jockeyclubZe středečního zasedání Rady Jockey Clubu České republiky vzešlo několik zásadních rozhodnutí. Tím nejdůležitějším je revokace předchozího rozhodnutí Rady z 9. ledna tohoto roku o změně jezdeckých úlev. V návaznosti na §491 Dostihového řádu, podle něhož musí každý návrh změny DŘ být minimálně 2x uveřejněn ve Věstníku ČT současně s uvedením termínu, kdy o předpokládané změně bude JC jednat, což se v tomto případě nestalo, rozhodla Rada ponechat pro sezónu 2013 v platnosti úlevy dle starých pravidel. Nový návrh bude zveřejněn ve Věstníku č.3/3012

Rada Jockey Clubu dále schválila termínovou listinu do 31. 7. 2013, členy dostihových a odborných komisí a také text Doplňujících ustanovení pro rok 2013.

Rada Jockey Clubu též schválila typ dostihu "BUMPER" ve zvláštním režimu jako výjimku z Dostihového řádu, zkušebně na rok 2013 pro všechny závodiště v ČR. Podrobnější informace přinese Věstník ČT číslo 3. 

Související článek:
Rada Jockey Clubu schválila řadu výrazných změn    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking