Pecka martin5Stejně jako sezóna 2020 byla i ta loňská, byť v podstatně menší míře, ovlivněna pandemií koronaviru. Navzdory tomu se Jockey Clubu podařilo uskutečnit poměrně zásadní věc - uzavřít smlouvu s Tipsportem, která jednak umožňuje sázejícím sázet na všechny české dostihy a to i online a navíc pořadatelům přináší určitý pravidelný finanční přínos. O této spolupráci, jejím možném rozvoji i perspektivách hledání dalších podobných partnerů jsme si povídali s generálním sekretářem Jockey Clubu Martinem Peckou.


Na úvod trochu banální, ale přesto nutná otázka. Jaká byla z pohledu generálního sekretáře Jockey Clubu loňská sezóna?

Byla zajímavá, pro mě už minimálně proto, že to byla má první v této funkci. Obecně přinesla opožděný start kvůli Covidu, se kterým souvisí i potíže s financováním dostihových dnů bez diváků. Dostihové prostředí rozhodně není jediné, které by potřebovalo finanční injekci, a i když se těší obrovské přízni majitelů koní a spřátelených subjektů, které dávají peníze do dostihů, a náš turf díky nim do značné míry žije, tak je nutno shánět peníze zvenčí. Dostihový provoz prostě není z podstaty svého fungování samofinancovatelný. Zkrátka jsem přesvědčen, že budeme muset hledat zdroje mimo dostihovou veřejnost, což rozhodně nebude jednoduché.
Ale abych se vrátil konkrétně k sezóně 2021. Sezóna to podle mého názoru byla průměrná, alespoň co se týká provozu, byť postižená Covidem. Domnívám se, že ani závodiště to v budoucnu rozhodně nebudou mít jednoduché se získáváním sponzorů, protože se dá očekávat nějaká ekonomická recese. Určité náznaky již v roce 2021 proběhly. Pro rok 2022 bude Radě JC ČR předložen plán, který by měl nastartovat to, co je v tuto chvíli potřeba, tedy aktivnější marketing. V současném prostředí nabídky českého zábavního průmyslu není jednoduché se prosadit a jednou z možných cest k úspěchu je i konzistentní propagace českého dostihového provozu jako takového. Bez toho budeme téměř neviditelní. Český turf potřebuje větší množství nových jeho příznivců, ze kterých se primárně mohou rekrutovat noví pravidelní návštěvníci dostihů, ale sekundárně i noví majitelé koní.
Sezona roku 2021 ale byla jistě i úspěšná, již jen proto, že před jejím samotným začátkem koncem zimy panovala obecná nejistota a samozřejmě byla platná poměrně značná společenská omezení. Těšíme se na to, že letošní rok bude stabilnější a budeme moci intenzivně pracovat na dalším rozvoji našeho dostihového provozu.

Přelomem bylo loni uzavření smlouvy s Tipsportem. Ta je uzavřena na tři roky, zbývají tedy už jen dva. Jak vidíte další budoucnost a rozvoj této spolupráce?

Smlouva je uzavřena do konce roku 2023 a ačkoliv nemohu o některých částech z logických důvodů mluvit, mohu říci, že má určité opční podmínky pro obě strany. Vrátil bych se ale ještě trochu zpátky. Když jsme v roce 2019 začali domlouvat nějaké větší působení Tipsportu, ozývaly se proti tomu hlasy veřejnosti s tím, že tato spolupráce poškodí sázkovou činnost Betino. Z ekonomiky společnosti TOTO CZ, která Betino provozovala, byly jasně viditelné určité ekonomické skutečnosti. Navíc, proces získání nové sázkové licence Betino dle nového příslušného zákona v roce 2019 způsobil nové, větší provozní náklady této sázkové kanceláře, které výrazně negativním způsobem ovlivnily hospodářský výsledek Betino. Připomeňme, že Betino fungovalo pouze na českých dostizích. Z toho lze vyvodit, že společnost, fungující pouze 50 dní v roce, je velmi pravděpodobně konkurence neschopná. Navíc, již tehdy nezajišťovalo Betino sázky na všech závodištích v ČR, protože prostě nebylo z technických důvodů možné splnit zákonné předpoklady pro správné fungování sázkové kanceláře. Nejen z těchto důvodů vycházel logicky fakt potřeby zajištění sázkového partnera pro české dostihové prostředí.
Ke konci roku 2019 bylo domluveno, že jednání s Tipsport dále převezme Jockey Club ČR, cílem tohoto jednání byla centrální dohoda pro celý český turf. Tato jednání se v následujících měsících značně zkomplikovala příchodem Covidové pandemie a rok 2020 se pak nesl v dílčí spolupráci mezi Tipsportem, Jockey Clubem ČR a jednotlivými závodišti, bez centrální dohody. Ta pak přišla až pro rok 2021 v takové podobě, kterou dnes známe. Jedinou odchylkou od původního záměru je fakt, že pardubické závodiště uzavřelo s Tisportem a společností BPA sport marketing svoji separátní smlouvu.
Co je důležité si uvědomit je, že centrální smlouva Jockey Clubu ČR přináší hned dva výrazné benefity. První z nich je čistě finanční. Příjem ze smlouvy z větší míry míří k pořadatelům českých dostihů a jen menší část z celkové sumy je použita Jockey Clubem ČR. Tyto peníze jsou určeny na výrobu a distribuci streamů z dostihových dnů, které jsou nedílnou části smlouvy s Tipsportem a BPA sport marketing.
Druhým benefitem této spolupráce je získání stabilního sázkového partnera pro český dostihový provoz. Pokud by neměly české dostihy svojí sázkovou nabídku, dostaly by se zcela jistě do nepříjemné situace. Tu jsme si do jisté míry zažili v roce 2019, kdy Betino ještě nemělo novou licenci pro poskytování sázek a Tipsport tehdy ani nemohl realizovat svojí činnost na závodištích.
Rok spolupráce už máme za sebou a myslím, že to byla spolupráce důstojná, funkční, přinášející mnoho poznatků a zkušeností ze smluvní symbiózy českého dostihového provozu a výrazného českého hráče v oblasti poskytování sázkové činnosti. V letošním roce se chceme věnovat prohlubování této spolupráce, jejímu vylepšování a v neposlední řadě i zvyšování ekonomické efektivity pro obě strany. Obecně platí, že chceme zajistit českým dostihům kvalitní a stabilní sázkovou nabídku s co největším podílem na ekonomickém profitu ze sázek.
Smluvně zajištěná opce na další pokračování smlouvy je to, co všechny smluvní strany, tedy Jockey Club ČR, Tipsport a všechna závodiště, vrátí koncem letošního roku k jednacímu stolu o dalším pokračování spolupráce.Opce na další období je nějak vázaná na to, jakých výsledků třeba co se týká výše obratu, bude dosaženo?

Ne. Takhle to postaveno není a nemyslím si, že v době, kdy byla smlouva koncipována, by zástupci Jockey Clubu ČR chtěli něco takového podepsat. Ani z Tipsportu takové podmínky vzneseny nebyly. Šlo hlavně o to vytvořit si prostředí, abychom celou spolupráci mohli smysluplně posouvat dál. Úzce spolupracujeme, loňská sezóna byla taková, kdy jsme řešili spoustu technických problémů, které souvisí třeba se zpožďováním záznamu streamů do veřejného prostředí a další. Věřte, že není jednoduché nastavit a zajistit standardní procesy výroby a distribuce streamů, zajištění smluvních reklamních ploch a další smluvní závazky na všech závodištích. Ale jsem lehký optimista.
Jedním z našich cílů je samozřejmě i celková divácká návštěvnost a tím, jak doufáme, i vyšší obrat na dostihových sázkách. Úkolem Jockey Clubu ČR pak bude i získání většího finančního podílu, pokud k tomu budou splněny předpoklady.

Dá se vysledovat nějaký růst sázkového obratu na české dostihy díky spolupráci s Tipsportem?

Na to nemohu odpovědět, protože přesná čísla za rok 2021 nemáme. Navíc, sezona roku 2021 byla, i když relativně málo, ochuzena o některé dostihové termíny a my nemáme k dispozici datovou historii objemu sázkových obratů na české dostihy. Proto není co porovnávat.

Prezident Jockey Clubu Josef Bečvář v tiskové zprávě, která byla vydána po podpisu smlouvy s Tipsportem, uvedl, že toto by mělo být modelem pro hledání dalších partnerů. Dělá JC nějaké další kroky v hledání partnerů?

Tady je třeba si uvědomit jednu věc. Marketingová práva, celkem logicky, drží závodiště. S jednotlivými závodišti, vyjma Pardubic, byla loni uzavřena příslušná smlouva o spolupráci, která vyplynula ze smlouvy s Tipsportem, a která postihuje konkrétní plnění, vyplývající ze spolupráce s Tipsportem a společností BPA sport marketing. Nicméně Jockey Club ČR neměl a stále nemá vymezenou nějakou konkrétní, společnou platformu, kdy by mohl nabízet nejen reklamu potenciálnímu partnerovi. Zkrátka Jockey Club ČR nemá zásadně vyhrazené, co může a co nemůže mimo svůj vlastní prostor partnerům nabízet. V srpnu 2021 jsme se se zástupci závodišť domluvili, že bychom tento stav mohli společně změnit. Závodištím byla nabídnuta určitá forma spolupráce, na jejich straně cítíme vůli se domluvit. Nyní jsme ve fázi, kdy připravujeme návrh smlouvy, která bude postihovat marketingová práva, která by za určitých okolností závodiště poskytla Jockey Clubu ČR tak, aby mohl oslovovat partnery.
Samozřejmě získání partnerů v adekvátních částkách pro český dostihový provoz je jistě sen každého marketéra, ale domníváme se, že máme dílčím způsobem připraveny podmínky spíše pro drobnější partnerství, alespoň v tuto chvíli. Dovolím si připomenout, že značná část finančních prostředků, které český dostihový provoz prostřednictvím Jockey Clubu ČR financují, pochází z vnitřního prostředí, tedy vlastně nejvíce od majitelů stájí a koní. Za to jim bezesporu patří veliké poděkování, ale bylo by dobré pomoci i s financováním z vnějšího prostředí. To je nyní naším dlouhodobým cílem, jehož se dá dosáhnout za pomoci dlouhodobé marketingové činnosti. K takové činnosti pak Jockey Club ČR bezpodmínečně potřebuje pozitivní spolupráci s pořadateli českých dostihů, tu se nyní pokusíme získat.

A navíc každé závodiště má své partnery a nemůže dojít ke kolizím s případným centrálním partnerem…

Samozřejmě. Chápeme, že jedné společnosti, která by inzerovala na daném závodišti, tam těžko můžeme inzerovat konkurenční společnost. Jockey Club CR zatím bohužel nemá tak ujednocené prostředí jako jiné organizace nebo třeba sportovní svazy, ale věřím, že se na něčem domluvíme, abychom v této činnosti postoupili letos dál. Budeme provádět akvizice v průběhu sezóny 2022 pravděpodobně až na rok 2023, ale bez společné smluvní dohody mezi závodišti a Jockey Clubem ČR, se dosud závazně nedalo jednat vůbec.

V červnu, když jsme spolu mluvili, jste zmínil, že Vás čeká důležité jednání na Ministerstvu zemědělství, kde by se mělo jednat o případném navýšení prostředků pro dostihový provoz. Jak to dopadlo?

K tomuto Vašemu dotazu považuji za velmi důležité uvést následující informaci, zejména směrem k dostihové veřejnosti, která je dílčím způsobem zainteresována. Tato jednání s MZe avizoval již předchozí prezident JC ČR JUDr. Jiří. Charvát, s touto informací pokračoval i současný prezident Ing. Josef Bečvář a mělo to jediný důvod - bylo jim to z Ministerstva zemědělství slibováno. My jsme byli na jednání s MZe s panem Bečvářem v létě a bohužel přes písemná ujišťování o tom, že do podzimu budeme vyzváni, abychom se podíleli na zastoupení v příslušných pracovních skupinách, modelujících dotační podmínky pro další období v této oblasti, k tomu dosud bohužel nedošlo. Důvodem je podle sdělení kompetentních pracovníků ministerstva celková absence koncepce Státní zemědělské politiky. Nemůžeme tedy bohužel ani dále prosazovat zájmy Jockey Clubu ČR a usilovat o větší podporu českého chovu anglického plnokrevníka a jeho výkonnostních zkoušek.

Obávám se, že jste mi už odpověděl, ale ještě se zeptám na červnový zápis z Rady, kde je usnesení o tom, že Jockey Club bude žádat Ministerstvo zemědělství v rámci programu národních dotací o příspěvek na majitelské a chovatelské prémie.

Ne, s tím jsme, i v důsledku výše uvedeného, neuspěli. Koncepce a vyplácení chovatelských a majitelských prémií je dále závislá na financování z prostředků Jockey Clubu ČR. Určitý model již sekretariát na základě zadání z jednání Rady JC ČR ze dne 7.12.2021 zpracovává a bude předložen na lednovém zasedání Rady JC ČR.

Už jste zveřejnili termínovou listinu, propozice říkáte, že by mohly vyjít tento měsíc. Poslední dvě sezóny byly hodně ovlivněny Covidem, který se podepsal na celkovém snížení objemu cen i cen některých vrcholů. Nicméně třeba loňská Velká už jím tolik ovlivněna nebyla, přesto dotace zůstala redukována na 3 miliony. Máte už nějaké signály od pořadatele, jak to bude letos?

Informace jsou podobné, jako byly v loňském roce. Ústy pořadatele řečeno, Dostihový spolek bude dělat vše, co bude možné, aby dotaci zvedl zpátky na 5 milionů. Já z vlastní zkušenosti vím, jak je těžké za stávající situace peníze slibovat předem. Držme všem pořadatelům, nejen těm pardubickým, palce v jejich činnosti.Na přelomu let 2019/20 zahájil prezident Bečvář přípravu Koncepce dostihového sportu a chovu plnokrevníka do roku 2025. Práce na ní zastavil Covid, v jakém stavu je nyní?

Ano, to je pravda. Já osobně jsem byl na tehdejším působišti v Chuchli Areně Praha jmenován gestorem za oblast závodišť, za tuto část byly i za přispění pana Mgr. Zdeňka Karlacha ze Slušovic vytvořeny určité popisy tehdejšího stavu. Dále pan Martin Cáp předal panu prezidentovi materiály z oblasti marketingu, kterých byl on gestorem, ale vše ostatní zůstalo stát. Dovolím si tvrdit, že v tehdejším prostředí zásadních změn a omezení prvních měsíců Covidové pandemii se ani nedalo moc společně pracovat a téměř všichni jsme měli zcela jiné starosti.
Od loňského roku analyzujeme v sekretariátu a za přispění dalších osob z dostihového provozu ty nejpalčivější problémy. Neříkám, že výsledné poznatky a materiály lze nazvat koncepcí, ale jsou to jistě výrazné celky podkladů a možných řešení. Zejména v oblasti ekonomické, marketingové, vzdělávací. Jsme připraveni zkusit i některé konkrétní body v oblasti podpory českého chovu, také legislativní komise má mnoho práce.
Je důležité si uvědomit, že většina těch činností na sebe navazuje, musíme tedy sledovat i tento faktor. Věřím, že do konce letošní sezony bude již realizována řada kroků s dopadem určitě přesahujícím období letošní sezony. Domnívám se, že to vše lze nazvat koncepčním řešením na platformě Jockey Clubu ČR s přihlédnutím k aktuálním prioritám.

A poslední otázka na závěr, bude letos Galavečer?

V tuto chvíli není kvůli obecně nejistotě plánován, neoficiálně proběhla na jednání Rády JC ČR debata o tom, zda neudělat místo něj nějaký neformálnější večer s předáním cen v příslušných kategoriích. Víte, že byl plánován Galavečer Pony ligy, ale bohužel týden před konáním musel být zrušen a neradi bychom, aby se něco podobného opakovalo u Galavečeru českého turfu. Zásadním limitem je samozřejmě Covidová pandemie a návazná opatření.

Miloslav Vlček    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net