Rada Jockey Clubu ČR schválila na svém zasedání řadu změn Dostihového řádu. Tou zřejmě nejpodstatnější je snížení počtu povolených úderů bičíkem ze sedmi na šest v rovinových dostizích (u dostihů dvouletých a nestartovavších nadále zůstávají čtyři), a v překážkových z devíti na osm.


Po letech se navrací institut podčárníků, kteří v posledních letech mohli být uvedeni jen v klasických dostizích a Velké pardubické, opět do všech dostihů. Rada JCČR též zrušila Vrchní dostihový soud a nově zavádí povinnost pořadatelů hradit náklady na dopravu účastníků "zruší-li dostihová komise dostih v den jeho konání z důvodu nedostatečného zajištění bezpečnosti a závažného rozporu s § 173 DŘ".  

Nadále však zůstávájí zrušené § 491 a 492, podle nichž dříve platilo že "Žádné ustanovení a žádná část tohoto Dostihového řádu nesmí být změněny nebo vypuštěny bez toho, aniž by návrh změny byl minimálně dvakrát uveřejněn ve Věstníku ČT současně s uvedením termínu, kdy bude Jockey Club ČR o předkládané změně Dostihového řádu jednat," respektive "Každý, koho se může jakýmkoli způsobem týkat předkládaná změna Dostihového řádu, může až do termínu jednání zaslat Jockey Clubu ČR své připomínky k navrhované změně", které byly nedílnou součástí DŘ a schvalovací praxe jeho změn téměř čtvrt století od zavedení nového ĎR počátkem 90. let minulého století, nyní se však běžní účastníci dostihového provozu dozví o změně podmínek jejich živobytí až poté, co budou schváleny.
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net