Řídící organizace francouzských dostihů France Galop oznámila, že od 1. září letošního roku v rámci schválených změn Dostihového řádu dojde i k významnému zpřísnění postihů za nadměrné použití bičíku. Ty dosud zahrnovaly pouze sankce pro žokeje, který pravidla přestoupil, nyní se dotknou i koně.

 
Podle nové znění Dostihového řádu, přijatého výborem France Galop 12. června a následně schváleného i francouzským Ministerstvem zemědělství, bude od prvního září bude každý kůň, kterého žokej pobídne bičíkem 9x a víc, automaticky diskvalifikován. Dodejme, že je to již druhé letošní zpřísnění podmínek pro použití bičíku poté, co od května byl snížen maximální počet povolených úderů bičíkem z pěti na čtyři. (miv)    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net