slusovicePořádková komise Jockey Clubu ČR rozhodla o změně sankcí, které udělila Dostihová komise při dostihovém dnu 15. srpna tohoto roku ve Slušovicích za špatné nasedlání a nižší zjištěnou hmotnost po dostihu.


Trenéru Janu Demelemu, kterému byla DK uložena sankce 2.000,- Kč, bylo uložena sankce 15.000,- Kč a podmíněné odnětí licence na dobu šesti měsíců se zkušební dobou jeden rok a Jaromíru Šafářovi, který od DK dostal sankci ve stejné výši tj. 2.000,- Kč, byla sakce za nižší zjištěnou hnotnost změněna z peněžité na sankci odnětí licence na období 14 dnů. Pořádková komise dále udělila sankci žokeji Murzabayevovi ve výši 5.000,- Kč za nižší zjištěnou hmotnost po dostihu.

Celé rozhodnutí a jeho odůvodnění naleznete na stránkách JCČR
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net