Jak dnes zveřejnil Jockey Club České republiky na svých internetových stránkách, byl z důvodu ukončení hlavního pracovního poměru Ing. Martiny Krejčí od 1. září pověřen výkonem funkce Generálního sekretáře JCČR Jaroslav Fabris. Ten působí od roku 2015 společně s Janem Židem jako handicaper, v aparátu JC se též podílí na registraci stájí a koní, evidenci zahraničních startů, sankcí, přihláškách a OSK a má na starosti Věstník ČT.

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net