vp 2015 cilDnešní tiskové konference v Praze týkající se prokázané zakázané látky v moči Nikase a Čáriraye se zúčastnil i trenér obou koní Stanislav Popelka a Nikasův majitel Petr Kupka. Potom, co si oba museli prožít od nálezu pozitivních vzorků A, se k celé záležitosti nechtěli více vyjadřovat. Předkládáme vám ale jejich tisková prohlášení, se kterými seznámili zástupce médií.Tiskové prohlášení trenéra Stanislava Popelky dne 19. 1. 2016

Oznámení výsledků odebraných vzorků moče u mnou trénovaných koní Nikase a Čáriraye bylo pro mě, majitele koní i celý realizační tým, naprosto nečekané a velmi stresující. Po obrovské radosti z vítězství ve Velké pardubické nastala zcela opačná situace, která degradovala za jediný okamžik nejen můj životní trenérský úspěch, ale veškerou snahu, poctivost a dřinu nás všech.

Vzhledem k tomu, že jsem si nebyl vědom žádného pochybení nebo zanedbání v přípravě svých svěřenců, bylo a i nadále zůstane pro mě nejdůležitější prošetřit všechny alternativy, které mohly výskyt zakázaných látek v moči mých svěřenců způsobit. Protože jako nejpravděpodobnější se jevila kontaminace krmivem, nechal jsem dle doporučení odborníků analyzovat odebrané vzorky z krmených šarží od našich dodavatelů. Výsledky prokázaly, že k pochybení došlo ze strany společnosti Troubecká hospodářská a.s., protože v deklarovaném surovinovém složení nebyla uvedena žádná surovina, u které by se dal obsah theobrominu a kofeinu předpokládat.

Toto krmivo jsem podával testovaným koním v dobré víře jako krmný doplněk a spoléhal jsem na garantovaný obsah a hodnoty udávané výrobcem. Přestože se zdaleka nejedná o typické dopingové látky a sami odborníci se vyjádřili, že Kofein ani Theobromin nemohl ovlivnit výkonnost koně v dostihu, respektuji a musím respektovat, že jsou uvedeny na seznamu zakázaných látek. Proto jsem se také rozhodl, že podniknu i následné právní kroky, které by mě i celému realizačnímu týmu zajistily alespoň částečnou satisfakci a v budoucnu se tak eliminovaly obdobné situace.

Sám za sebe mohu čestně prohlásit, že jsem nijak nepochybil. Pochybení výrobce mě připravilo o dvě významná vítězství a dobré jméno poctivého trenéra, což mě mrzí nejvíce. Z mého pohledu je doping nečestný a proti dostihovému sportu.

To je vše co bych chtěl zatím k této záležitosti sdělit a dnes již nebudu odpovídat na žádné otázky ani nic jiného dále komentovat. Děkuji za vaše pochopení.

Stanislav Popelka


Tiskové prohlášení majitele koně Nikas Petra Kupky dne 19. 1. 2016

Chtěl bych vám všem říct, že to bylo pro mě těžké rozhodnutí, dnes přijít a před vás předstoupit. Inspiroval mě však k tomu můj kůň, můj Nikas. Dnes jsem tu pro něho.

V životě jsem měl tři koně, Mr. Riska, Tedda a Nikase, ti předešlí dva se nešťastně zabili v dostizích. Nikas vyhrál Velkou pardubickou, předtím mimo jiné vyhrál Zlatou sponu tříletých, byl druhý ve Velké pardubické, vyhrál Cenu Labe a kvalifikační závod.

Protože povahu Nikase znám a věděl jsem, že mu bude dobře v prostředí na Hvozdu s trenérem Staňou Popelkou, nebyl jsem na pochybách, že právě jemu Nikase svěřím. Bylo to mé nejlepší rozhodnutí a na tomto trvám i dnes a jinak bych to neudělal, i kdybych se mohl po tom všem, čím jsem si prošel a čím si ještě asi projdu, rozhodnout jinak.

Byl jsem šťastný a hrdý na úspěch Nikase a všech, kteří pro něj vytvořili prostředí a podmínky pro to, aby takového úspěchu mohl dosáhnout. Nejsem však schopen slovy zcela přesně vyjádřit, co jsem cítil, když jsem se poprvé dozvěděl výsledky odběrů a nejsem ani schopen vyjádřit, jak se cítím dnes.

Potvrzuji to, co již sdělil trenér Nikase, byl jsem a jsem i nadále šokovaný, i já jsem rozhodnutý podniknout právní kroky k reparaci újmy, která mi byla jednáním Troubecké hospodářská a.s. způsobena.

Nikas pro mě je a zůstane vítězem Velké Pardubické, rekordmanem dostihu a koněm, kterého si budu po celý svůj život vážit za jeho vytrvalost a chuť bojovat. A nejen proto jsem se rozhodl mu to oplatit stejnou mincí. Teď je řada na mě. 

Dnes se již více k tomuto tématu nechci vyjadřovat a nebudu odpovídat na případné další otázky. Doufám, že všichni příznivci dostihového sportu i přítomní novináři to pochopí, za což jim děkuji.

Petr Kupka

(mze)     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net