Bethany BelleTaké slovenský turf byl nucen řešit případ pozitivního nálezu antidopingové kontroly. Ten se týkal české odchovankyně Bethany Belle (Next Desert), které byly v odběru provedeném po jejím druhém místě v Jarnej míli (I.k.) nalezeny zakázané látky O-desmetyl-tramadol a atenolol.


Na základě nálezu, potvrzeného i analýzou vzorku B, přišla Bethany Belle o zmíněné druhé místo, na které se posunul původně třetí Kilword (Thousand Words), o místo výše se posunuli i dva čeští zástupci Facts and Figures (Galileo) a George Boole (Art Connoisseur), kteří v upraveném výsledku obsadili třetí a čtvrté místo.

Trenérka Kubičová podle zápisu z jednání Dostihové autority SK uvedla, že "v žiadnom prípade takéto látky neboli kobyle zámerne podané, ani kobyla nebola liečená preparátmi, obsahujúcimi tieto látky (bol predložený liečebný denník)." Zápis dálke konstatuje, že "šetrením a konzultáciami s veterinárnymi lekármi a odborníkmi z oblasti farmakológie (zo strany trénerky aj DA SR) sa zistilo, že obe látky sa nepoužívajú vo veterinárnych preparátoch, ale sú súčasťou humánnych liečív (hoci aj tie sa vo veterinárnej medicíne aplikujú). Väčšina nepriamych dôkazov podporuje predpoklad, že išlo o kontamináciu z prostredia, s najväčšou pravdepodobnosťou od osoby (osôb), užívajúcich takéto lieky. Je známy prípad pozitívneho dopingového nálezu tramadolu v jazdeckom športe (endurance), kde bolo dokázané, že kontaminácia vznikla v dôsledku nesprávnej manipulácie s obalmi od použitých liečív. Trénerke Kubovičovej sa nepodarilo jednoznačne identifikovať zdroj týchto látok a spôsob kontaminácie. Na druhej strane je diskutabilný fyziologický účinok týchto látok na výkon koňa (laboratóriá neuvádzajú presný údaj o koncentrácii nájdených látok v dopingovej vzorke)."

Dále uvádí, že "Hoci je podľa názoru komisie mimoriadne nepravdepodobné zámerné podanie, zodpovednosťou a povinnosťou trénera podľa Dostihového poridaku SR a Medzinárodnej dohody o chove, dostihoch a stávkach je prijať účinné preventívne opatrenia v oblasti stajňového managementu a neumožniť (hoci aj neúmyselné) podanie zakázanej látky, resp. zakázanej praktiky u koní v jeho tréningu. DA SR pritom pri rozhodovaní o výške sankcie prihliadla k doterajšej bezúhonnosti trénerky v oblasti opatrení proti dopingu (53 negatívnych vzoriek od roku 2002)."
 
Na tomto základě pan trenérce Kubičové vedle povinnosti uhradit 200 € za náklady spojené s analýzou vzorku A (dalších 800 € zaplatí majitel PD Senica za nalýzu B-vzorku) udělila sankci 1250 €. (miv)
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking