Zimní přestávku na Pardubickém závodišti pořadatel zdejších dostihů využil k údržbě a renovacím vybraných překážek. Největší změny ale Dostihový spolek teprve chystá. Představenstvo společnosti na základě výstupů z jednání expertní skupiny a České asociace steeplechase rozhodlo o úpravách vybraných skoků, včetně Taxisova příkopu.


Vývoj dostihů v posledních letech a událostí především po loňské Velké pardubické byl důvodem svolání expertní skupiny. Ta měla za úkol analyzovat průběh dostihů a navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti koní i jezdců na Pardubickém závodišti. Variantami řešení byly i úpravy vybraných překážek, včetně legendárního Taxisu. Zásadními změnami prošel v roce 1994, kdy byl odvodněn a částečně zasypán.

Expertní skupina se sešla opakovaně a problematiku bezpečnosti na Pardubickém závodišti řešila komplexně. Podklady a návrhy řešení postoupila k projednání i Výboru České asociace steeplechase a Překážkové komisi. Všechny výstupy dostali k dispozici členové představenstva společnosti Dostihový spolek, kteří na základě odborných doporučení rozhodli přistoupit k úpravám některých překážek. V první etapě to bude překážka č. 2, ve druhé pak překážka č. 4, tedy Taxisův příkop,“ uvedl ředitel Dostihového spolku a.s. Jaroslav Müller.

Překážka č. 2 svou vizuální podobou odpovídá Taxisovu příkopu, jedná se o živý plot s příkopem za ním. „Rozhodli jsme se změlčit příkop a odstranit doskokovou hranu. Tu naznačíme vysypaným pásem pilin tak, jak to bývá u Taxisu. Příkop zvýrazníme opticky, a to zeminou bez trávy. Překážka se tak typově stane menší „kopií“ Taxisova příkopu a koně budou mít příležitost během sezony tento skok natrénovat,“ doplnil ředitel Jaroslav Müller.

V další fázi dojde k podobným úpravám také u Taxisu. Změlčení příkopu vytvoří pozvolnou plochu bez doskokové hrany, k optickému zvýraznění příkopu přispěje opět hnědá zemina. Živý plot bude zešikmen. Diskutuje se také o tzv. odskokové bariéře – bílé kládě před živým plotem, která je umístěna u většiny překážek na Pardubickém závodišti. V této otázce nepanuje jednotný názor, experti se tak budou otázkou umístění či neumístění bariéry ještě zabývat v průběhu sezony.

Věříme, že se nám společně s odborníky podařilo nalézt vhodnou variantu zvýšení bezpečnosti koní a jezdců na Pardubickém závodišti. Shodli jsme se s expertní skupinou, že její činnost bude pokračovat i nadále. Bude sledovat vývoj dostihů a dopad přijatých opatření, abychom je mohli průběžně vyhodnocovat a případně činit další kroky,“ dodal ředitel Dostihového spolku a.s. Jaroslav Müller.

Tisková zpráva Dostihového spolku
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net