Polská dostihová autorita Polski klub wyscigów konnych (PKWK) včera zveřejnil počty registrovaných dostihových koní pro nadcházející sezónu. A protože v Polsku je nutno dostihové koně pro nadcházející sezónu zaregistrovat do konce ledna, mají tamní data mnohem vyšší vypovídací hodnotu než například aktuální data z našeho dostihového provozu.


Podle nich je k 4.2. pro nadcházející sezónu zaregistrováno 732 anglických plnokrevníků, což je o 31 (4,1%) méně než bylo registrováno před rokem v tomto čase. V loňském roce ale počet plnokrevníků poměrně výrazně stoupl ze 707 z roku 2017 na 763. V roce 2016 bylo k 10. únoru registrováno 747 plnokrevníků, v roce 2015 740.

Nelze tedy říci, že v Polsku můžeme sledovat jednoznačný trend. Ten ale najdeme pokud se podíváme na rozdělení registrovaných plnokrevníků dle země narození. Zatímco u nás loni poprvé v počtu startujících koní převládali koně importovaní, v Polsku nadále početně převažují domácí odchovanci, ale rychlost zvyšování podílu importů ukazuje, že možná už v příštím roce toto nemusí platit. Nakonec posuďte sami - v roce 2016 tvořili importovaní plnokrevníci 29,2% registrovaných koní (vše staženo ke zveřejněným údajům před sezónou), a v roce 2017 dokonce jen 28,4%, loni to bylo již 35,4% a letos dokonce 43,7%.

Celkem je pro letošní sezónu v Polsku registrováno 1230 dostihových koní (loni 1291), mezi nimiž vedle zmíněných anglických plnokrevníků najdeme 446 (loni 416) arabských plnokrevníků 24 (loni 44) klusáků a 28 (loni 68) polokrevných koní. (miv)


      Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking