4 kvalifikaceJiž tradičně se po dostihové sezóně zajímáme o to, jak pořadatelé s vyšším počtem uspořádaných dostihových mítinků hodnotí uplynulou sezónu. A protože už teď připravují tu příští, naše další zvědavost směřovala k tomu, jak by asi dostihová sezóna 2015 mohla vypadat. V první části naší ankety odpovídali zástupci pořadatelů dostihů v Pardubicích, Praze, Slušovicích a Brně na tyto dvě otázky:


1/ Jak hodnotíte sezónu 2014 na vašem závodišti?

2/ Jaký je v tuto chvíli ekonomický výhled na zajištění sezóny 2015 u vás (zajištění sponzorů, počet dostihových dnů a dostihů atd.)?

Petr Drahoš, ředitel společnosti TMM, s.r.o., pořadatele dostihů na závodišti v Praze:
1/
Popovodňový rok rozhodně nebyl tak snadný, jak se mohlo možná zdát pozorovatelům zvenčí. Nicméně opět si k nám našel cestu velmi slušný počet diváků, podařilo se nám udržet ve velmi dobrém stavu dostihovou dráhu a dařilo se i chuchelským trenérům. Před tím, jak se vypořádali s následky loňské pohromy, bych chtěl smeknout. Stejně tak i před našim nepříliš početným kolektivem, který se o technické zázemí našeho areálu stará. Dobrý pocit mám ze spolupráce se společností FITMIN, náš tradiční seriál dostihů pro dvouleté koně se ukazuje jako dlouhodobě úspěšný projekt pro podporu koní českého chovu.
Nespadá to do přímo do kompetence našeho závodiště, ale myslím, že je to jeden z nejvýznamnějších letošních faktů: úspěchy koní z českého tréninku v zahraničních dostizích. Naši trenéři mají k dispozici zcela jistě horší koňský „materiál“ a jejich tréninkové poplatky jsou zlomkem toho, co stojí trénink koně v zahraničí, o to cennější jsou jejich výsledky.

2/ Plán na rok 2015 budeme připravovat začátkem příštího roku. Neočekávám nějaké výrazné navýšení příjmů v oblasti sponzoringu, snad se nám podaří vytěžit maximum z úsilí, které jsme věnovali oblasti navýšení počtu diváků. Díky aktivitě našeho malého obchodního týmu disponujeme asi 16 000 adresami pro náš pravidelný direkt mail, náš FB profil má téměř 6 000 fanoušků! Pro diváky chystáme další vylepšení prostředí tribuny a rozšíření servisu pro ně, připravujeme projekt pro mladé návštěvníky.
Dostihová sezona ve Velké Chuchli má svoje tradiční schéma, naším cílem je připravit ji v obvyklém počtu dostihových dní a rozsahu. Na definitivní stanovisko je však ještě opravdu příliš brzy.
Určitě je problémem úbytek koní v dostizích pro dvouleté koně, pokusíme se připravit systém podpory této, pro dostihy a jejich budoucnost zcela zásadní skupiny koní, jeho součástí bude i společný projekt s nově vytvořeným webovým Katalogem plemeníků a Katalogem ročků.
Osobně považuji pro české dostihy za velmi důležité zachování široké základny chovatelů a majitelů, stejně tak i co největšího portfolia pořadatelů.

Mgr. Zdeněk Karlach, předseda DOSTIHY SLUŠOVICE, o.s., pořadatele dostihů na závodišti ve Slušovicích:
1/
Podle ohlasů účastníků dostihů, sponzorů i názoru nás – pořadatelů, můžeme být s uplynulou sezónou spokojeni. Po „hubenějších letech“ se nám podařilo zorganizovat pět dostihových dnů, které se dařilo finančně pokrýt nejen díky sponzorům, ale také díky tomu, že závodištím zůstávají prostředky z bývalých „majitelských prémií“. My je z valné části vracíme zpět do dostihů. Z prostředků sponzorů jsme financovali 21 dostihů ze 40 – a to ještě ne vždy v plné výši (od sponzorů jsme dostali 1082 tisíc, dotace jsme vypsali o 1813 tisíc), rozdíl jsme platili z přihlášek, startovného a doplácíme z prostředků Ministerstva zemědělství, protože nepadly na majitelské prémie. Kdybychom vzali za slovo Svaz chovatelů, pak bychom mohli od něj v akci Podpora žádat slibovanou třetinu z prostředků, které dostáváme od Mze a vracíme do dostihů, jak se o tom zmiňuje Dr. Charvát ve svém rozhovoru. Nic ale nepožadujeme, protože není pro tuto akci předem vypracována žádná závazná stálá metodika, ani patřičné smlouvy, tedy předem není výše této částky zaručena. Spíš bychom přivítali alespoň nějaké prostředky ze sázek, protože celý sázkový provoz jde jaksi mimo pořadatele, od nich se požadují pouze služby bez jakéhokoliv zpětného, byť malého finančního efektu.
Letos nás potěšila mimo jiné návštěvnost, v posledních dvou dostihových dnech překonávala podstatnou měrou průměr, a to nejen v místním měřítku. Příznivý ohlas měly také doplňkové programy. Velmi si vážíme návštěvy prezidenta Jockey Clubu pana JUDr. Ing. Charváta a především prezidenta republiky pana Miloše Zemana. Věříme, že takto významní hosté u nás nebyli naposled.
Práce pořadatelů však nejsou jen dostihy, ty jsou jen jejich vnější vizitkou. Značnou část aktivit a prostředků je nutno věnovat na údržbu dráhy a režijní náklady s dostihy spojené, také shánění sponzorů není jednoduché. Neplatí proto hloupá a laciná tvrzení, že pořádání dostihů je výnosná záležitost. Stačí se zeptat kteréhokoliv z ostatních pořadatelů. Ti, kteří to tvrdí, mohou sami dostihy pořádat. Rádi jim naši dostihovou dráhu, třeba za jednu korunu, pronajmeme! Zatím se ale žádný zájemce nepřihlásil.
Pokud jde o naše závodiště, podařilo se nám získat prostředky z městského rozpočtu na opravy a agrotechnické práce. Město také financovalo dokončení závlahového systému, který už plní svoji funkci. Významná je také pozornost, kterou slušovickým dostihům věnuje Zlínský kraj a pan hejtman MVDr. Mišák osobně, považujeme jeho vztah k dostihům za ojedinělý v celostátním měřítku, jen mu chybí následovníci.

2/ Pokud jde o nastávající sezónu, plánujeme čtyři dostihové dny. Předpokládáme, že nám zůstanou věrni dosavadní sponzoři a že se na financování dostihů i dráhy bude opět podílet Zlínský kraj. Přivítali jsme výsledky místních voleb, protože Ing. Vraj se opět stal radním a bude ve své funkci prosazovat naše zájmy, jak se to dařilo v sezóně uplynulé. Již dnes jsou v městském rozpočtu navrženy finanční prostředky v stejné výši jako v roce 2015, což opět svědčí o pozornosti vedení města dostihům. Samozřejmě bychom se nebránili novým sponzorům, pokud by se je podařilo získat. To by znamenalo buď zvýšení počtu dostihových dnů, případě zvýšení dotací v některých jednotlivých dostizích. Jsme si však vědomi, že získávání prostředků na dostihy je stále obtížnější, avšak plánované čtyři dostihové dny považujeme za optimální. V původním návrhu odborníků nám byly „přiděleny“ pouze dva dostihové dny, pak ale byl akceptován návrh náš. Jsme tak připraveni pomoci pokrýt letní pražskou přestávku v rovinách vyšších kategorií, jak se o tom uvažuje. Škoda, že se stále vyskytují jakési neověřené pochybnosti o kvalitách naší dráhy, která údajně není pro tyto dostihy vhodná. Stačilo by přijet, vidět a posoudit a nevyslovovat soudy s odůvodněním, „že to někdo někde a někdy říkal“.
Takže shrnuto: budeme se snažit, aby sezóna 2015 byla nejméně tak dobrá, jako ta uplynulá. A pokud bude lepší, pak to jistě přivítáme nejen my, ale hlavně všichni, kteří jsou s naší dráhou nějak spojeni, ať už v jakékoliv roli.

Ing. Michael Skalický, Ph.D., místopředseda představenstva Dostihového spolku a.s., pořadatele dostihů na závodišti v Pardubicích:
1/
Hodnocení je kladné. Podařilo se nám úspěšně zorganizovat všechny naplánované akce, a to nejen dostihové mítinky. Pořádali jsme Mistrovství České republiky spřežení i několik soutěží všestrannosti, o které byl mezi jezdci tak velký zájem, že jsme některé soutěže museli rozložit do více dnů. Vrcholem sezony samozřejmě byla 124. Velká pardubická s Českou pojišťovnou, kterou přímo u nás na závodišti sledovalo na třicet tisíc diváků. Letošní ročník Velké pardubické byl určitě jedním z těch, které se zapíšou do dějin dostihu. Zaznamenali jsme totiž několik rekordů – první čistý hattrick klisny, druhý nejvyšší počet koní v cíli…
Po technické stránce se nám dařilo pokračovat v rekonstrukcích dráhy i zázemí, vybudovali jsme také několik nových překážek pro spřežení a všestrannost. Začínáme pomalu pracovat na účetní uzávěrce, která samozřejmě bude hotová až za pár týdnů, ale prozatímní čísla vypadají dobře. Nesmíme však zapomínat na to, že Dostihový spolek a.s. si stále s sebou nese z minulých let břímě kumulované ztráty, kterou ze současných výdělků postupně snižujeme.

2/ V příštím roce zůstaneme u tradičního počtu dostihových dnů, tedy deseti. Obvykle vypisujeme devět dostihů na každý mítink, i když výjimky samozřejmě jsou. Nadále hodláme pořádat parkurové závody, soutěže spřežení i všestrannost, kde stále usilujeme o získání pořadatelství vyšší soutěže, a samozřejmě opět připravíme výstavu o koních a lidech Koně v akci. Se sponzory a partnery se snažíme být v kontaktu neustále, ale předložit v tuto chvíli jejich konečný seznam pro rok 2015 je skutečně příliš brzy. Velmi dobrou zprávou je, že spolupráce s generálním partnerem Velké pardubické Českou pojišťovnou bude pokračovat.
Každá sezona je vždy určitým ekonomickým rizikem, ale jsem optimista a věřím, že trend kladného hospodaření udržíme.

Josef Vymazal, pořadatel dostihů na závodišti v Brně:
1/
Myslím, že se sezóna se vydařila, uspořádali jsme na brněnském závodišti tři dny. Lidé si na naše dostihy našli cestu, návštěvnost dostihů je dobrá a máme tu solidní zázemí. Letos jsme uspořádali i dvojkovou steeplechase, Pohár primátora, kde startovalo 15 koní, což se na provinční dráze málokdy vidí. Velký zájem je také u nás o start v dostizích neregistrovaných koní, kde se nám sejde i 25 přihlášek, takže musíme udělat dvě oddělení.  Pořádáme je před oficiálními dostihy a trochu se nám to vymstilo v září, kdy zapršelo a jezdci na dráze více padali.
Zájem tedy o naše dostihy ze strany majitelů a trenérů je, a snažím se proto dělat i stabilní propozice, aby trenéři věděli, s jakými dostihy pro své koně mohou počítat, třeba jako například se steeplechase pro čtyřleté koně. Vážíme si toho, že k nám jezdí i hodně dobří koně, například u nás loni začal dostihovou kariéru vítěz Slovenského derby Love Me, a že se našich dostihů zúčastňují špičkoví trenéři a jezdci. Jezdí sem František a Radek Holčákovi, kteří k nám vozí až osm koní, dále Allan Petrlík, Tomáš Váňa, Čestmír Olehla, Stanislav Popelka a další úspěšní trenéři. Z jezdců to jsou například Dušan Andrés, Josef Bartoš, Jakub Pavlíček, Zuzana Vokálková, Josef Sovka, Pavel Kašný, Jaromír Šafář... 
Zlepšila se i oblast sázek. Loni byl u nás totalizátor, který se moc neosvědčil, ale máme nově zavedený internet a tak letos Betino u nás nabíralo kurzové sázky a to lidi hodně bavilo. Naši návštěvníci jsou hraví a jsme tomu rádi.
Jediné co nás tedy letos zklamalo, bylo to, že se naše dostihy objevily v dostihovém magazínu Turf vysílaném Českou televizí jen v dubnu. Na červnové ani zářijové dostihy bohužel štáb televize nepřijel. Byli jsme tak zřejmě jediné opomenuté závodiště, což nás mrzí. Stěžuje nám to pak samozřejmě i komunikaci se sponzory dostihů.

2/ V Brně se změnilo vedení, máme nového primátora a radní a tak samozřejmě nevíme, jaký to bude mít dopad na naši příští dostihovou sezónu. Doufám ale, že nové vedení naše dostihy, které si získaly své místo ve sportovním dění Brna, podpoří. Chtěli bychom uspořádat tři dostihové dny - a to 18. dubna, 20. června a 26. září. Jsme rádi, že zářijový termín už nebude kolidovat s dostihy v Karlových Varech, jako tomu bylo letos. Chyběli nám pak koně i jezdci. Co se týče dotací, tak doufám, že se nám je v příštím roce podaří o trochu zvednout. (mze)

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking