IMG 3670 levismistralVe druhém díle naší ankety určené pořadatelům dostihů se dozvíte nejen odpovědi zístupců závodišť v Mostě a v Kolesách, kde probíhá během sezóny pravidelný dostihový provoz, ale oslovili jsme i pořadatele s jedním dostihovým dnem, jejichž snaha si také zaslouží úctu. Dnes si tak můžete přečíst i vyjádření zástupců dostihových drah v Benešově a Netolicích. Všichni společně odpověděli na tyto otázky:


1/ Jak hodnotíte sezónu 2014 na vašem závodišti?
2/ Jaký je v tuto chvíli ekonomický výhled na zajištění sezóny 2015 u vás (zajištění sponzorů, počet dostihových dnů a dostihů atd.)?


Tomáš Hurt, zástupce sdružení Jark-To, pořadatele dostihů na závodišti v Benešově:

1/
Dostihový den proběhl standardně. Závodiště má své mouchy, ale všichni ho musí brát jako provinční dostihovou dráhu. Uspořádání dne stojí dost peněz, práce i úsilí, ale nikdy nebude vše dokonalé. Kdo chce, přijede. 

2/ Na sezónu 2015 máme naplánovaný jeden letní dostihový den. Ekonomická situace je u nás stabilní. 


Karel Kučera, zástupce pořadatele dostihů na závodišti v Netolicích:

1/
Dostihy na závodišti v Netolicích pořádáme jedenkrát ročně, více nám finanční situace neumožňuje. Díky podpoře pánů Jandejska, Martina, Hájka a Filisteina máme pokryty čtyři dostihy v rámci mítinku a také dostáváme finance od Jockey Clubu, z dotací z ministerstva.
Letošní dostihový den se odehrával za pěkného počasí, přišlo hodně lidí a zúčastnili se ho solidní koně a dobří žokejové. Návštěvníci našich dostihů turfu rozumí a rádi vidí na dostizích jezdecké hvězdy, často se mě například ptají, zda-li přijede Váňa, Bartoš apod...
Našemu závodišti hodně pomohlo instalování plastové bariéry před třemi lety z prostředků Jockey Clubu. Udělalo to z něho závodiště, už to není jen ohraničená louka. Přiznám se, že mi to udělalo velkou radost a jsem na to pyšný.
Možná málokdo ví, že se netolické závodiště rozkládá na pozemcích 40 majitelů, od kterých si na dostihový den musím závodiště pronajmout. Není to vždy jednoduché jednání, ale mám závodiště rád, a i když jsem už několikrát chtěl s pořádáním dostihů skončit, nedokážu to. Je to moje láska, moje dítě...

2/ Máme nového starostu, se kterým mám schůzku v pondělí. Ale už teď vím, že chce zachovat tradici dostihového dne a že máme schválený termín 23. srpna, což je velmi pozitivní zpráva. Pan starosta má kontakty a kdo ví, jestli se s jeho pomocí nepodaří uspořádat dostihové dny dva. Zatím ale  počítám s již zmíněným srpnovým dnem v tradiční skladbě čtyř překážkových dostihů včetně dvojkové Velké netolické, a pěti rovinových dostihů.


Josef Pouzar, ředitel společnosti Hipodrom Most, a.s., pořadatele dostihů na závodišti v Mostě:

1/
Myslím, že můžeme být spokojeni. Uspořádali jsme stejně jako v posledních letech šest dostihových dnů a naše dostihy byly početně dobře obsazeny, celkový počet startujících v dostizích a na parkurech dosáhl vysokého čísla 1981. Mostecká termínová listina je stabilní, všechny hlavní dostihy měly dobrou úroveň a také se po dvou letech do našeho kalendáře vrátil vrchol překážkové sezóny, Velká mostecká steeplechase.
Také nás těší, že jsme po celou sezónu slýchali pochvalná slova na stav dráhy. Změnili jsme sekací techniku a častěji jsme zavlažovali a sekali porost. V příštím roce budeme usilovat o to, aby stav dráhy měřila pendometrem Dostihová komise a nemohl nás nikdo obvinit z toho, že podvádíme s měřením, jako se to stalo letos.
Areál hipodromu Most je v hojné míře využíván kromě parkurů i k dalším akcím i aktivitám. V letošní sezóně u nás diváci mohli poprvé spatřit fotbalgolf, kterého se zúčastnilo 1200 až 1400 hráčů, což je hodně vysoké číslo. V Česku jsou v současnosti jen dvě hřiště pro toto mladé sportovní odvětví, to naše se nachází přímo mezi dostihovými drahami. Řadu let pořádáme také dny seniorů, horníků a akce pro děti a mládež. Veliký zájem byl o letní prázdninové tábory na hipodromu. Termíny byly obsazeny dlouho dopředu a na řadu zájemců se ani nedostalo.

2/ Budeme pokračovat ve standardním schématu naší dostihové sezóny, tedy uspořádání šesti dostihových dnů v obvyklých termínech. Jedná se o 16. a 30. května, vrchol sezóny, tedy Oaks-mítink,  je naplánován na 18. července, dále počítáme s dostihy 29. srpna, 19. září a 17. října. Co se týče výše dotací a zápisného, tak to by měly být stejné jako v letošní sezóně.


Pavlína Sůrová, zástupce Vasury Kolesa, pořadatele dostihů na závodišti v Kolesách:

1/
Sezóna 2014 na koleském závodišti proběhla bez velkých komplikací. Podařilo se  uskutečnit čtyři dostihové dny, za hojné podpory diváků. Ze všech dostihových dnů se všichni koně vrátili do svých stájí, což je povzbuzující. Bohužel jsme zde měli jedno nepříjemné zranění rovinové jezdkyně, což nikdy není úplně dobré. Doufám však, že je již v pořádku. Na závodišti proběhla obnova skoků, čímž jsme museli pozměnit kurzy. V úpravě budeme ještě pokračovat, a doufám, že se vše do sezóny 2015 stihne. Velký přínos bylo navázání úzké spolupráce s wroclawským závodištěm a uspořádání polského dne a dostihu pouze pro polské odchovance, což přilákalo účast polských trenérů do Koles. Pro příští rok by tato spolupráce měla pokračovat i díky polskému trenérovi Robertu Swiatkovi, za což mu děkujeme.

2/ Na sezónu 2015 plánujeme tři dostihové dny. Vše však záleží na sponzorech, kteří nám jsou nakloněni a rádi přivítáme i nové milovníky tohoto sportu, kteří nám pomohou dostihové dny realizovat. Ráda bych všem sponzorům velmi poděkovala, protože bez nich by se dostihy v Kolesech nekonaly. (mze)
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net