jockeyclubVyjádření k článku "S Janem Schulmannem o uplynulé sezóně, propozicích a hledání řešení současných problémů" autora Miloslava Vlčka uveřejněném na serveru dostihy.fitmin.cz dne 30. 11. 2015.


K informacím uvedeným v předmětném článku, především v části týkající se disciplinárního řízení orgánů Jockey Clubu ČR ve věci přestupků při dostizích č. 1289 a č. 1290 dne 15. 8. 2015 na závodišti ve Slušovicích, konstatujeme, že informace tvrzené RNDr. Schulmannem o průběhu tohoto řízení jsou z části nepravdivé, z části interpretovány z pohledu člena disciplinárního orgánu Jockey Clubu ČR, jehož názor zůstal při rozhodování tohoto orgánu menšinový, a jako takové jsou vysvětlovány zkresleně a zaujatě. Především uvádíme, že před řízením neproběhlo žádné jednání předsedy PK JC ČR Mgr. O. Nového, předsedy DS JC ČR JUDr. J. Červenky a prezidenta JC ČR JUDr. Ing. J. Charváta, které dle článku "mělo dohodnout a schválit postup řízení". Tato informace je nepravdivá. Dle našeho názoru bylo v celé věci rozhodnuto podle nejlepšího svědomí a přesvědčení členů disciplinárníchorgánů Jockey clubu, rozhodnutí bylo schváleno prostou (a výraznou) většinou přítomných členů těchto orgánů a jakékoli další interpretace těchto rozhodnutí jiným členem orgánu považujeme za nepřípustné a vedené zřejmě s cílem prosazení vlastních zájmů. Všechna rozhodnutí byla řádně zveřejněna, odůvodněna a proti konečnému rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 11/2015 ze dne 25. 10. 2015, které bylo uveřejněno ve Věstníku ČT dne 4. 11. 2015, nebylo podáno žádné odvolání. Tím bylo řízení skončeno.

V Praze, dne 3. 12. 2015

JUDr. Ing. Jiří Charvát, prezident JC ČR
JUDr. Jan Červenka, předseda Dostihového soudu JC ČR
Mgr. Otakar Nový, předseda Pořádkové komise JC ČR    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net