matka hribe zanrJiž léta je tuk běžně řazen mezi základní energetické krmné doplňky, které je kůň schopen dobře využít a nevyužitou energii si ukládat do zásoby. K tradičním zdrojům krmného tuku se tradičně využívají rostlinné oleje (sójový, slunečnicový, řepkový, kukuřičný), lněné semínko nebo rýžové otruby.

Tuk je koňmi spolehlivě využitelný a má výrazný efekt nejen jako energetický zdroj, ale i na krásně lesklou a pružnou srst koní. Při sestavování vysoce energetické diety s přídavkem tuku, se koním v tréninku úměrně snižuje dávka jadrných směsí. I při dlouhodobém podávání olejů, je u koní největším zdravotním rizikem obezita. Specialisté na výživu koní zkoumají, které faktory obsažené v krmných doplňcích s vysokým obsahem tuku, mají pro koně nejvýznamnější efekt. To znamená, že podrobně sledují vliv jednotlivých mastných kyselin na metabolismus koní.

Mastné kyseliny Omega 3 a Omega 6

Všechny tuky se skládají z mastných kyselin, které jsou tvořeny uhlíky, spojenými chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Jednou z charakteristik, které udávají, zda je tuk nasycený nebo nenasycený, je počet vazeb, které jednotlivé uhlíky váží. U nasycených tuků jsou tyto vazby jednoduché, u nenasycených může být jedna (mononenasycené) nebo více vazeb zdvojených (polynenasycené).
Nasycené tuky tvoří při pokojové teplotě pevné látky a zpravidla pochází z tkání zvířat nebo mlékárenských produktů. Dva příklady nasycených tuků jsou vepřové sádlo nebo máslo. Naopak nenasycené tuky mají při pokojové teplotě formu roztoků. Do skupiny nenasycených tuků patří rostlinné oleje. Nenasycené tuky se získávají z olejnatých rostlin nebo tuku ryb a mohou být samostatně děleny na mononenasycené a polynenasycené.
Polynenasycené tuky jsou bohaté na dvě skupiny mastných kyselin: Omega 3 a Omega 6. Tyto názvy označují, na kterém uhlíku je vazba zdvojená. Nejdůležitější kyselina Omega 3 je alfalinolová kyselina (ALA), Omega 6 pak kyselina linolenová (LA). ALA a LA jsou považovány „esenciální mastné kyseliny“ protože nemohou být vyrobeny v těle koně a musí být do těla dodány krmivem.
Dále do skupiny mastných kyselin Omega 3 prokazatelně patří kyselina eicosapentaenová (EPA) a kyselina docosahexaenová (DHA). Nedostatek EPA a DHA v koňské dietě je pochopitelný, protože tyto dvě mastné kyseliny jsou obsaženy zpravidla v rybím oleji. Mezi rostlinné zdroje bohaté na skupinu mastných kyselin Omega 3 patří lněný nebo pupalkový olej. Zdraví savci jsou schopni si EPA a DHA vytvářet právě z kyseliny linolenové.
Hlavní zdroj Omega 6 mastných kyselin je, v krmivech rostlinného původu, ze semen olejnin a obilovin. Velké množství LA obsahuje kukuřičný, slunečnicový a řepkový olej.

Vhodný poměr Omega 3 a Omega 6

Mastné kyseliny Omega 3 a Omega 6 musí být v těle ve správném poměru a uspořádání. Omega 3 a 6 mastné kyseliny jsou nezbytné pro produkci a distribuci hormonů nazývaných prostaglandiny. Prostaglandiny vznikají přeměnou Omega 3 a Omega 6 mastných kyselin a v těle působí při zánětlivých procesech.
Vědci dosud neurčili, pro koně rozdílného věku a využití, nejoptimálnější poměr mastných kyselin Omega 3 a Omega 6. Obecně platí, že správný poměr má být od 2 do 4 : 1.
Přírodní krmiva pro koně, jako je čerstvá nebo sušená píce, obsahují více Omega 3 než diety sestavené ze směsi píce a jádra. Koně jsou často krmeni koncentrovanými zdroji energie ve formě jadrných směsí. Obiloviny obsahují více Omega 6 než píce. V dietách bohatých na jádro tak mohou vytvářet nevhodný poměr mastných kyselin Omega 6 k Omega 3. A naopak, nevhodné je i sestavení krmné dávky s vysokým zastoupením skupiny mastných kyselin Omega 3.

Pozitivní efekt mastných kyselin Omega 3

Doplněk mastných kyselin Omega 3 napomáhá při zánětlivých procesech, např. u koní se záněty kloubů, zchvácením kopyt nebo u koní citlivých na hmyz, s projevy svědění kůže. Mastné kyseliny Omega 3 mají pozitivní vliv v různých tělních systémech nejen koní, ale i ostatních savců.
Fitmin benefit oilNěkolik studií prokázalo výrazný efekt Omega 3 v reprodukčním cyklu. Výzkumy zjistily vliv EPA a DHA na zlepšení plodnosti. Přídavek Omega 3 mastných kyselin podporuje mateřský pud a narození jedinci měli i vyšší porodní hmotnost.
Doplněk DHA a EPA březím klisnám podporuje vývoj plodu. Více než před deseti lety výzkumy prokázaly že DHA a EPA prochází placentou a ovlivňují vývoj nervového systému ještě nenarozeného hříběte. Po porodu dostávají hříbata tyto mastné kyseliny mlékem matky. Zařazení doplňku mastných kyselin Omega 3 do výživy chovných klisen pozitivně působí na vývoj hříbat. Dieta bohatá na Omega 3 a Omega 6, obsažené ve správném poměru, napomáhá produkovat bohatší mlezivo, které ovlivňuje zdraví hříbat bezprostředně po porodu a jejich bezproblémový start do života. U těchto hříbat je také menší pravděpodobnost vzniku žaludečních vředů, a doplněk Omega 3 napomáhá, i u ostatních kategorií, zmírnit problémy s žaludečními vředy.
Reprodukce hřebců se doplňkem Omega 3 nezvýší, i když doplňky s vysokým obsahem EPA a DHA mají pozitivní vliv na životaschopnost a pohyblivost spermií.
Přídavek mastných kyselin Omega 3 a Omega 6 do diety koní, například doplňkem Fitmin BENEFIT, se projeví na jejich zdravotním stavu i výkonnosti.
Výsledků výzkumu vlivů těchto mastných kyselin na metabolismus koní využívají krmivářské společnosti a aplikují je do receptur svých výrobků a tím následně do chovatelské praxe. Používáním těchto produktů pak chovatelé ovlivňují zdraví i výkonnost svých koní.

Ing. Jan Novák
Čerpáno z EQUINE REVIEW N 27
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking