Letošní dostihová sezóna byla poznamenána několika závažnými momenty, které podstatně změnily průběh. Podzim, kdy pravidelně dochází k mezinárodním dostihům, byl ovlivněn srpnovými událostmi a tak jako celý náš život, tak i dostihová sezóna byla silně narušena.


Byla odřeknuta všechna mezinárodní střetnutí jak mezinárodní mítink, tak i Velká pardubická. Z těchto důvodů nedošlo k měření výkonnosti našich plnokrevníků se zahraničními koňmi v rámci mezinárodních mítinkù. Českoslovenští koně se zúčastnili pouze jednotlivě dostihů v Rakousku, Maďarsku, NSR a ve Francii.

Během měsíce února a března navázal hřebčín Napajedla jednání se zástupci majitelů dostihových koní v Rakousku o předání několika plnokrevníků do tréninku na vídeňské závodiště ve Freudenau. V březnu skutečně odešlo pět plnokrevníkù a to nejlepší loňský tříletek Silver (Detvan - Silvana), výborný Vardar (Masis - Vanda), Valentino (Masis - Valteline) a dva dvouletí Gemini (Neptunus - Gée) a Crassus (Masis - Cranora). Po celkovém ohodnocení musíme konstatovat, že jsme očekávali více od Silvera a Vardara. Loňské výsledky byly velmi dobré a jedno první místo Silvera v Preis der Creditanstalt (hand. I.) je na schopnosti tohoto hřebce málo. Bohužel jsme jej neviděli běhat, ovšem výsledky byly nejspíše ovlivněny nevhodným menedžováním a možná i chybami v tréninku.

Nejvíce exponovaným byl Vardar, celkem startoval šestnáctkrát, z toho dvakrát zvítězil v Grandiosa - Handicap (II) a Club Preis Handicap (I.), ve kterém porazil i Silvera. V dalších dvou dostizích byl druhý a dvakrát třetí.

Výjimečně dobré výsledky dosáhla dvouletá klisna Gemini. Hned první dostih pro nezvítězivší dvouleté proměnila ve vítězství. Druhý start našla tři přemožitele. V následujícím dostihu Konsul Leo v. Preleuthner - Memorial se všem třem hřebcům (Brabant, Giacomo a Jumping Jack) revanžovala a zvítězila. Brabanta porazila i v dalším dostihu a to Baron Gustav - Springer - memorial. V posledním Austria-Preis, v jednom z největších vídeňských dostihů - zůstala o dvě délky za svým stálým soupeřem Brabantem, ovšem před skvělou Doupoulette a maďarským Avans.

I když z počátku byly určité pochybnosti o úspěšnosti tohoto experimentu, nutno konstatovat dobré výsledky. Pět koní celkem vyběhalo 233.000 šilinků (nejvíce Gemini - 78.000) a střetávalo se s plno­krevníky původu západoněmeckého, anglického, irského a maďarského, což bylo pro ně dokonalým procvičením.

Ing. Stanislav Waksmundský v časopise Jazdectvo 1/1969
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking