2.2. 1990 byl v Brně přípravným výborem položen základ ke vzniku Čs. svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní, a v sobotu 28. dubna byl svaz skutečně založen.

Šlo o první organizaci, která se měla podílet na řízení dostihového sportu v ČR. To do té doby
zajišťovalo Státní závodiště v Praze, plnící roli pořadatele dostihů i organizace řídící dostihový sport a chov anglického plnokrevníka. Založený svaz se záhy stal součástí nového řídícího orgánu našeho turfu Unie československého sportu - o pár let později přejmenovaného na Jockey Club, a jeho součástí je dosud.    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking