Dostihový spolek a.s., pořadatel dostihů v Pardubicích, se poprvé oficiálně vyjádřil k plánům na výstavbu multifunkční haly v areálu závodiště, jejíž výstavbu prosazuje většinový akcionář hokejového klubu HC Dynamo Petr Dědek a o jehož plánech minulý týden představenstvo spolku jednalo. Jeho vyjádření přinášíme:

 
Představenstvo společnosti Dostihový spolek a.s. se na svém jednání zabývalo zamýšleným projektem výstavby multifunkční arény v areálu Pardubického závodiště. Členové se podrobněji seznámili se všemi dostupnými materiály a stanovisky.

Členové představenstva se jednoznačně shodli na tom, že jakýkoliv projekt realizovaný v areálu Pardubického závodiště nesmí narušit zájmy společnosti a jejích akcionářů a musí zajistit udržitelnost a další rozvoj. Na základě těchto skutečností se rozhodli připravit soubor technických, organizačních, obchodních, ekonomických a dalších regulativů respektujících stávající provoz a umožňujících investiční akce nutné pro rozvoj Pardubického závodiště, a to se zohledněním dlouhé historie, tradice, mezinárodního významu a silné obchodní značky „Velká pardubická“.

zdroj: Tisková zpráva Dostihového spolku    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net