slozil vpVítězství v sedle desetiletého Talenta (Egerton) ve 131. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou přišlo jeho jezdci Pavlu Složilovi mladšímu draho. Za nadměrné použití bičíku mu Pořádková komise udělila sankci 60 tisíc korun, Dostihový soud navíc zrušil rozhodnutí Dostihové komise a zvýšil i trest odnětí licence.

 
Sankci, jejíž výše vychází z ceny dostihu, respektive její části určené pro vítěze, už hodlala udělit přímo na závodišti Dostihová komise, ale protože výše sankce převyšuje její pravomoc, předala případ k dořešení Pořádkové komisi. Ta na základě videozáznamu dostihu zjistila (viz Zápis z jednání ve Věstníku ČT), že "žokej Pavel Složil mladší v závěrečné fázi dostihu (po absolvování předposlední překážky) v sedle koně Talent použil bičík desetkrát – tím došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) DŘ, kterého se dopustil porušením povinnosti uvedené v ustanovení § 316 DŘ, jež stanoví, že je zakázáno používat bičíku k pobízení koně nadměrně, přičemž maximální povolený počet pobídek bičíkem v průběhu celého dostihu je v ustanovení § 1 DŘ v části definující správné použití bičíku v překážkových dostizích omezen na osm pobídek."

Jak dále uvádí Zápis, je podle PK z videozáznamu "jasně patrné, že se nejedná o přiměřené použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v přímém směru při vybočení ani o jeho příležitostné použití k upomenutí koně na nutnost soustředit se na dostih, zejména před odskokem či po chybě na skoku." A vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o jezdcův čtvrtý podobný prohřešek na posledních 12 měsíců, udělila mu sankci odpovídající 5% ceny získané Talentem.

Nepřehlédněte: Jiří Odcházel koupil v Deauville syna Sea The Stars, nakupovala i Ingrid Janáčková-Koplíková

O případu jednal i Dostihový soud a to na základě odvolání Jockey Clubu ČR proti rozhodnutí Dostihové komise, která Složilovi za uvedený prohřešek odebrala licenci na jeden dostihový den (23.10.2021). Dostihový soud rozhodl, že vzhledem k tomu, že se jedná již o čtvrtý prohřešek za dobu 12 měsíců, změnit sankci na odnětí jezdecké licence na 2 dostihové dny, počínaje 7.11.2021. (miv)    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net