chov zanr10Jockey Club, respektive jeho "Head of Stud Book department" Ing. Ondřej Plachý, publikoval další verzi své dnes už tradiční Fact Book, přinášející podrobné statistiky z českého chovu. Data, která díky časovým drahách umožňují sledovat jeho vývoj, nepřinášejí optimistické zprávy, nicméně bohužel pravdivě zobrazují, kam český chov směřuje. A to navzdory jeho letošním takřka bezprecedentním úspěchům.

 
Ve Fact Book najdete jak vývoj počtu připuštěných klisen, tak i počtu plemeníků, exportu a importu plnokrevných koní, jejich věkové rozložení a řadu dalších dat. S tím, jak klesá domácí produkce, roste počet importovaných koní. Těch bylo loni do Česka podle Fact Book dovezeno 359, nejvíce za sledované období od roku 2014 a o 67 více než v roce předcházejícím. Nejčastěji čeští majitelé pro nové naděje jezdí do Francie, jejíž podíl na počtu importovaných koní loni dosáhl 43%, následuje Irsko s 21% a Německo se 13%. Největší zájem je o dovoz ročků, jejichž podíl na celkovém počtu importovaných klisen činí 36%, druhou nejpočetnější skupinou však jsou již koně čtyřletí a starší s 29%.

Nově uvádí Fact Book i statistiky počtu tuzemských chovatelů. Ty ukazují velmi neradostný trend, odpovídající vývoji počtu připouštěných klisen. Bohužel neumožňují optimističtější výklad, že chovatelé jen redukují svá stáda, ale ukazují, že chov ukončila celá řada chovatelů. Ještě v roce 2011 bylo v tuzemsku 210 chovatelů, kteří nechali připustit alespoň jednu svou klisnu, v loňském roce už to byla jen polovina - 107 chovatelů. Platí ale i slova o redukci stád významných chovatelů. Už tři roky po sobě žádný chovatel nenechal připustit více než 20 klisen a poslední dva roky pouze jediný chovatel má aktivních více jak 10 matek. V loňském roce bylo v Česku jen 5 chovatelů s více jak 5 připuštěnými chovnými klisnami, před 10 lety jsme jich našli ještě 12.

Miloslav Vlček
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net