energyKoně si pro zajištění svých životních funkcí získávají energii z několika zdrojů, a to ze škrobů, tuků, vlákniny a proteinu. Pro vlastní záchovu si dospělý kůň většinu energie přijme v krmivech bohatých na vlákninu, z pastvy a sena. Vláknina je fermentována v tlustém střevě a vytvořená energie je využita především pro zajištění základních životních funkcí. Energie získaná pouze z vlákniny však koním v pravidelném výkonnostním tréninku zpravidla nezajistí dostatek potřebného paliva, potřebného pro udržení tělesné hmotnosti a dosažení vysoké výkonnosti. Proto musí být krmivem dodány další zdroje pohotové energie a to škroby, tuky a protein.


Pro dosažení vysoké výkonnosti je protein nejméně vhodný zdroj pohotové energie. 
Když příjem proteinu trénovaného koně převyšuje jeho fyziologickou potřebu pro stavbu a regeneraci svalů, tkání, krve, enzymů a dalších součástí organické stavby těla, může být tento nadbytek využit jako zdroj energie. Aminokyseliny získané z přebytku přijatých bílkovin jsou štěpeny v játrech a zbylé uhlíkové kostry jsou oxidovány za vzniku adenosintrifosfátu (ATP), molekul využívaných při svalové aktivitě nebo při konverzi na glukózu a tuk. Dusík uvolněný štěpením proteinu se vylučuje močí jako močovina. Vzájemnou reakcí s mikroorganismy okolního prostředí se mění na čpavek a ten silně znečišťuje stájové mikroklima.

Píce a jadrná krmiva významně přispívají k zajištění základní potřeby proteinu koní zapojených v intenzivní tréninkové přípravě. Píce je excelentní zdroj bílkovin a aminokyselin a výběrem píce jsme schopni ovlivnit kvalitu předkládaného proteinu. Vojtěška, nebo různé odrůdy jetele, jsou tradiční zástupci běžně používaných krmných luštěnin. Obsah hrubého proteinu se u nich blíží 18-20% v sušině hmoty.

Obecně lze říci, že traviny mají nižší obsah proteinu než luštěniny. Obsahují 5-15% hrubého proteinu v sušině hmoty. Typické druhy travin jsou lipnice, kostřavy, bojínky nebo jílky. Vegetativní stadium rostliny významně ovlivňuje obsah hrubého proteinu. Nejvyšší hodnoty jsou v období růstu, nejnižší v pozdní dospělosti. Do značné míry, faktory, které ovlivňují celkový obsah proteinu, budou mít také vliv na zastoupení aminokyselin v zelené i usušené píci.

Obilné zrno je zpravidla základní surovinou průmyslově vyráběných krmiv a také důležitým zdrojem bílkovin: oves 13%, ječmen 12% a kukuřice 9%. Z pohledu zastoupení esenciálních aminokyselin však nemusí být protein obsažený v obilných zrnech vysoce kvalitní, ale různé vedlejší rostlinné produkty, řazené mezi jadrná krmiva, mohou koním zajistit velmi kvalitní zdroj bílkovin.

Sójový šrot obsahuje kolem 48% hrubého proteinu, a pro jeho dostupnost a potřebné zastoupení aminokyselin, je široce používaný. Mezi jadrná krmiva s nižším obsahem esenciální aminokyseliny lyzinu, patří tradiční obiloviny, jako oves, ječmen nebo kukuřice, ale také rýže nebo řepka a slunečnice. Když jsou tyto suroviny použity při výrobě krmných směsí, měly by být nepostradatelné esenciální aminokyseliny do směsi doplněny proto, aby byly naplněny živinové potřeby kategorie koní, pro kterou jsou krmiva formulována.

Krmných dávek, s nadbytečným obsahem proteinu, bychom se měli v dietách koní vyvarovat a to z několika důvodů.

1/ doporučené dávky vody se se zvýšeným příjmem proteinu zvyšují a při nezajištění dostatečného příjmu vody, může nastat dehydratace.

2/ koncentrace močoviny se v krvi zvyšuje a vede k vysokému vylučování do trávicí soustavy. To může způsobit vyšší riziko střevních potíží.

3/ štěpením bílkovin se produkuje více tělesného tepla, než štěpením jiných zdrojů energie, to může v letním období, při vysokých teplotách, vyvolat problémy při výkonnostní zátěži.

4/ vysoká koncentrace čpavku v prostředí, kde je zvýšená produkce moči, škodí tkáním dýchací soustavy.

5/ protein je drahý zdroj energie, protože krmiva s vysokým obsahem proteinu jsou často dražší než krmiva s obvyklým obsahem.

6/deaminací aminokyselin v játrech se uvolňuje určité množství toxického amoniaku, jeho detoxikací se zvyšuje zatížení funkce jater a riziko jejich poškození.


Nejlépe je naplnit potřebu energie směsí z několika zdrojů. U koní, kteří jsou citliví na škroby, bude jejich energetická dieta závislá na dotaci tuků a fermentovatelné vlákniny.

Protein je nezbytný pro stavbu a regeneraci zdravých tkání a svalů, tak jako i pro velké množství ostatních tělních funkcí. Neměl by ale sloužit jako významný nebo hlavní zdroj energie pro intenzivně trénované koně.

„Potřeby energie je nejlepší zajistit z více zdrojů.“

Jako vhodný zdroj energie, pro koně v intenzivní tréninkové práci, může být extrudované doplňkové krmivo Fitmin ENERGY. Je zdrojem lehce využitelné energie ve formě olejů a extrudovaných obilovin s obsahem stravitelné energie 15,5 MJ. Extruzí je zajištěna vysoká stravitelnost živin a hygienická čistota krmiva. Obohacení o Fitmin Faktor doplní krmivo o OMEGA 3 MK, vyvazovač mykotoxinů, nukleotidy a manano-olygosasaridy. Celý komplex má vliv na podporu imunity, zažívacího systému a normální funkci srdeční činnosti, mozku i zraku.

Čerpáno z EQUINEWS
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking