Na konci června proběhlo další zasedání Rady Jockey Clubu ČR. To mj. neschválilo žádost o finanční podporu na uspořádání dostihového dne 11.8. v Netolicích a též řešilo "kontinuálně se zhoršující situaci v chovu anglického plnokrevníka". Podrobnější informace naleznete v Zápisu z uvedeného jednání, který dnes zveřejnil Jockey Club ČR. 

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net