irskoOmeprazol je schválený lék pro léčbu žaludečních vředů koní. Podle studie, nedávno provedené v Kenucky Equine Research, může u koní způsobit sníženou využitelnost vápníku. Co znamená toto zjištění pro chovatele koní, kteří léky podávají svým koním proto, aby zlepšili jejich zdraví?Žaludeční vředy koní a Omeprazol


Vědci odhadují, že 40 - 90% koní trpí žaludečními vředy, přičemž u koní sportovních nebo dostihových, je pravděpodobnost výskytu tohoto onemocnění významně vyšší. Mezi hlavní spouštěče patří vysoká produkce žaludečních kyselin. Omeprazol zabraňuje jejich sekreci a proto je k léčbě vředů, již tradičně, úspěšně využíván.

Omeprazol a další léčiva známá jako inhibitory protonové pumpy, se používají i u lidí k léčbě problémů spojených s překyselením žaludku. Pokud je podáván lidem, snížená produkce žaludečních šťav je spojena se snížením stravitelnosti některých živin, včetně bílkovin, tuku, vápníku, železa a vitamínu B12.

U koní však vliv Omeprazolu, na stravitelnost živin, nebyl známý. Proto byla v Kentucky Equine Research provedena studie, aby se stanovil vliv krátkodobého podávání Omeprazolu na stravitelnost některých živin. Bylo prokázáno, že Omeprazol nemá vliv na stravitelnost sušiny, hrubého proteinu a tuku, acido-detergentní vlákniny (ADF), neutrálně-detergentní vlákniny (NDF), škrobu nebo polysacharidů rozpustných ve vodě. Omeprazol nezměnil stravitelnost minerálů, kromě vápníku. U koní, kterým byl podávám Omeprazol, se stravitelnost vápníku snížila až o 20%.

Opatření v chovatelské praxi

Vzhledem k účinnosti Omeprazolu, při léčbě a hojení žaludečních vředů, je tento lék koním běžně předepisován. Pokud je aplikován v doporučené dávce 4 mg/kg, je doba podávání 28 dní. Co by tedy měli chovatelé koní udělat, aby zajistili optimální využitelnost vápníku koní léčených s ulcerickými problémy. Jaká opatření by vlastně měli chovatelé koní praktikovat, aby zajistili, při léčbě žaludečních vředů Omeprazolem, optimální stravitelnost vápníku?

Nejprve se musí podrobně podívat na celkovou denní krmnou dávku koně. Pokud jsou koně krmeni koncentrovaným krmivem, v dávce doporučené výrobcem a kvalitním senem nebo zelenou pastvou, je množství spotřebovaného vápníku pravděpodobně dostatečné a v krmné dávce nebude nutná žádná zásadní změna. Zejména pokud je v píci zastoupena vojtěška nebo jetel. Jeteloviny obecně obsahují více vápníku než travniny. Pokud se ale krmí luční seno, v krmné dávce není zastoupeno průmyslově vyráběné a živinově vybalancované krmivo v doporučených dávkách, nebo je mícháno a ředěno např. s ovsem, bude, pro zajištění optimálního obsahu vápníku, nutná úprava krmné dávky.

V takto sestavené krmné dávce může kůň potřebovat doplnit denně dalších 10 g vápníku.

Jak lze koním doplnit vápník?

macroJednoduché řešení doplnění vápníku je přidání kvalitního vojtěškového sena. Už jen jedno kilo vojtěšky (ve formě sena, nebo vojtěškových granulí) poskytne cca 15 g vápníku.

Alternativně může být vápník dodáván pomocí speciálních doplňků, jako je např. Fitmin MACRO Ca. S obsahem 16% vápníku, se v doporučené dávce 60 g vyrovná s nedostatkem vápníku způsobeným podáváním Omeprazolu. MACRO Ca obsahuje vápník z několika  zdrojů, včetně organické formy laktátu.

Kromě dotace vápníku jsou další výhody přípravku Fitmin MACRO Ca v tom, že doplňuje potřeby dalších základních makroprvků fosforu, sodíku a hořčíku. Podle chválených tvrzení je vápník m.j. potřebný pro normální stav kostí a zubů, přispívá k normální funkci svalů a nervových přenosů. Hořčík přispívá k normální činnosti nervové soustavy a ke snížení únavy a vyčerpání.

Pro přirozenou ochranu žaludeční sliznice a podporu řešení obtíží způsobenou gastroduodeální ulcerací je vhodné léčbu žaludečních vředů Omeprazolem, podpořit krmným doplňkem Fitmin GASTRO PROTECTOR.

Fitmin MACRO Ca i Fitmin GASTRO PROTECTOR jsou navíc obohacené o Fitmin Factor, komplex biologicky účinných látek, které napomáhají zdravému růstu, posilují iminitu a redukují absorpci mykotoxinů obsažených v nekvalitním krmivu nebo podestýlce.

Nejste si jisti, zda váš kůň dostává optimálně vyváženou výživu? Kontaktujte výživové poradce, kteří využívají pro optimalizaci krmných dávek software Kentucky Equine Research na tel. 777552275 pro Moravu nebo 773796523 pro region Čechy.

Čerpáno z Equinews, July 15, 2019

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net