V lednu roku 2018, nedlouho poté, co areál převzala rodina Vítků, nastoupil Marrtin Pecka do vedení chuchelského závodiště.  Po necelých třech letech v čele největšího českého pořadatele Chuchli v listopadu loňského roku opustil, aby se do ní tři a půl měsíce poté znovu vrátil - tentokrát ale ve funci generálního sekretáře Jockey Clubu. Co jej k tomu vedlo, jaké úkoly dnes Jockey Club řeší i co dělá proti klesajícímu trendu statisticko-ekonomických ukazatelů českého turfu, o tom byl náš následující rozhovor.


Co Vás oslovilo a zaujalo, že jste přijal nabídku dělat Generálního sekretáře Jockey Clubu?
Nabídku na spolupráci mi v únoru letošního roku předal prezident Jockey Clubu ČR, pan Ing. Josef Bečvář. Nejzajímavější částí této nabídky je určitě potencionální rozvoj Jockey Clubu ČR a řada příležitostí. Jistou výzvou je pak i současná nedobrá situace, která do jisté míry zasáhla celou naši společnost. Ta se ale, jak doufám, v dohledné době ustálí a bude možné pracovat s konstantním průběhem roku.

Hlavní činností sekretariátu Jockey Clubu je administrativní zajištění chodu dostihového provozu a chovu plnokrevníka. V posledních letech je ale vidět snaha zapojit Jockey Club i do marketingu českého turfu a zajišťování finančních prostředků pro náš dostihový provoz. Je i toto nyní součástí Vaší pracovní náplně?
Předně je důležité si uvědomit, že Jockey Club ČR je společnost jako každá jiná. To znamená, že je zapotřebí zajistit jak její běžný chod, tak fungování všech profesních úseků nejen sekretariátu JC ČR, které zajišťují plynulý a zdárný průběh dostihového provozu v ČR. K zásadním činnostem vždy patří zajištění financování provozu každé společnosti, proto je i toto součást mojí činnosti. Intenzivně pracujeme na vytváření podmínek pro další marketingový rozvoj, a to jak na úrovni sekretariátu, tak ve spolupráci s jednotlivými závodišti v ČR nebo s partnery JC ČR. Věřím, že první výsledky se dostaví ještě letos.

S tím souvisí spolupráce s Tipsportem. Můžete popsat či zhodnotit k jakému stavu dohoda dospěla, jak bude pokračovat či se případně rozšiřovat?
V současné době jsme ve stadiu dokončených znění smluv jak se skupinou Tipsport, tak se závodišti a všechny dokumenty se připravují k podpisu. Detaily naší spolupráce budou uveřejněny právě po podpisu všech smluv se všemi zúčastněnými stranami a my jsme plně přesvědčeni, že celá tato spolupráce bude jen a jen ku prospěchu českého dostihového provozu.

Nepřehlédněte: Kdo se dostane do Českého derby? Ve hře je hodně koní bez českého handicapu

Úvodní dostihové dny letošní sezóny se musely konat bez diváků a ač se situace zlepšuje, stále pořadatelé nemohou plně využít svých diváckých kapacit. Jak složité pro Jockey Club bylo dohodnout se s pořadateli na pořádání “covidových” dostihů a jak to finančně zatížilo rozpočet Jockey Clubu?
Pravdou je, že situace, která panuje nejen u nás v ČR již druhým rokem, není standardní a přináší s sebou mnoho nepoznaného. Již v minulém roce proběhla dostihová sezóna v odlišném duchu než obvykle, a to i pokud se jedná o její financování a toky peněz v dostihovém provozu. Prioritou bylo loni i letos zajištění alespoň minimálního rozsahu dostihové termínové listiny včetně jejího financování. Samozřejmě se na celé situaci také projevuje neočekávatelný vývoj epidemiologických opatření. Oproti loňskému roku se letos podařilo zajistit jen lehce posunutý start dostihové sezóny, byť v omezeném počtu dostihových dnů. Od července očekáváme víceméně normální provoz a připravujeme teoretická opatření na podzim, kdy se dají očekávat opět omezení. Jen doufáme, že nebudou v takovém rozsahu jako tomu bylo na jaře. Jockey Club již uvolnil po celkem rychlé a konstruktivní dohodě s pořadateli významnou část svých rezerv a považujeme proto za důležité hledat vnější zdroje příjmů pro budoucnost.

Bude důsledkem finančního angažování JC v covidových dostizích omezení jiných jeho programů třeba majitelských či chovatelských prémií, podpory pořadatelů v postcovidovém období apod.?
V letošní sezoně, stejně jako v té loňské, došlo k omezení majitelských prémií. Věříme, že pro příští sezónu najdeme zdroje, jak se vracet k standardnímu stavu a budeme mít nástroje na vytváření systémového financování dostihového provozu. Jsme velmi rádi, že nacházíme ve značné míře pochopení a vůli ke spolupráci nejen u pořadatelů dostihů, ale také u majitelů stájí a u dalších účastníků. Nacházíme se v poměrně složitém období a další cesta bude vždy snazší, pokud budeme dál všichni spolupracovat. Jak letošní sezóna dopadne však budeme vědět až k jejímu konci. V tuto chvíli dokážeme pracovat s teoriemi, praxe může být bohužel odlišná.

Do dostihového sportu jste vstoupil jako ředitel největšího pořadatele v Česku, nyní vedete sekretariát Jockey Clubu. Změnil přechod do nové role a získání nových zkušeností Váš pohled na náš turf?
Nemyslím si, že by mým odchodem z Chuchle Areny Praha v loňském roce u mne nastala změna vnímání českého turfu. Spíše se dá říci, že navazuji na dosavadní působení, poznatky a zkušenosti. Jisté je, že díky turbulentní době covidové pandemie vidíme řadu příležitostí, ale i ohrožení celého dostihového provozu. Je a bude zapotřebí umět reagovat na řadu věcí v poměrně rychlém sledu a nezbývá než doufat, že další roky budou stabilnější a my se budeme moci věnovat více práci pro budoucnost než reakcím na nastalé změny a omezení jako tomu bylo loni a letos. Časový sled standardní dostihové sezóny byl po řadu let víceméně ustálený a současné vynucené změny nejen v termínové listině nepřináší rozhodně nic pozitivního.

Již řadu let čelí český turf poklesu většiny ekonomicko-statistických ukazatelů. Pracuje Jockey Clubu na změně tohoto negativního trendu? Vidíte Vy sám někde ideální cestu jakou tento trend zastavit?
Aby bylo něco ideálního, znamená to, že to musí vyhovovat všem, vždy a všude. A to lze dokázat málokdy. Je pravda, že shlédnutím holých statistických dat z dostihového provozu, konstatujeme setrvalý pokles téměř ve všech ukazatelích. Stanovení cesty, která dokáže minimálně celou situaci stabilizovat, je jednou z našich současných priorit. Zcela jistě se chceme pokusit o zvyšování atraktivity českých dostihů u diváků, protože ty jsou potenciálním zdrojem financí. V důsledku toho může vzniknout větší komunita dostihových sázkařů, a i proto se díváme na spolupráci se skupinou Tipsport velmi pozitivně. V neposlední řadě je důležité připomenout i skutečnost, že celému českému turfu po mnoho let významně pomáhá řada osob z prostředí majitelů stájí a koní, chovatelů, funkcionářů JC ČR, ale i jiných lidí. Kromě toho se aktuálně připravujeme na důležité jednání s Ministerstvem zemědělství ČR, kde se v této chvíli plánuje další dotační období od roku 2023 a kde budeme usilovat o navýšení příspěvku ve prospěch našeho dostihového provozu.

Na přelomu let 2019/20 zahájil prezident JC Josef Bečvář přípravu tzv. koncepce dostihového sportu a chovu plnokrevníka do roku 2025. Poté bohužel přišla pandemie nemoci Covid-19 a práce se zastavily. V jakém stádiu jsou nyní? Bude tato koncepce sloužit jako výchozí materiál pro případné pozastavení výše zmíněného negativního trendu v českém turfu?
Koncepce, o níže se zmiňujete, je základním předpokladem úspěšného rozvoje. Letos navazujeme na dílčí přípravu, která loni proběhla, do podzimu letošního roku bude tento materiál vyhodnocovat Jockey Club ČR na všech svých pracovních skupinách, Prezídiu JC ČR a Radě JC ČR. Jako naprosto klíčové vidíme navýšení objemu finančních prostředků, kterými JC ČR disponuje a podporuje jimi dostihový provoz. Jejich dělení mezi závodiště jakožto pořadatele dostihů, chovatele, majitele a další je pak otázkou systému a je to vždy snadnější, pokud je co dělit a je-li objem financí spíše větší než menší. V této chvíli však bojujeme s profinancováním letošní sezóny. V budoucnu bude koncepce Jockey Clubu ČR pro další roky představena odborné i laické veřejnosti.

Miloslav Vlček
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net