gran premio 2016Ač česká dostihová sezóna má před sebou ještě tři dostihové dny a dostihů v zahraničí se mohou koně v českém tréninku účastnit až do konce kalendářního roku, už nyní je jisté, že pro české stáje byly letos z pohledu získaných financí důležitější starty v zahraničí než český dostihový provoz. Zatímco v českých dostizích bylo dosud rozděleno 43,288.700 Kč a podle propozic na následující tři dny by celkový objem cen měl dosáhnout částky 44,828.700 Kč, ze zahraničí již koně v českém tréninku přivezli 44,971.719 Kč.  


Navíc data zobrazují jen tzv. penalizační zisky, nejsou v nich zahrnuty majitelské prémie, které z českého turfu zmizely, ale hrají významnou roli při startech našich koní ve Francii. Rekordní suma získaná v zahraničí potvrzuje dlohodobý trend, překonání sumy dotací v našem turfu bylo způsobeno mj. i výrazným meziročním poklesem objemu cen v našem turfu z loňských 50,131.200 Kč, který v absolutních hodnotách překračuje částku 5 miliónů korun, procentuelně 10,5%. Pokles byl zčásti způsoben mimořádnými okolnostmi, jako byl posun začátku sezóny kvůli sporům ohledně výše poplatků za přihlášky a startovné či anulací půlmiliónové Ceny zimní královny, které se doufejme opakovat nebudou, nicméně snaha Jockey clubu snížit podíl majitelů na financování dostihů skrze přihlášky a startky zřejmě povede ke snížení příjmů pořadatelů a podle prvních zpráv řada z nich na příští rok plánuje snížit počet pořádaných dostihů. Na druhou stranu by se mělo po změně maoritního vlastníka výrazněji do dění vrátit mostecké závodiště. Odhadovat celkový vývoj na českých drahách tak není jednoduché, u zahraničních startů ale můžeme už dnes konstatovat, že i v příštím roce jejich četnost poroste a pokud si udrží stejnou úspěšnost jako letos, mohou opět zisky ze zahraničních drah překonat sumu cen, o které se bude běhat doma. (miv)  


         Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking