borankovaNejen rovinové, ale už i jezdkyně věnující se překážkovým dostihům budou mít svůj oficiální honorovaný šampionát. Jak dnes uvedl Jockey Club na svých internetových stránkách "s potěšením oznamuje, že za podpory Stáje Moudrý a společnosti AKUMULÁTORY – Táborský s.r.o. nově vyhlašuje oficiální šampionát pro překážkové jezdkyně LATA CUP 2022."


Šampiónát je pojmenován po legendě českého překážkové sportu Latě Brandisové, vítězce Velké pardubické z roku 1937 a dodones jediné ženě, které se podařilo v nejslavnějším českém dostihu zvítězit. O jeho finanční zajištění se postarali výše zmínění partneři, kteří Jockey Clubu poskytly celkovou částku 35 000 Kč na zjištění tohoto nového šampionátu.

Vítězem LATA CUPU se stane jezdkyně s nejvyšším počtem dosažených vítězství v překážkových dostizích pořádaných v ČR v sezóně 2022. V případě shodného počtu vítězství rozhoduje vyšší počet umístění na druhém, popřípadě třetím, čtvrtém a pátém místě. Vítězka získá titul Šampionka Lata Cupu, obdrží pohár pro vítěze a peněžitou cenu ve výši 15.000,- Kč. Druhá v pořadí získá peněžitou cenu ve výši 10.000,- Kč a třetí v pořadí získá peněžitou cenu ve výši 5.000,- Kč.

Pro vyplacení peněžité ceny je nutná osobní účast oceněných jezdkyň při slavnostním vyhlášení výsledků šampionátu a platné členství v Asociaci českých trenérů a jezdců pro rok 2022 nebo být žákyní střední školy se zaměřením na dostihový sport nebo být členkou Sdružení českých amatérských dostihových jezdců. V závažně odůvodněných případech je možné, aby cenu převzala oceněným jezdcem pověřená osoba. Jockey Club ČR si také vyhrazuje ceny nevyplatit v případě závažného porušení dostihových nebo občanskoprávních pravidel. (miv)
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net