jockeyclubDnes proběhlo zasedání Rady Jockey Clubu České republiky, které lze v mnohém považovat za zlomové. Rada Jockey Clubu na něm schválila řadu změn, které se dotknou téměř každého účastníka dostihového provozu, mj. i maximální výši poplatků za přihlášky a startovné či zcela změněný systém úlev pro jezdce. Schválila též první část termínové listiny s dvěma novými pátečními termíny v Pardubicích i zatím prázdnými, byť zarezervovanými, čtyřmi dny v tradičním chuchelském kalendáři. Podrobnosti naleznete v následující Tiskové zprávě Jockey Clubu ČR:Tisková zpráva Jockey Clubu ČR 9. ledna 2013Rada Jockey Clubu České republiky na dnešním zasedání schválila:


1. Volitelnou maximální výši poplatků stanovených pořadateli za přihlášky a startovné do dostihů s tím, že souhrn těchto poplatků nesmí převýšit 8% z ceny dostihu a výše zápisného může být maximálně 1/3 z celého poplatku za přihlášky a startovné.


2. První část termínové listiny do 31.7.2013. Oproti předchozím letům je zásadnější změnou přidání dvou pátečních dostihových dnů na pardubickém závodišti 24. května a 21. června, přičemž v těchto dnech budou pořádány dostihy pro začínající překážkové koně, a to jak bez překážek, tak i s překážkami. Tyto dostihy se budou konat ve zvláštním režimu, který bude upraven Doplňujícími ustanoveními (např. rovinové dostihy pro překážkové koně budou bez startovacích boxů apod.). Zatím prázdné zůstávají termíny 28.4., 19.5., 26.5. a 9.6. ve Velké Chuchli s tím, že pražský pořadatel si tyto termíny zarezervoval a k jejich potvrzení dojde poté, co budou plně zajištěny finanční prostředky na jejich krytí. 


3. Změnu v režimu majitelských prémií na závodištích kategorie A. Na těchto drahách se snižuje výše majitelských prémií v rovinových dostizích III. kategorie z 30.000 Kč na 20.000 Kč, zároveň se zvyšují majitelské prémie v dostizích I. kategorie z 50.000 na 60.000 Kč. Na těchto drahách se též zvyšuje rozpětí pro ceny dostihů IV. kategorie na 35.000 - 40.000 Kč.


4. Změny u úlev jezdců v rovinových i překážkových dostizích. Jezdci žáci mají až do vyučení úlevu 5 kg v dostizích profesionálů, pokud získají  50 vítězství, úleva se sníží na 2,5 kg, pokud  získají 100 vítězství, úleva se snižuje na 1,5 kg. Jezdci amatéři budou mít v dostizích profesionálů úlevu 5 kg, pokud získali během kariéry 50 vítězství úleva klesne na 3,5 kg, pokud jezdec amatér získá 100 vítězství, úlevu ztrácí. V dostizích vyhrazených jezdcům žákům a amatérským jezdcům zůstává stávající systém úlev. Mění se i úlevy pro profesionální jezdce. Pokud nezískají 50 vítězství mají úlevu 2,5 kg, po získání 50. vítězství se úleva snižuje na 1,5 kg, nárok na úlevu jezdec profesionál ztrácí až po získání 100 vítězství. Zároveň se ruší titul žokej. 


5. Pana Milana Tůmu ve funkci handicapera pro rovinové i překážkové dostihy.

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net