vyziva zanrI když je dnes nabídka průmyslově vyráběných krmiv nebo krmných doplňků pro koně velmi široká, a zástupci výrobců nebo prodejců, více či méně renomovaných značek, Vám s výběrem a vhodným dávkováním ochotně pomohou, je dobré si připomenout obecné zásady výživy koní.


Píce. Kůň je od přírody závislý na pastvě a jeho trávicí systém je přizpůsobený přijímat, pokud možno neustále, malé množství píce. Píce, ať je to tráva nebo seno, je absolutní krmný základ, nezbytný pro zdraví a správnou činnost zažívacího ústrojí koní. Vše kolem každodenního managementu krmení koní se musí stavět právě na této elementární základně.

Vedle samotného přístupu k zelené pastvě, koně, kteří mají možnost strávit část dne na pastvině mimo stáj nebo ve výběhu, lépe relaxují, jsou méně náchylní na stress a netrpí tak často různými zlozvyky (jako jsou např. hodinaření nebo klkání). V dobré kondici a pohodě ale mohou být i koně, kteří nemají na pastvinu přístup a většinu dne jsou ustájeni v stájovém boxu.

Jestli je pobyt na pastvině nějak limitován, plochou a obsazením pastviny, počasím nebo ročním obdobím, je koním pro naplnění jejich potřeb na příjem vlákniny, podáváno seno. Seno lze jednoduše rozdělit na dvě skupiny – seno luční a seno z luštěnin. Luční seno může být vyrobeno z monokultur pícnin nebo ze směsi lučních trav. Seno z luštěnin obvykle tvoří vojtěška nebo jeteloviny. Seno z luštěnin obsahuje o něco více živin, hlavně dusíkatých látek a vápníku, ale i více energie, než luční seno. Pro koně v tréninku je ale vhodnější, vzhledem k jejich živinovým potřebám, podávat seno luční. Kvalitní seno by mělo mít nazelenalou barvu, sladkou chuť, mělo by být prosté plevelů a spíše listnaté než stonkaté. Méně vhodné je seno za sklizně přestárlého porostu, s vysokým podílem tvrdých stonků. Takové seno má nižší obsahy živin i horší stravitelnost vlákniny. Před balením do balíků musí být seno dobře a rovnoměrně vyschlé, bez příměsí prachu, hlíny nebo uhynulých hlodavců. Chovatelé by měli vždy před začátkem použití nového balíku balík otevřít a zkontrolovat několik vrstev. Prašné nebo plesnivé seno je pro koně nevhodné, protože často koním způsobí zdravotní, dietetické a respirační problémy.

Množství zkrmovaného sena závisí na velikosti koně, jeho metabolismu, chovatelském stadiu nebo na intenzitě tréninkové práce. Pro obecné stanovení denní dávky sena, lze použít jako základní pravidlo, že adekvátní množství sena je okolo 1,5 - 2% tělesné hmotnosti (t. j. okolo 7-10 kg sena pro koně o hmotnosti 500 kg).

Pro udržení normální teploty těla, je v chladných zimních měsících, hlavní zdroj tepla fermentace vlákniny v tlustém střevu. Pro pohodu koní je důležité množství podávaného sena. Denní dávka se bude zvyšovat s poklesem teploty vnějšího prostředí. Tím je myšleno přídavek cca jednoho kila sena při poklesu o každých 10°C pod nejnižší kritickou teplotu. Tato dávka ale nemusí být pro každého koně stejná. Většina koní s dlouhou, hustou, zimní srstí, kteří jsou na chladné prostředí dobře adaptováni, bude mít kritickou teplotu kolem -15° C. Pokud teplota významně nepoklesne, tak si kůň v zimní srsti a v dobré kondici, bude průběžně udržovat vhodnou tělesnou teplotu. Oproti tomu starý a vyhublý kůň na dešti a větru může prochladnout již při 10° C. U mladých koní, v období růstu, se kritická teplota pohybuje okolo 0 °C.

Ideálně by měl kůň dostávat každý den stejné seno, to ale často není možné organizačně zajistit. Jestli je nezbytné v podávaném seně provést změnu nebo když začínáme s novou várkou stejného typu sena, musí změna probíhat postupně, mícháním nového sena do starého. Celkový přechod probíhá několik dní.

Koncentráty. Koňská dieta obsahuje koncentrovaná krmiva obvykle ze dvou důvodů. První je doplnění zastoupených živin a druhý dotace energie. Koně v tréninku nebo v reprodukci, mají vyšší nároky na příjem energie. Proto potřebují přídavek jadrného krmiva nebo komerčně vyráběné krmné směsi. Koncentráty obsahují mnohem více energie než tráva nebo seno a koně v intenzivní práci nejsou schopni si bez dalšího energetického zdroje udržet svou tělesnou hmotnost a výkonnost.

fitmin completeJádro jako oves nebo kukuřice, jsou tradiční a pro koně velmi chutná krmiva. Výzkumy však ukazují, že tato jadrná krmiva neobsahují všechny potřebné aminokyseliny, vitamíny a minerály nezbytné pro udržení normálních funkcí tělesných tkání. Komerčně vyráběná koncentrovaná krmiva bývají sestavena tak, aby tyto nezbytné živiny obsahovala nejen ve vhodném množství, ale i ve správných poměrech. Tyto produkty nabízejí doplnění základních živin v celkové denní krmné dávce a s ohledem na stáří, reprodukční fázi nebo úroveň tréninku. I když výrobce doporučí denních dávku koncentrovaného krmiva, každý kůň je individualita a má svou chuťovou preferenci, temperament a metabolismus. Dokonalá dieta stanovená pro jednoho konkrétního koně, nemusí být vhodná pro jeho stájového kolegu. Koně, kteří jsou oproti normálu stále hubení, mají pro udržení dobré kondice zpravidla větší živinové nároky. Dobře krmitelní koně s rychlým metabolismem (koně, kteří lehce a „z mála krmiva“ zvyšují svou hmotnost) nepotřebují vyšší dávky koncentrovaných krmiv, ale jistě potřebují vybalancovaný příjem vitamínů a minerálů. Pro tyto koně jsou na trhu nízkokalorické doplňky, které tyto nezbytné živiny doplní. Také pro koně, kteří tráví většinu dne na pastvině a vypadají, že se jim daří dobře a nic jim nechybí, je minerálně-vitamínový doplněk nezbytný.

Krmiva by měla být uskladněna v chladném a suchém místě. Proto, aby se zabránilo přemnožení hmyzu a hlodavců, jsou pro skladování koncentrátů ideální uzavíratelné kovové nebo plastové barely. Kdekoli je krmivo skladováno, musí se zabezpečit, aby se k němu nemohli koně samovolně dostat. Nekontrolované překrmení koncentrovaným krmivem vede často ke kolikám, schvácení, nebo i k úhynu koně.

Neustále je třeba připomínat několik základních pravidel pro zkrmování koncentrovaných krmiv.

  • Nekrmte víc než 2,5 kg jádra nebo komerčních směsí na jedno krmení. Celkovou denní dávku koncentrovaného krmiva rozdělte na několik menších dávek podávaných v průběhu dne ve dvou nebo třech krmeních.

  • Krmte podle hmotnosti krmiva, ne podle nezváženého objemu odměrky. Jedna odměrka na krmivo bude obsahovat rozdílnou hmotnost jádra, granulí nebo müsli. Takže když dáváte stále tři odměrky různého typu krmiva, podáváte více nebo méně, než je výrobcem doporučená dávka. Kontrolujte dávky krmiva a používejte ke stanovení správného množství váhu.

  • Je-li to možné, krmte každý den podle stejného rozpisu – čas a postup krmení, pořadí koní, apod.

  • Každá změna v druhu nebo množství krmiva musí probíhat postupně, v průběhu 5 – 10 dní. Začínejte směsí nejdříve s malým podílem nového krmiva, který postupně zvyšujte do potřebného množství, dokud není změna dokončena. Tato praxe dovoluje citlivému prostředí koňského trávicího traktu adaptaci na nové krmivo a minimalizuje možnost vzniku koliky nebo jiné poruchy trávení.

  • Komerčně vyráběné směsi jsou zpravidla sestaveny podle potřeb jednotlivých kategorií koní a podle toho také pro ně určeny. Například rozhodující poměr mezi vápníkem a fosforem je jiný v krmivu určeném pro ročky než pro staré koně na odpočinku. Snížení doporučené dávky komerčních směsí a náhrada ovsem nebo ječmenem není doporučováno, protože v tom případě se zpravidla pozmění kritické poměry živin, což vede k celkové živinové disbalanci.

Další doporučení. I když se chovatel řídí základními pravidly, musí věnovat pozornost i dalším bodům.

  • Stanovte si současnou kondici koně podle stupnice tělesné kondice. Koně v dobré kondici a v optimální hmotnosti mají žebra středním tlakem prstů hmatatelná, ale nejsou vizuálně výrazná. U koně s nadváhou nejsou žebra pod vrstvou tuku pohmatem cítit; hubený kůň má žebra lehce zřetelná.

  • Stanovte si, co a jestli vůbec něco, je třeba na krmné dávce změnit: zvýšit nebo snížit dávky píce, jádra, změna značky krmiva a dosažení tak postupné změny v kondici, či výkonnosti koně. Dokonce, i když je hmotnost v optimu, je vhodné provádět pravidelné kontrolní vážení nebo odhad hmotnosti páskovou mírou několikrát v měsíci a hodnoty u každého koně pravidelně zaznamenávat. Tato činnost pomůže každému chovateli sledovat zdraví koní, podle prvních příznaků změny kondice.

  • Zajistit koním přístup k čerstvé a čisté vodě

  • Pravidelně dělat kontrolu a ošetření chrupu a odčervení, aby koně vůbec mohli z předkládaného krmného programu maximálně využít všechny benefity.


Ing. Jan Novák
Čerpáno z EQUINE REVIEW N 32
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking