 27. června 2020 ve 20:07 a odvoz byl realizován dne 28. června 2020 mezi 18:30 a 19:30. Pořádková komise telefonicky kontaktovala MVDr. Mertu a konzultovala s ním závěry této kontroly, přičemž MVDr. Merta sdělil, že panem Karlachem uvedené časy byly ověřeny v příslušném asanačním podniku a jsou v souladu s platnou legislativou a konstatoval, že ze strany pořadatele nebylo při kontrole zjištěno žádné pochybení."

Pořádková komise v závěru zápisu doporučuje všem případně osloveným zdrženlivost v jejich vyjadřování, aby se předešlo zbytečným kontroverzím při prezentaci jejich vyjádření lidmi bez hlubší znalosti dané problematiky. (miv)


    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net