luka vaclavJe to už více jak 10 let co Jockey Club České republiky prodal svůj podíl v sázkové společnosti TOTO CZ a.s., založené pardubickým Dostihovým spolkem. V posledních týdnech se objevilo několik spekulací, že tímto krokem JC přišel o možnost získávat ze sázek prostředky pro dotace dostihů. Co vlastně tehdy Jockey Club prodával a co jej k prodeji vedlo, na to jsme se zeptali tehdejšího prezidenta Jockey Clubu Ing. Václava Luky.


Jaké byly okolnosti prodeje TOTO CZ a.s.?
Okolnosti prodeje nejsou složité. Prodej akcií TOTO CZ a.s. a konkrétní podmínky jejich prodeje byly schváleny na jednání Rady JCČR dne 16. 8. 2005, s tím, že pro prodej a podmínky prodeje hlasovali: Dr. Krůta, P. Drahoš, já, Ing. Jelínek, Ing. F. Novák, Ing. Vanda, Mgr. Pucandl, Ing. Hlačík, Ing. Chaloupka, Ing. Suchý, zdrželi se: Dr. Přikryl a Ing. L. Hrubý. Omluveni z jednání byli MVDr. Olehla a MVDr. Vítek. Vlastní text smlouvy o prodeji akcií byl schválen jednomyslně na jednání Rady JC ČR 13. září 2005, hlasujícími byli Dr. Krůta, Ing. Jelínek, Ing. Novák, P. Drahoš, já, Ing. Vanda, Mgr. Pucandl, Ing. Suchý, Ing. Kozel, MVDr. Vítek a MVDr. Olehla. Zapisovatelem během obou jednání byl pan Tomáš Janda.
Ocenění akcií bylo předmětem znaleckého posudku, dvě jeho vyhotovení obdržel JCČR, předpokládám, že jsou uloženy v archivu JCČR. Akcie byly koupeny za částku 7,2 mil. Kč – což odpovídalo základnímu kapitálu TOTO CZ a.s. Cena byla stanovena o přibližně 3 mil. Kč vyšší, než bylo vlastní jmění společnosti a o dva miliony vyšší než její roční tržba!

A jaké byly důvody prodeje?
Turf Praha a.s. od roku 2002 prostřednictvím své dceřiné společnosti TMM s.r.o. pořádal dostihy v Praze-Velké Chuchli a počínaje tímto rokem vlastnil i licenci na dostihové sázky. Roční obrat jeho sázkové činnosti byl mezi 35 až 37 mil. Kč. Turf Praha a.s. ze svého obratu poskytoval formou převodu výtěžku ze sázkové činnosti pořadatelům částku kolem 3,3 mil. Kč ročně. Souběžně s Turf Praha a.s nabírala společnost TOTO CZ a.s. totalizátorové sázky s ročním obratem kolem 5,5 mil. Kč. Přesto, že totalizátorovou sázku jsme brali jako prioritní, nedařilo se její obrat zvyšovat, prakticky hospodařila na hranici účetní ztráty. A to i přes privilegované postavení na pardubickém závodišti. Prostě sázející jednoznačně preferovali kurzové sázky s jejich místními specifiky, jako je sázení do dálky, AKO sázky a podobně. Na straně Turf Praha a.s. objektivně neexistoval ekonomický důvod ke koupi TOTO CZ a.s., motivace byla jednoznačně zabránit ztrátě na straně JC ČR.
Rada JC ČR stála před rozhodnutím zmrazit činnost TOTO CZ a.s., případně navrhnout jeho likvidaci. To by pochopitelně vedlo k odpisu celé finanční investice k tíži JC ČR a Dostihového spolku a.s., který byl spoluvlastníkem. Zvažována byla i cesta provozování kurzové sázky dostihovou autoritou, tedy JC ČR, to bylo vyhodnoceno, a to velmi opatrně řečeno, jako skutečně neobvyklé. Turf Praha a.s. tedy koupil od JC ČR sázkovou kancelář TOTO CZ a.s. a integroval do její činnosti i kurzovou sázku.

Jaký je váš pohled na opakující se tvrzení ohledně „odcizení“ sázkové kanceláře TOTO CZ?
Myslím, že je to hodně neseriózní kampaň, jejím posledním příspěvkem byl materiál Ing.Tomáše Jandy v Hyde Parku. Měl jsem pana Jandu za slušného člověka, tohle je pro mě opravdu zklamání. O to větší, že jsem si prošel celou historii umělé kauzy převodu akcií TOTO CZ ve svém archivu – tedy v kopiích zápisů z rady JC ČR a na řadě zápisů figuruje jeho jméno jako tehdejšího sekretáře JC ČR.

Přece jen si neodpustím otázku, ve svých mediálních příspěvcích se i současný prezident JC ČR vyjadřuje o prodeji TOTO CZ a.s., že jste si ji prodali sami sobě. Proč? A chcete se proti tomu nějak bránit?
Je to z mého pohledu trochu směšné, jakýsi typicky český nešvar ponížit své předchůdce, aby vynikly zásluhy nových vůdců. Nemíním se zabývat čímkoliv, co by poškozovalo české dostihy. JC ČR jsme v roce 2014 nabídli prodej TOTO CZ a.s. za cenu základního kapitálu plus finanční prostředky na účtech společnosti, případně si může JC ČR bez problémů založit svoji totalizátorovou sázkovou kancelář, každý pořadatel s ní jistě uzavře rád stejnou nebo obdobnou smlouvu, jakou má s TOTO CZ a.s. Není to zase až tak složité.

Jaká je současná situace TOTO CZ a.s.?
Především mě zaráží informace, že JC ČR nemá informace o činnosti TOTO CZ a.s. a jeho ekonomice. To je opravdu zvláštní tvrzení. Zástupci JC ČR se účastní každoročních valných hromad mateřské společnosti Turf Praha a.s., hospodaření dceřiných společností je detailně popsáno v jeho výroční zprávě, přehled o rozdělení výnosu ze sázkové činnosti TOTO CZ a.s. byl na každé valné hromadě referován. Dokud JC ČR vydával své Zprávy o činnosti, tak tam tyto výsledky byly uvedeny. Vzhledem k zásadní změně legislativy jsou nyní finance poskytovány formou nájemného těm pořadatelům, u kterých společnost dosahuje zisk, což jsou prakticky pořadatelé kategorie A a B. V současné době jsme schopni touto formou uhradit pořadatelům částku kolem 2,3 mil. Kč, Velká Chuchle je příjemcem přibližně 50% z této částky. Na závodištích kategorie C je většinou činnost sázkové kanceláře ztrátová, náběr sázek na těchto závodištích považujeme za náš závazek k dostihovému provozu v ČR.

Jaké je z Vašeho pohledu ekonomické prostředí dostihových sázek v České republice?
Dostihové sázky jsou postiženy stejnými restrikcemi jako ostatní části „hazardu“. Stručně: 23% odvod z hrubé marže do státního rozpočtu, nemožnost odpočtu DPH, nulová ochrana trhu před nelegálními sázkami a aktivitami internetových off shore sázkových kanceláří. Jistě každý zaznamenal, že sázkové kanceláře v ČR již nejsou přímým donátorem sportu nebo kultury. Nastavený systém počítá s tím, že distribuce výnosu ze sázek má být v rukou státu, od letošního roku budou zřejmě všechny tyto prostředky rozdělovány Ministerstvem školství. Dostihy nemají jakýkoliv nástroj, jak zabezpečit přímý transfer z dostihových sázek, provozovaných třetími subjekty, do dostihového sportu. V tom jsou na tom stejně, jako ostatní obory sportu nebo kultury.

Jak vidíte budoucnost dostihových sázek v České republice?
Asi je třeba potenciál sázek rozdělit na jednotlivé obchodní okruhy. Co se týče náběru na závodištích, tak logicky je efektivita závislá na počtu dostihových dní na závodištích kategorie A. Víceméně platí jednoduchá logika - obrat a zisk je přímo úměrný počtu diváků, tomu, co mají ve své peněžence a co z toho chtějí utratit za sázky. Existuje potenciál prodeje TV práv z českých dostihů do zahraničí. Pořadatelé kategorie A podepsali asi před třemi roky dohodu s JC ČR ohledně poskytnutí těchto práv zahraničním sázkovým kancelářím. Jako pořadatelé nemáme informace, zda o této věci JC ČR jedná a s jakým výsledkem. Tyto informace nemají ani naši zástupci v Radě JC ČR.
Za hypotetickou možnost považuji náběr sázek na zahraniční dostihy v kamenných pobočkách na území ČR. Za prvé jimi přímo nedisponujeme my ani JC ČR, za druhé jsme se zástupci SIS, PMU a dalších absolvovali x jednání v českých sázkových kancelářích, prakticky bez jakékoliv odezvy z jejich strany. Čísla z podobných projektů v okolních státech nejsou příliš přesvědčivá. Také je potřeba si uvědomit to, že sázkovka v ČR, která by nabírala sázky na zahraniční dostihy, nemá jakýkoliv důvod posílat případný výtěžek ve prospěch českých dostihů. V kamenných pobočkách je nyní uzavíráno kolem 15% z celkového obratu sportovních sázkových kanceláří, zbytek připadá na internetové sázení.
Perspektiva je zcela jistě v provozu internetové aplikace. Ohromný potenciál je v integraci evropského sázkového prostoru do jednoho sázkového poolu, lídrem tohoto dění na kontinentu je zřejmě PMU. Po anexi frankofonního trhu, postupuje systematicky do Německa, Rakouska a dál na východ. Nemáme o postupu JC ČR v tomto směru informace, je možné, že s PMU intenzivně jedná.

Současná krize asi není přínosná ani pro sázky ani pro dostihový provoz, co s tím?
Je to zapeklitá situace jak pro pořadatele, tak jistě i pro majitele a trenéry, o jezdcích ani nemluvě. Podle mě je nutné se vrátit k respektování stanov JC ČR a ustanovení Dostihového řádu, opustit tezi „My to nařídíme“. Bez změny stanov JC ČR a změny systému zastoupení jednotlivých složek dostihového provozu v Radě JC ČR není moc velká šance se pohnout z místa. Myslím, že je čas na to, aby složení Rady JC ČR ovlivňovali přímo plátci jednotlivých poplatků. Celkem se jedná o částku kolem 7 mil. Kč a ti, co tedy zásadně na činnost JC ČR přispívají, by neměli být odkázáni na delegáty, z pohledu přínosu pro dostihový provoz bezvýznamných spolků.

Vidíte v tom prostor pro sebe?
Spíš by mě potěšilo, kdyby staré kapry nahradily mladé ambiciózní štiky českého turfu. Pokud tedy existují a chce se jim. Tím si nejsem úplně jistý.

(miv)
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net