Pro posouzení kvality výživy, nám dobře poslouží posouzení tělesné kondice, kvality srsti nebo kopyta a výkonnost koní. Letargie, deprese nebo nedostatek energie pro požadovaný výkon, může souviset s nedostatečnou výživou nebo aktuálním zdravotním stavem. Nemoci jater, ledvin, anemie, infekce, srdeční a plicní problémy, všechny tyto a mnoho dalších případů onemocnění může mít, při nedostatku nebo neadekvátním příjmu vitamínů, minerálů, energie a bílkovin, podobné příznaky.


Stájové prostředí, management a úroveň tréninku, ale i temperament mají vliv na potřebu energie. Koně nervózní, více citliví na vnější podněty, koně, kteří v boxu „hodinaří“, potřebují pro udržení dobré tělesné kondice vyšší energetickou dotaci. Energetické nároky také významně ovlivňuje frekvence absolvovaných dostihů. V porovnání koní s menším počtem absolvovaných soutěží, nebo koně v nižší úrovni intenzity tréninku, mají vyšší potřebu energie koně s častými starty. Koně pro absolvování dostihu určité distance, potřebují přibližně o 70% více energie, než ti, kteří půjdou stejnou vzdálenost krokem. Také transport, který trvá několik hodin, je zátěž srovnatelná s tréninkovou prací. Nedostatek energie a kyslíku vede ke svalové únavě, snížení výkonnosti a pozornosti. Zvyšuje se také pravděpodobnost zranění.

Koňští atleti v dobré kondici využívají energetické zdroje jako je svalový glykogen, volné mastné kyseliny nebo tukové zásoby, daleko efektivněji než koně, ve špatné kondici. Dobře natrénovaní koně mají i po intenzivním tréninku sníženou tepovou frekvenci a nižší hladinu krevního laktátu. (vysoká hladina laktátu v krvi úzce souvisí se vzrůstající svalovou únavou).

Pro zvýšení obsahu energie v krmné dávce jsou používána klasická jadrná krmiva nebo průmyslově vyráběné koncentráty. Vysoké denní dávky energetického krmiva musí být během dne rozděleny a pečlivě stanoveny do jednotlivých porcí, protože mohou být příčinou bolestivé koliky. Koním lze energetickou hodnotu krmné dávky zvýšit přidáváním tuku - rostlinného oleje. Jako nejvyšší doporučený obsahu tuku v koncentrovaném krmivu je 10-12%. Vyšší dávky snižují chutnost a mohou způsobit průjem. Zvýšení energie přídavkem oleje snižuje potřebu koncentrovaných krmiv a minimalizuje tak možnost vzniku kolik a zchvácení. Některé studie ukazují, že přídavek tuku do krmné dávky zvyšuje ve svalech deponovaný glykogen, a tím oddálení počátku svalové únavy.

NRC (National Research Council) doporučuje pro koně v intenzivním tréninku 137 MJ stravitelné energie na den. Nicméně jiné výzkumy ukazují, že kůň je schopen využít i 200 MJ. Obohacení krmné dávky tukem se stává běžnou metodou zvýšení energetické hodnoty krmné dávky, bez toho, aby trávicí systém byl zatěžován vysokými dávkami cukrů a škrobů.

Výzkumy prováděné v Texasu A&M Univerzity ukazují, že dostihovým koním krmených s přídavkem tuku v porovnání s koňmi, kteří přídavek tuku nedostávali, se trvale zvýšila jejich rychlost při sprintu na distanci 600 m.
Výkon a svalová práce také působí na metabolismus vápníku v těle. Snižuje vylučování vápníku močí a zvyšuje jeho využití a ukládání v kostech o 15-20%.

Sůl a minerální prvky musí být trénovaným koním poskytnuty v dostatečném a vyváženém množství. Ztráty těchto živin během intenzivní tréninkové práce, jsou značné. Zvláště při vysoké teplotě a vlhkosti vzduchu. Při porovnání výživy dostihových a sportovních koní, jsou živinové potřeby koní dostihových vyšší, než průměrné nároky koní připravovaných pro sportovní soutěže.

Významný počet mladých koní v dostihovém tréninku se na dráhu nikdy nedostane nebo končí svou dostihovou kariéru již po první sezóně. Časný začátek intenzivní přípravy mladých dostihových koní začíná v období, kdy jsou tito koně náchylní ke zranění. To je zejména proto, že není zcela dokončen jejich tělesný růst a vývoj kostry. Maximální pevnost kostí koně dochází mezi 4 a 7 rokem stáří. Vhodné je přirovnání k lidské populaci, kdy průměrný lidský život trvá 77 let a průměrný koňský život 22 let. Většina dostihových koní začíná trénovat již ve dvou letech. To lze v mnoha ohledech přirovnat k vrcholové sportovní přípravě sedmiletého dítěte.

Kondice dostihových i sportovních koní musí být pozorně sledována, nejlépe monitorována pravidelným vážením. Optimální hmotnost úzce souvisí s optimální kondicí. Kůň nesmí být vyhublý, ale musí být dobře osvalený. Nadváha je na překážku rychlosti, vytrvalosti i obratnosti.
Neadekvátní výživa koní zvyšuje riziko jejich zranění. Vysoké živinové a energetické nároky nás nutí k zajištění kvalitního krmného programu.

Kůň v intenzivním tréninku o živé hmotnosti cca 500 kg přijímá v průměru 5 -7 kg sena a pro pokrytí energetických potřeb by měl dostat 7 – 8 kg jádra denně. Doporučená dávka bílkovin je závislá na stáří koně. Jedinci, kteří ještě neukončili růst a jsou v tréninku, potřebují větší množství bílkovin než trénovaní dospělí koně. Pro zdravý vývoj a regeneraci je důležitější kvalita bílkovinné složky v zastoupení jednotlivých aminokyselin, nežli její kvantita. A právě při snaze dodat dostatek energie jadrným krmivem nebo jednou koncentrovanou směsí dochází k překrmování bílkovinou a následně k zatěžování celkového metabolismu. Pro vybalancování krmné dávky je řešením její rozdělení na část bílkovinou, energetickou a minerálně vitamínovou.

body scoring1

Komerčně vyráběnými krmivy, jako například vysoce využitelné extrudované krmivo Fitmin OPTI, lze doplnit kvalitu bílkoviny již v denní dávce 0,5 kg. Energetickou složku lze řešit vysoce energetikou extrudovanou směsí Fitmin ENERGY. Její denní dávka kopíruje intenzitu denního tréninku od 0,5 do 2,5 kg. Extruze způsobí želatinaci škrobových zrn, denaturaci bílkovin a inaktivaci antinutričních látek. Tím dochází ke zvýšení stravitelnosti živin, tepelné stabilizaci a hygienické čistotě krmiva. Extrudovaná krmiva koně přijímají pomaleji, sousta lépe prosliní a jejich podávání jsou prevencí střevních kolik.

Pro doplnění nepostradatelných minerálů a vitamínů trénovaných koní je určen koncentrovaný minerálně vitamínový doplněk Fitmin ACTION (graf 1).

graf 1 optienergy

Kompromisní varianta optimální krmné dávky může být podávání granulovaného krmiva Fitmin RACING, které obsahuje extrudovanou surovinu a spojuje benefity vysoké stravitelnosti a pestrého zastoupení doplňkových látek.
Společně se senem a dávkou ovsa do 4 kg, lze krmnou dávku maximálně přiblížit optimální potřebě koní, s ohledem na kvantitu a současně na kvalitu dodaných živin. (graf 2)

graf 2 optienergy

Kvalitní a vybalancovanou krmnou dávkou lze úspěšně předcházet řadě onemocnění zaviněných neadekvátní výživou a současně zajistit, pro požadovaný výkon a úspěšnou kariéru koní, dostatek lehce stravitelných živin.

Ing. Jan Novák
Čerpáno z Feeding To Win II.

body scoring2    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking