Janda RPAnglický dostihový deník Racing Post, vycházející v době pandemie pouze on-line, dnes zveřejnil rozhovor s bloodstock agentem Tomášem Jandem. Ten v něm popisuje důsledky pandemie koronaviru na české dostihy a na chov anglického plnokrevníka u nás a v okolních zemích.

 
Tomáš Janda v rozhovoru, který s ním vedl Martin Stevens, popisuje aktuální stav pandemie v ČR a její vliv na letošní připouštěcí sezónu, u které předpovídá další pokles chovatelských aktivit. "Komerční chovatelé méně připouštějí, protože očekávají, že v budoucnu bude ještě těžší prodávat ročky a také řada malých chovatelů nepřipouštěla, protože se bála cestovat. V České republice bylo také připuštěno mnohem méně zahraničních klisen," říká Janda.

Jako pozitivní vidí skutečnost, že téměř nedochází ke snížení dotací dostihů. "V České republice došlo po mnoha letech tvrdé práce k zahájení spolupráce se sázkovými kancelářemi. Vypadalo to, že bychom mohli zvýšit ceny dostihů, za současných okolností jsme samozřejmě rádi, že alespoň zachováme stávající úroveň cen," vysvětluje Janda čtenářům Racing Postu. V rozhovoru dále popisuje, jak důležité jsou pro české koně a jejich majitele starty v zahraničí a porovnává příjmy ze zahraničních drah s celkovou výší cen u nás.  

Rozhovor se dotkl také obecného dopadu pandemie a v případě České republiky se Janda obábá velmi silného negativního dopadu na středoevropskou ekonomiku. "Problém zejména v České republice je, že podnikatelé nedostávají takovou vládní podporu jako například v Německu či ve Švýcarsku, tudíž očekávám, žeekonomický dopad bude velmi špatný."   

V oblasti nákupů ročků, kterých Janda podle svých slov loni v Anglii a Irsku nakoupil 55, očekává snížení zájmu ze strany majitelů a také preferenci nákupů za nižší částky. "Očekávám, že řada majitelů bude mít finanční problémy a zredukuje počet svých koní v tréninku." Na druhou stranu doufá, že pokud ekonomická situace povede ke snížení cen na dražbách, mohli by poprvé zkusit nakupovat i ti majitelé, kteří dosud v zahraničí koně nekoupili. "Takovou mám zkušenost z předchozích krizí," říká Janda.  

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking