Na Pardubickém závodišti se v téměř kompletním složení sešla expertní skupina, jejímž úkolem je analyzovat vývoj dostihů v posledních letech a pokusit se navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení bezpečností koní a jezdců. Skupina je složená nejen z přímých účastníků dostihového provozu, ale také z odborníků na welfare koní a etiku jejich chovu, uvedl dnes v Tiskové zprávě Dostihový spolek Pardubice, který její založení inicioval.

 
Jak dále zpráva uvádí, úvodní schůzka měla především analytický ráz, kdy jednotliví členové skupiny prezentovali vstupní informace a rešerše zpracované ke konkrétnímu tématu. Jednalo se nejen o statistická data, ale také o diskuze na téma vývoje dostihů či srovnání organizačního a technického zajištění dostihového provozu v České republice a v zahraničí. Podle tiskové zprávy bylo tématem byla také otázka technického řešení vybraných překážek na Pardubickém závodišti a jejich bezpečnost s ohledem na současný průběh dostihů. Členové expertní skupiny se po prostudování materiálů k jednacímu stolu vrátí počátkem roku 2021. Výsledkem těchto jednání pak má být doporučení k případným úpravám překážek, včetně Taxisova příkopu, s cílem zvýšit bezpečnost a minimalizovat příčiny zranění koní a jezdců.

Členové expertní skupiny:

Josef Váňa – předseda Výboru České asociace steeplechase (ČASCH), trenér
Martin Liška – místopředseda Výboru ČASCH, předseda Překážkové komise ČASCH, žokej
František Horák – člen Výboru ČASCH, člen dostihových komisí
Jiří Janda – člen Výboru ČASCH, správce dostihové dráhy Pardubického závodiště
Josef Bartoš – člen Překážkové komise ČASCH, žokej
Jaroslav Jelínek – člen Překážkové komise ČASCH
Jaroslav Myška – žokej
Čestmír Olehla – trenér
Radek Axman – Státní veterinární správa, Pardubický kraj
Petr Přikryl – veterinář
Cyril Neumann – Česká zemědělská univerzita v Praze
Martin Cáp – novinář, dostihový odborník
Vlastimil Weiner – novinář, dostihový odborník
Jaroslav Müller – ředitel Dostihového spolku a.s.

zdroj: Tisková zpráva Dostihového spolku    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net