Analýza kontrolního vzorku B, odebraného Nikasovi po vítězství v loňské Velké pardubické České pojišťovny, potvrdila přítomnost zakázané látky.
Na dnešní tiskové konferenci v hotelu Paříž v Praze bylo prezidentem Jockey Clubu ČR JUDr. Jiřím Charvátem sděleno, že měl Nikas v moči 2,89 mg/ml theobrominu. Zakázaná látka pochází z krmení od Troubecké hospodářské a.s., jak uvedl trenér Stanislav Popelka, který si na doporučení odborníků nechal analyzovat odebrané vzorky z krmených šarží od svých dodavatelů krmení.


Na tiskové konferenci měl úvodní slovo prezident Jockey Clubu JUDr. Jiří Charvát, který nejprve litoval skutečnosti, že tiskové konference na jiná témata se netěší tak velkému zájmu médií. "Když vás chceme seznámit se sponzory či s výsledky koní v zahraničí, tak vás tolik nepřijde, ale když se dá očekávat nepříjemná zpráva, tak je vás tu více. Tuto tiskovou konferenci jsem ale svolal proto, aby byly výsledky antidopingové zkoušky zveřejněny oficiálně, najednou a jednoznačně, a aby je interpretovali ti, kteří jsou k tomu kompetentní."  

Jiří Charvát uvedl, že výsledky analýzy vzorku B Nikase a Čáriraye z anglické laboratoře byly na sekretariát Jockey Clubu ČR doručeny 14. ledna. "U obou koní byla překročena při kvantitativní analýze povolená hodnota 2 mg/ml v moči. Konkrétně u Nikase to bylo 2,89 mg/ml v moči, povolená tolerance - nepřesnost měření je 0,506 mg/ml, takže došlo k nepatrnému překročení povolené hranice." Jednalo se o zakázanou látku theobromin. Kofein, který byl kvalitativně nalezen ve vzorku A, kvantitativně hodnocený nebyl.

Na tiskové konkerenci byl také přítomný MVDr. Ivo Štrauss z Komise pro antidopingovou kontrolu koní. „Můj názor není názorem antidopingové komise, ta později vydá kolektivní názor, který bude předán Pořádkové komisi. Antidodopingová pravidla porušena byla, ale není to podle mého názoru krutý doping, tedy takový, který by sloužil k utlumení bolesti nebo k ovlivnění výkonu. Zřejmě došlo ke kontaminaci krmení, něco v něm tyto látky obsahovalo. Pro nás je důležitý Nikas. Doping se děje ve všech civilizovaných zemích, loni jsme měli čtyři pozitivní vzorky a myslím, že není potřeba dělat hysterii. Doktor Charvát nastoupil nový trend, za loňský rok se odebralo dvakrát více vzorků a byly prováděny i kontroly ve stájích.“ Doktor Štrauss dále uvedl, že 12 dní před Velkou pardubickou byly odebírány vzorky v tréninkovém středisku Stanislava Popelky u Nikase, Modeny a Borderlanda, a u všech byl výsledek antidopingové kontroly negativní.

Stanislav Popelka i majitel Nikase Petr Kupka přečetli na tiskové konferenci prohlášení, se kterými vás brzy seznámíme. Mj. z nich vyplývá, že theobromin a kofein byl prokázán v krmení šarže od Troubecké hospodářské a.s. Na dotazy novinářů už nechtěli dále odpovídat, Stanislav Popelka jen později ještě uvedl, že před Velkou pardubickou již krmil novou šarži krmení, tedy jinou, než při antidopingové kontrole 12 dní před Velkou pardubickou. 

Nikas ani Čáriray zatím diskvalifikováni z výsledku svých dostihů nejsou, budeme čekat na zasedání Pořádkové komise. JUDr. Jiří Charvát citoval par. 429c Dostihového řádu. V něm se praví, že orgány dostihového sportu jsou povinny diskvalifikovat koně pokud došlo k podvodům nebo úmyslnému klamání nebo kůň měl v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku nebo u něj bylo prokázáno použití zakázané praktiky.  (mze)

Související článek:
Tisková prohlášení trenéra Popelky a majitele Nikase P. Kupky

 

      Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net